Kafadan kaldır demek kolay, önemli olan kaldırabilmek!

Hepimizin bildiği gibi, ülkeyi ve devlet yönetimini kamudan ibaret gören anlayış artık kabak tadı vermiş durumdadır.

 

Hepimizin bildiği gibi, ülkeyi ve devlet yönetimini kamudan ibaret gören anlayış artık kabak tadı vermiş durumdadır. Dolayısıyla bu anlayış ülkede çalışanları kamu çalışanından ibaret görüp diğer kesimleri bir nevi hiçe saymaktadır.

Hangi ülkede olursanız olun ekonominin tanımı değişmemektedir. Ekonomi basit bir tanımla “KIT KAYNAKLARIN” yönetimidir. Buna ilaveden ekonominin diğer bir kuralı ürettiğiniz ve kazandığınız kadar tüketebileceğinizdir. Eğer, tükettiğiniz kazandığınızdan fazla ise gelecek kuşakların hakkını yiyorsunuz demektir. Bu da sürdürülebilir bir yapıyı kurmaktan ziyade kurmamak için misyon edindiniz demektir. MAALESEF ŞUAN KKTC’DE  YAŞANANLAR  BU GERÇEĞİN TA KENDİSİDİR.

Devletimizin kamu bütçesi yıllardır cari giderlerini karşılamaktan aciz bir durumda bulunmaktadır. 2015 bütçesinde dahi 4 Milyar TL civarındaki bütçenin yaklaşık %76’sının personel giderleri ile cari transferlere gitmesi öngörülmektedir. Bu bütçenin ise yaklaşık % 25’ini yardım ve krediler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaması öngörülürken  % 9,5’lik kısmının ise nasıl karşılanacağı muallakta bulunmaktadır.  Halen milli gelirinin bir buçuk katı borç stoku olan KKTC’nin piyasadan ne kadar daha borçlanma kapasitesi olduğunu kavramak pek de zor değildir. Buna ilaveten bugüne kadar “Kayıt Dışı Ekonomi Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesine rağmen ilk maddesinde öngörülen “Koordinasyon Kurulu’nun dahi oluşturulmaması %9,5’lik açığın kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almakla karşılanacağı iddiasının inandırıcılığını sarsmaktadır.

Devlet bütçenin halen daha devam eden sürdürülemez yapısını dengelemek amacıyla çaresizlik içerisinde CTP’nin hükümette iken gündeme taşıdığı ve UBP iktidarının yasalaştırdığı “KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ YASASI” 1 Ocak 2011 tarihinden  başlayarak yürürlüğe girmiştir. Yani özellikle sendikal güçlerin GÖÇ YASASI dedikleri bu yasaya muhalefette iken populizm yaparak karşı çıkan partiler iktidarda bulunduğu zaman kerhen de olsa sahip çıkmak zorunda kalmaktadırlar. BU DA BİZDEKİ SİYASET YAPMA ANLAYIŞININ ÖZETİ VE SİYASET KURUMUNA GÜVENİN YERDE SÜRÜNMESİNİN BARİZ KANITIDIR.

 

Peki, bu yasa iddia edildiği gibi göç yasası mıdır? Bu soruya net yanıt vermek için aşağıdaki sorulara da odaklanmak gerekmektedir:

·         Kamuya girmek için yoğun talep 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren azaldı mı?

·         1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kamuya girenler arasında işi bırakıp ülkeyi terekeden (göç eden) kaç kişi vardır?

·         Siyasiler seçim kazanmak için kamuya istihdam vaadi artık vermiyorlar mı?

·         Vatandaş nepotizm veya kronizm talepleri ile yakınlarını kamuya almak motivasyonunu kaybetti mi?

·         1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kamuya girenlerin hakları ve maaşları piyasa (özel sektör) seviyesinin gerisinde mi?

Yukarıdaki sorulara verilecek yanıtların hiçbiri sözde göç yasasına göre girenlerin aleyhine olmadığı açık ve nettir. MESELE KAMUDAKİ STATÜKODAN FİRE VERMEME SAVAŞIDIR. SENDİKA GÜÇLERİ AÇISINDAN DA BU STRATEJİYE EKONOMİK AKILA TERS DÜŞSE DAHİ SAYGI GÖSTERMEK GEREKİR.

PEKİ, ÜLKEDEKİ MİLLÎ GELİR VE MAAŞ VERİLERİ BİZLERE NASIL BİR TABLO ÇİZMEKTEDİR?

KKTC’de yaklaşık 8 Milyar TL’lik milli gelir nüfusa bölündüğünde kişi başı milli gelir aylık yaklaşık 2,222 TL çıkmaktadır. Yani ülkede kazanılan gelir komünist rejim gibi eşit dağıtılırsa herkese düşen rakam 2,222 TL olacaktır. Ancak biliyoruz ki liberal bir ekonomide yaşamaktayız ve gelir dağılımı fevkalade bozuk olup aslan payını burjuva almaktadır.

Maliye Bakanlığı verilerine göre Kasım 2014 ayı itibari ile kamudan toplam 40,016 kişi maaş alırken bunların 13,085 kişi emekli olup fiilen çalışan kişi 26,931’dir. Yani 26,931 kişi ülkede çalışan 100,000’i aşkın kişiden sadece bir kısmıdır.  Bu tabloya göre maaşların en yüksekten en düşüğe dağılımı aşağıdaki gibidir:

KADRO TANIMI

ORTALAMA MAAŞ (TL)(KASIM 2014)

KİŞİ SAYISI

Siyasiler

13328,73

51

Dış Temsilcilikler

10754,41

64

Sözleşmeli Memur

6481,5

181

Öğretmenler

6142,37

3.849

Diğer Kadrolu Memurlar

6003,18

3.126

Kadrolu Memur

5616,86

5.178

MEMUR TOPLAMI

5595,89

15.372

Kadrolu İşçi

5464,59

1.198

Diğer İşçiler

4987,84

493

İŞÇİLER TOPLAMI

4920,19

3.108

Diğer Geçici Memur

4757,91

1.223

Özürlü İşçiler

4619,86

18

Geçici İşçi

4434,03

1.399

Özürlüler

4320,22

287

GENEL TOPLAM

3827,44

40.016

Geçici Memur

3574,36

1.088

Emekli Memur

3471,13

11.024

EMEKLİLER TOPLAMI

3279,06

13.085

Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y  ve ETİ)

3196,84

325

Belediye Emeklileri

3196,26

319

Emekli Sandığı Fonu

3185,04

517

Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin

2354,22

872

Mücahit Emeklileri

1613,9

1.211

Cemile Yardım Alanlar

1430,76

14

Koruyucu Aileler

1230,05

29

DESTEK VERİLENLER TOPLAMI

1057,89

8.451

Özürlüler

991,28

4.078

Muhtaç Yoksullar

809,12

3.472

 

Tabloya göre kamuda çalışanlar arasında ortama maaşlar hem ortalama milli gelir hem de asgari ücret olan 1675 TL’nin bayağı üzerindedir. Hatta özelleştirme kapsamında devlete giren K.T.H.Y ve ETİ çalışanlarının dahi ortalama maaş asgari ücretin yaklaşık iki katıdır (3,196 TL).

Bir de sözde göç yasası ile devlete girenlerin başlangıç maaşlarına bakalım. 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren kamu çalışanlarının giriş baremi için aylık maaş ve ücretleri aşağıdaki gibi verilmektedir.

STATÜ

DERECE

BAREM

1

(TL)

ORTA OKUL ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI VE İŞÇİLER

IV

1

1,887.77

III

2

2,279.29

II

3

2,759.53

I

4

3,335.69

ORTA ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI

IV

5

2,099.94

III

6

2,550.66

II

7

3,117.54

I

8

3,837.86

YÜKSEK ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI

III

9

2,377.00

II

10

3,193.40

I

11

4,130.60

TABİPLİK HİZMET SINIF

III

12

3,625.12

II

13

4,576.24

I

14

5,618.64

ŞUBE AMİRİ

III

15

4,564.63

MÜDÜR MV.

I/III

16

4,828.73

UZMAN/B. Müdür

II

17

5,643.13

MÜDÜR

II

18

6,956.56

MÜSTEŞAR

1

19

8,673.33

 

Yukarıdaki maaşlara dikkatinizi çekerek tekrar sormak istiyorum. KKTC’de gerçek anlamda göç olgusu nerede yaşanmaktadır?

SON SÖZ: HERŞEYE RAĞMEN ÇALIŞANLAR İÇİN DEVLETİN CENNET, ÖZEL SEKTÖRÜN İSE SEFALET VE GÖÇ ORTAMI YARATTIĞINI SAĞIR SULTAN DAHİ BİLMEKTEDİR.

Bu haber 525 defa okunmuştur

:

:

:

: