Kamu reformunu unutturan büyü bozuldu mu?

Başbakanın da ifade ettiği gibi bu hükümet reform hükümeti olarak kuruldu.
Başbakanın da ifade ettiği gibi bu hükümet reform hükümeti olarak kuruldu. Ancak, gerek T.C. – K.K.T.C. Protokolünde gerekse hükümet programında yer alan reformlar halen daha beklemektedir. Şöyle ki, yapılması öngörülen bu reformların yazılı halde bulunduğu mevcut başbakanlık internet sitesindeki (http://www.kktcbasbakanlik.org/) 6 Eylül 2013 tarihli hükümet programı ve Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı 2013-2015 unutulmuş halde sıra beklemektedir.
Gerek geçmiş hükümet gerekse mevcut hükümet için dokunduğunu zaman cız olan en önemli reformun “KAMU REFORMU”nun olduğu anlaşılmaktadır..

“Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı Matrisi”ne göre Kamunun yönetsel etkinlik ve verimliliğinin artırılması hedefi çerçevesinde “1.1.1. Devlette Kurumsal ve Fonksiyonel Gözden Geçirme Raporu çerçevesinde uluslararası iyi uygulama örnekleri ile iyi yönetişimi dikkate alan etkin bir kamu yönetimi oluşturmak amacıyla Kamu Yönetimi Reformu Eylem Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.” Başbakanlık sorumluluğunda yapılacak bu reform için verilen süre Haziran 2013 idi. BU SÜRE BAYAĞI AŞILMIŞTIR.


Hükümet programında ise kamu reformu için aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:
“Hükümetimiz, KAMU Yönetimi’nin etkinliğini artırma hedefiyle AB MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI arasında bir bağ kurmakta ve bu çerçevede bir çalışma yaklaşımını benimsemektedir. “
“AB’ye yasal uyum ve kamu yönetiminin idari kapasitesinin artırılması yönünde sürdürülen çalışmalar, Müktesebata Uyum Programı çerçevesinde yürütülecektir.”
“AB’ye uyum çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Bu çerçevede kamu personel sisteminin verimliliğini artırma, liyakate dayalı yönetim anlayışını getirme ve kamu yönetiminde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefiyle AB’deki iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Taslağı gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecektir. Bununla eş zamanlı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun şeffaf, adil ve etkin çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması yönünde gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır.”
“AB uyum çalışmaları ve kamu yönetimi reformu çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi ve izlenmesinin sağlanabilmesi yönünde ise bakanlar düzeyinde bir Reform Yönetim Grubu oluşturulacaktır.”
“Kamunun etkinliğinin ve verimliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak, kamusal iş analizi yapılacak ve insan kaynaklarının doğru yönetimi ile ek mesai harcamaları asgariye çekilecek, kamu kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacaktır.”


Kamu reformu sırada beklerken Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girdiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı adayı da olan Meclis Başkanı Kamu reformunun meclis gündeminde olduğunu açıklamıştır. Bu açıklamayı samimi bulmak mümkün değildir. Zira seçim sathı mahalline girildiği anda bu gibi açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini toplum artık anlamıştır. Eğer siz gerçek anlamda kamu reformu yapıp performansı ve liyakati esas alacaksanız başta sendikalar olmak üzere mevcut statükoyu karşınızda bulacaksınız. Bu ise siyaseten işinize gelmeyecektir. Ya da, kamu reformu adı altında statükoyu memnun ederken bir yandan da kokuları geldiği gibi devleti tamamen siyasallaştırarak temeline dinamit koyan bir yapıyı popülizm gereği amaç edinmişsiniz demektir. BU DA BAŞTA GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ OLMAK ÜZERE DÜNYADA HALEN İDDİA EDİLENİ DOĞRULARCASINA KKTC’Yİ TAMEMEN “ÇAKMA” VE “SÖZDE” KONUMUNA GETİRECEKTİR.

Reform hükümeti olarak göreve başlayan Yorgancıoğlu hükümet programına göre memleket iyi anlamda nerede ise reformdan yakıp yıkılacaktır. Şöyle ki, AB müktesebatına uyum, Kamu reformu, Eylem Planı geçen ancak bir adım dahi yol alınmayan Kayıt Dışı Ekonominin önlenmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yeniden yapılandırılması ve bu maksat için Reform Yönetim Grubunun oluşturulması gibi hedefler okuyanı fevkalade heyecanlandırmaktadır. Ancak ne oldu ise hükümet frene basmış ve hatta geri vitesi koymuş durumdadır. İŞTE BU NOKTADA AKLA GELEN HÜKÜMETE BÜYÜ MÜ YAPILDIĞIDIR? ÇÜNKÜ HÜKÜMET HAKKINDA KÖTÜ BİR DÜŞÜNCE ORTAYA KOYMAK İSTEMİYORUZ. BU NEDENLE ACABA YORGANCIOĞLU HÜKÜMETİNE BÜYÜ YAPILIP BÜYÜ MATERYALI KÖR KUYULARA MI ATILDI? BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN SAYIN YORGANCIOĞLU VE KABİNESİNİN DENİZ AŞIRI GEÇİP BÜYÜNÜN BOZULMASI İÇİN NAZAR VE BAŞKA DUALAR ETMESİ Mİ GEREKİYOR?
TAKDİR OKUYUCUNUN!........................


Bu haber 512 defa okunmuştur

:

:

:

: