Ortak gelecek için işbirliği

Bakü’de 8’incisi düzenlenen ve ana teması 21’inci Yüzyılda İpek Yolu olan Forum, 23 bildirinin sunumu yanında çeşitli alanlardaki bilgi alışverişi ile tamamlandı. Kıbrıs’ı YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi temsil etti.

Bakü’de 8’incisi düzenlenen ve ana teması 21’inci Yüzyılda İpek Yolu olan Forum,  23 bildirinin sunumu yanında çeşitli alanlardaki bilgi alışverişi ile tamamlandı. Kıbrıs’ı YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi temsil etti.

 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 4-5 Aralık 2008 tarihlerinde 8’incisi düzenlenen ve ana teması 21’inci yüzyılda İpek Yolu olan Forum,  “Ekonomi”,  “Lojistik, “Enerji” ile  “Yüksek Öğrenim” ana başlıkları altında 23 bildirinin sunumu yanında çeşitli alanlardaki bilgi alışverişi ile tamamlandı.

KKTC adına YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Yüksek Öğretim” konulu oturuma başkanlık etti ve aynı zamanda  “Türk Dünyasında Yüksek Eğitim Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesinde Gelecek” isimli bildiriyi sundu.  KKTC adına “Türk Dünyasında Yüksek Eğitimin Gelişmesi; Kütüphane ve Enformasyon Politikaları Çerçevesinde Bir Yaklaşım” isimli ikinci bildiri ise YDÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Aysel Yontar tarafından sunuldu.

 

“EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ ÜNİVERSİTELERİMİZ”

Profesör Gökçekuş konuşmasının başında Kıbrıs Türkleri’nin 1571’den günümüze değin Kıbrıs adasında geçirdiği tarihsel sürece ve verdiği yaşam mücadelesine de kısaca değindi. “Bizim diğer Türk Devletlerinin sahip olduğu gibi zengin doğal kaynaklarımız, petrolümüz ve doğal gazımız yok” diyen Profesör Gökçekuş, “En büyük zenginliğimiz Üniversitelerimiz” diyerek KKTC’de mevcut altı üniversitenin ülke için taşıdığı önemi vurguladı.

“Üniversitelerimiz, ülkeye sadece eğitim, bilim, kültür ve sanat konularında katkı koymakla kalmıyor, ülke tanıtımına da büyük yarar sağlıyor,  aynı zamanda KKTC bütçesindeki toplam gelirlerin yüzde 30’undan fazlasını oluşturarak, turizm gelirlerinin de önünde, en büyük payla, KKTC ekonomisinin vazgeçilmezleri arasında en önemli gelir kaynağını” oluşturuyor diyen Profesör Gökçekuş, 437 yıl boyunca Kıbrıs adasında Kıbrıs Türkleri olarak her türlü zorluk karşısında onurlu bir yaşam mücadelesi verdik, izolasyon ve ambargolar karşısında gelenek ve göreneklerimize sıkı sıkıya sarıldık, hiçbir zaman bu değerlerden ödün vermeden, Anadolu’dan getirdiğimiz değerlerin üzerine yenilerini ekleyerek kendimize özgü bir Türk kültürü yarattık “ dedi.

 

21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİ

Profesör Gökçekuş,  “Bugüne değin yaşanan güçlükler, çekilen zorluklar karşısında hep Türkiye’nin, Anavatanımızın maddi manevi desteğini gördük, bundan böyle Türkiye’nin yanında tüm Türk Devletlerinin desteğine, ülkelerimiz arasında geliştirilecek işbirliklerine ihtiyaç vardır, bunu başarabilirsek yarın dünden çok daha güvenli ve güçlü biçimde nesiller boyu bu adada yaşam sürdürebiliriz”  dedi.  Profesör Gökçekuş, Türkiye’nin bilinen jeopolitik önemi yanında diğer Orta Asya Türk Devletlerinin sahip olduğunu, zengin maden yatakları, petrol ve doğalgaz kaynakları sayesinde 21.yüzyılın en önemli ülkeleri arasında yer alacaklarını belirtti ve bu ülkelerle kurulacak ilişkinin ve işbirliği konularının önemini vurguladığının altını çizdi.

 

ORTAK GELECEK VİZYONUNA SAHİP OLUNMALI

Her ülkenin kültürel, sosyo-ekonomik gelişmesinin itici gücü konumunda olan, yeni bilgi, fikir ve becerilerin üretilmesine ve bunların toplumsal düzeyde paylaşılmasına katkıda bulunan yüksek öğrenim kurumlarının, Türk Dünyasını birbirlerine bağlayacak ve işbirliği imkânlarını üst düzeylere taşıyacak en önemli kurumlarından birisi olduğunu ön gören Profesör Gökçekuş, Türk Dünyasındaki yüksek eğitim kuruluşlarının ortak ve yeni bir gelecek vizyonuna sahip olmalarını ve bu vizyona uygun ortak strateji ve planlar geliştirmeleri yanında, yüksek eğitim kuruluşlarında inovasyon (yenilik) kültürünün geliştirilmesini ve Türk Dünyasında yüksek eğitim konusunda işbirliğinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımakta olduğunu söyledi. Profesör Gökçekuş, “Dünyada küreselleşme ve bilgi çağına geçiş gibi süreçlerde hızlanma, tüm ülkelerde olduğu gibi, Türk Dünyası kapsamındaki ülkelerde de yüksek eğitimde sürekli değişimi zorunlu kılmaktadır” dedi.

Forum sonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen forumda yer alan, aynı zamanda komisyon üyesi olan Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ve diğer komisyon üyeleri,  Azerbaycan’dan Elşen Bağırzade, Gagavuz Özerk bölgesinden Nicolai Stoinav, Kazakistan’dan Dr. Bela Syrlybayev,  Kırgızistan’dan Prof. Dr. Abdilbaet Mamasıdıkov, Özbekistan’dan Vilademir Paramanov, Türkiye’den Hüsamettin Kılıçkaya ve Türkmenistan’dan Dövran Orazgycyjow’a hazırladığı sonuç bildirgesinde şu temalar yer aldı.

Bu haber 3 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER