Kamuda maaş alanların sayısında net artış “74”

Bakan Zeren Mungan’ın şahsında KKTC Maliye Bakanlığını öncelikle kutlamak istiyorum.

Bakan Zeren Mungan’ın şahsında KKTC Maliye Bakanlığını öncelikle kutlamak istiyorum. Modern devlet olma yolunda şeffaf ve hesap verebilirliği sağlamak adına 2013 Temmuz ayından beri Devlet Bütçesinden maaş, ücret, cari transfer nitelikli yardım alanların sayıları ve ödeme miktarlarına ilişkin aylık veriler aşağıdaki internet sayfasında yayınlanmaktadır. (http://www.kktcmaliye.com/apex/f?p=100:2018:3515583355642312::NO:::)

Adı geçen sitede mevcut veriler 2013 Temmuz 2014 Kasım ayı itibari ile verildiğinden yapmış olduğumuz kıyaslama bu iki ayı kapsamaktadır. Tablodan da görüleceği gibi devlet bütçesinden maaş alanların toplam sayısı Temmuz 2013’de 39,942 iken Kasım 2014’de bu sayı 40,016'’a yükselmiştir.
TANIM Temmuz 2013(Sayı) Kasım 2014(Sayı)

KADROLU MEMURLAR
1-Siyasiler 60 51
2-Öğretmenler 3.806 3.849
3-Dış Temsilcilikler 58 64
4-Kadrolu Memur 5.219 5.178
5-Özürlüler 293 287
6-Diğer Kadrolu Memurlar 3.125 3.126
GEÇİCİ MEMURLAR
1-Sözleşmeli Memur 156 181
2-Geçici Memur 1.211 1.088
3-Diğer Geçici Memur 1.629 1.223
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y ve ETİ) 325
MEMUR TOPLAMI 15.557 15.372
1-Kadrolu İşçi 1.260 1.198
2-Geçici İşçi 1.443 1.399
3-Özürlü İşçiler 19 18
4-Diğer İşçiler 517 493
İŞÇİLER TOPLAMI 3.239 3.108
1-Emekli Memur 10.971 11.024
2-Belediye Emeklileri 308 319
3-Mücahit Emeklileri 1.234 1.211
4-Emekli Sandığı Fonu 429 517
5-Cemile Yardım Alanlar 14 14
EMEKLİLER TOPLAMI 12.956 13.085
1-Muhtaç Yoksullar 3.367 3.472
2-Koruyucu Aileler 31 29
3-Özürlüler 3.898 4.078
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin 894 872
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI 8.190 8.451
GENEL TOPLAM 39.942 40.016

Söz konusu tarihler arasında net artış 74 kişi olmasına rağmen statüler arasında dikkati çeken azalma ve çoğalmalar meydana gelmiştir. Tablo ve şekilden görüldüğü gibi maaş alanlardan azalma olan kalemlerden öne çıkanlar diğer geçici memurlardan 406, geçici memurlardan ise 123 kişi azalmıştır. Bunun yanında kadrolu işçi ve geçici işçi sayısında sırasıyla 62 ve 44 kişilik azalışlar dikkati çekmektedir.

TANIM Temmuz 2013-Kasım 2014 Arası Net Değişim Azalma Olan Kalemler Artış Olan Kalemler
Siyasiler -9 9
Öğretmenler 43 43
Dış Temsilcilikler 6 6
Kadrolu Memur -41 41
Özürlüler -6 6
Diğer Kadrolu Memurlar 1 1
GEÇİCİ MEMURLAR 0
Sözleşmeli Memur 25 25
Geçici Memur -123 123
Diğer Geçici Memur -406 406
Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y ve ETİ) 325 325
Kadrolu İşçi -62 62
Geçici İşçi -44 44
Özürlü İşçiler -1 1
Diğer İşçiler -24 24
Emekli Memur 53 53
Belediye Emeklileri 11 11
Mücahit Emeklileri -23 23
Emekli Sandığı Fonu 88 88
Cemile Yardım Alanlar 0
Muhtaç Yoksullar 105 105
Koruyucu Aileler -2 2
Özürlüler 180 180
Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin -22 22
GENEL TOPLAM 74 763 837

Devlette maaş almaya başlayan en önemli kalemdeki artış 325 kişi özelleştirme kapsamında istihdam edilenlerdir. Bu dönemde dikkati çeken kalemdeki artışlar devletten destek maaşı alan 180 kişilik özürlü ve 105 kişilik muhtaç yoksullardır. Bu kalemlerdeki artışlarda geçmiş dönemlerde popülist davranıldığı ve gerçek anlamda özürlü veya muhtaç olmadan da maaş bağlandığı bilinmektedir. Bu dönemde de verilmeye başlanan destek ödemelerinin de adil olmasını sağlayıcı daha şeffaf ve hesap verebilir mekanizmaların kurulması gerekmektedir.
Eğitim eski Bakanı Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve Sendika yetkililerinin söylemleri ile örtüşür şekilde öğretmen istihdamındaki net artış sadece 43 olmuştur.
Sözleşmeli personeldeki 25 kişilik net artış ise ayrı olarak ele alınmalıdır. Zira, yüksek maaşla istihdam edilen bu kişilere aslında siyasi beklentileri karşılamak için halkın sırtından siyasi rüşvet verilmektedir. Bütçe disiplini kuralları gerçekten uygulanacaksa sözleşmeli olarak istihdam edilen bu kişilere yönelik görev tanımı, iş analizi, performans beklentileri net ve şeffaf olarak belirtilmeli ve dönem sonunda bu kişilerin performans çıktıları objektif olarak ortaya konmalıdır. Yani bu kişiler aldığı yüksek maaş karşılığında partinin beklentileri dışında topluma ve devlete ne katkısı olmuştur?. Aksi takdirde, bu kişilerin kaynak tüketmekten başka katkısı olmamaktadır.


Her şeye rağmen Devlet bütçesinin en büyük sorunu olan maaş ödemelerinde öngörüldüğü şekilde enflasyona oranla tasarruf yapılabildi mi? Yoksa oransal olarak maaşların altında ezilen devlet bütçesinin yükü daha ağır hale mi geldi? Bu soruların yanıtı aşağıdaki tabloda net ortaya çıkmaktadır. Temmuz 2013 de yapılan toplam ödeme 137.425.015,60 TL iken 2014 Kasım ayında yapılan toplam ödeme 153.158.641,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Oransal olarak yapılan toplam artış yüzde 12’dir. Ülke enflasyonu ve zaruri istihdam alanları düşünüldüğünde % 12’lik artış gayet normal karşılanabilir.
TANIM Temmuz 2013 (Miktar) Kasım 2014(Miktar)
KADROLU MEMURLAR
1-Siyasiler 704.953,84 679.765,44
2-Öğretmenler 20.583.721,38 23.641.974,27
3-Dış Temsilcilikler 645.325,68 688.282,47
4-Kadrolu Memur 26.641.377,01 29.084.118,62
5-Özürlüler 961.400,61 1.239.902,32
6-Diğer Kadrolu Memurlar 16.184.520,32 18.765.951,61
GEÇİCİ MEMURLAR
1-Sözleşmeli Memur 774.710,25 1.173.150,98
2-Geçici Memur 3.657.043,75 3.888.907,55
3-Diğer Geçici Memur 6.151.138,01 5.818.928,94
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y ve ETİ) 1.038.973,25
MEMUR TOPLAMI 76.304.190,85 86.019.955,45
1-Kadrolu İşçi 0 6.546.583,42
2-Geçici İşçi 0 6.203.201,76
3-Özürlü İşçiler 0 83.157,52
4-Diğer İşçiler 2.581.548,91 2.459.005,27
İŞÇİLER TOPLAMI 15.837.279,76 15.291.947,97
1-Emekli Memur 33.600.136,64 38.265.733,38
2-Belediye Emeklileri 862.456,60 1.019.606,53
3-Mücahit Emeklileri 1.789.511,14 1.954.437,85
4-Emekli Sandığı Fonu 1.162.938,46 1.646.666,64
5-Cemile Yardım Alanlar 17.861,02 20.030,69
EMEKLİLER TOPLAMI 37.432.903,86 42.906.475,09
1-Muhtaç Yoksullar 2.418.070,00 2.809.276,00
2-Koruyucu Aileler 37.690,89 35.671,55
3-Özürlüler 3.519.318,90 4.042.439,85
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin 1.875.561,34 2.052.875,92
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI 7.850.641,13 8.940.263,32
GENEL TOPLAM 137.425.015,60 153.158.641,83

Bu haber 567 defa okunmuştur

:

:

:

: