Akaryakıtta pahalı, enerjide ucuz ülke: “Türkiye”

Nerede ise tamamen akaryakıta dayalı olarak maliyeti belirlenen elektrik enerjisinde akaryakıt fiyatındaki büyük düşüşe rağmen tarifede 1 kuruş gibi komik indirime tanık olduk.

Nerede ise tamamen akaryakıta dayalı olarak maliyeti belirlenen elektrik enerjisinde akaryakıt fiyatındaki büyük düşüşe rağmen tarifede 1 kuruş gibi komik indirime tanık olduk. Bunun elbette en büyük nedeni geçmişte maliyetin oldukça altında elektriğin satılması ve akaryakıttaki indirimden sonra maliyetin mevcut elektrik tarifesi olan 45 krş/kws civarına inmesidir. İşte bu noktadan sonra KIB-TEK akaryakıt fiyatına endeksli elektrik tarifesinde otomatiğe geçme fikrini ortaya attı. Bunun üzerine ise trendin tersine dönmesi durumunda elektrik tarifelerinin faciat yaratabileceğini gören ekonomik örgütler haklı olarak tepki göstermeye başladı. Buda şunu göstermektedir ki, mevcut sürdürülemez elektrik yapısı ile otomatiğe bağlanmak ülke ekonomisini otomatik batırmak anlamına gelmektedir. Peki ne yapılmalıdır? Yapılması gereken sürüdürülebilir bir enerji için Enerji Master Planı yapılarak çeşitlendirme yöntemlerini ekonomik akla uygun olarak hayata geçirmektedir. Bunun en bariz örneği, akaryakıtta dünyanın en pahalı ülkelerinden olan Türkiye’nin elektrik enerjisinde Avrupa’nın en ucuz ülkeleri arasında olmasıdır. Bu olguyu aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz.
02-Şubat-2015 tarihiitibari ile dünyada benzin ortalama fiyatı litre başına 2.49 (Turkish Lira) 'dir. Aşağıda da görüldüğü gibi Türkiye dünyada akaryakıtın en pahalı olduğu ülkeler arasındadır.Akaryakıtta en pahalı ülkeler arasında olan Türkiye aşağıda da görüldüğü gibi elektrik enerjisinde Avrupa’nın en ucuz ülkeleri arasındadır. 40’a yakın ülke arasında Türkiye 0,1192 Euro/Kws elektrik konut tarifesi ile 30 ülkeden daha ucuz durumdadır. Euro Bölgesi ortalama fiyatı olan 0,2053 Euro/Kws ve AB ortalaması olan 0,2047 Euro/Kws tarife dikkate alındığında Türkiye yaklaşık yarısı kadar tarife uygulamaktadır. Avrupa’da en pahalı konut tarifeleri uygulayan ülkeler ise sırasıyla Danimarka, Almanya, İtalya, İrlanda ve Güney Kıbrıs’tır.
Türkiye elektrik tarifelerinin akaryakıt fiyatlarına odaklı olmamasının temel nedeni sektörü çeşitlendirmesindeki başarısıdır. Şöyle ki, şekilden de görülebileceği gibi Türkiyeelektrik enerjisinin % 31’ini doğal gaz, % 24’ünü hidrolik (barajlı), % 21’ini kömür, % 10’unu hidrolik(Akarsu), % 8’ini termik, % 5’ini rüzgâr ve %1’ini jeotermal şeklinde karşılamaktadır.
KKTC’de elektrik sorununa yaklaşırken ne ideoljik ne de belirli zümre çıkarlarının korunması temel kriter olmalıdır. Bunun yerine TOPLUMUN GENEL ÇIKARLARINA TERS DÜŞMEDEN enerji arz güvenliği, çevresel, mali ve idari açıdan sürüdürülebilirlik ve ülkenin rekabet edebilirliği hedeflenmeli ve bu çerçevede Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, rüzgar, güneş, çöpten enerji gibi alternatifler “Enerji Master Planı” kapsamında ele alınmalıdır. Aksi takdirde, aşağıdaki yapı devam ettiği sürece yapılabilecek şeyler bugün olduğu gibi palyatif ve günü kurtarmaya yönelik olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Bu haber 499 defa okunmuştur

:

:

:

: