CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI ÜZERİNE ŞEFFAFLIK

Denge ve Denetleme Ağı’nın Demokrasi Barometresi adı ile yayınladığı Mayıs 2014 tarihli 12 Numaralı Politika belgesini sizlerle paylaşmayı mevcut konjonktür itibari ile son derece yararlı görüyorum
Denge ve Denetleme Ağı’nın Demokrasi Barometresi adı ile yayınladığı Mayıs 2014 tarihli 12 Numaralı Politika belgesini sizlerle paylaşmayı mevcut konjonktür itibari ile son derece yararlı görüyorum (http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2012/05/mayis_dda.pdf). Bu belge, 10 Ağustos 2014 tarihindeki T.C Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin finansmanında şeffaflık üzerinde durmaktadır. Uluslararası perspektif ile seçim finansmanının şeffaflığından bahsetmesi bu belgenin KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde dikkate alınabileceğini göstermektedir.

Adı geçen belge ekinde “Venedik Komisyonu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GREGO)gibi pek çok uluslararası kuruluş, seçim finansmanının şeffaflığının halk arasında seçilen adaya karşı güvenin ve toplum huzurunun sağlanması için vazgeçilmez ilkelerden biri olduğunu belirtmektedir” vurgusu yapılmaktadır. BUNA GÖRE

SEÇİMLERİN FİNANSMANININ ŞEFFAFLIĞINA İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ ULUSLARARASI İLKELER SIRALANMAKTADIR.

• Seçim takvimi, adayların bağıştoplayabilecekleri ve kampanyalarınıetkin bir biçimde yürütebilecekleribir zaman dilimi göz önüne alınarakdüzenlenmelidir.

• Seçim finansmanının şeffaflığınailişkin mevzuat detaylı bir biçimde,sorulara yer bırakmayacak bir şekilde düzenlenmelidir.

• İsimsiz, sahte isimle veya başkasıadına bağış yapılamayacağına dairbir ibare mevzuatta yer almalıdır. Bağışlar düzenli olarak halkaduyurulmalıdır.

• Adayların belli bir miktar devletyardımı alması, seçimlerinfinansmanına ilişkin temel kriterler arasında sayılmaktadır.

• Adaylar, adaylık başvurusu süresiiçinde mal bildiriminde bulunmakzorundadır.

• Seçim finansmanının şeffaflığınınsağlanması bağımsız bir kuruluştarafından denetlenmelidir. Bukuruluş, kuralların uygulanmasınıdenetlemeli ve adayların kampanyafinansmanını kontrol etmelidir.Seçim finansmanının şeffaflığınıdenetleyen bağımsız kuruluşundüzenli olarak yayınladığı raporlarkamuoyuyla ve medyaylapaylaşılmalıdır.

• Haksız rekabeti önlemek için seçimkampanya harcamalarına tavan limiti getirilmelidir.

• Adayların seçim kampanyalarınınfinansmanı konusunda oluşabilecekihlallere karşı etkin, orantılı vecaydırıcı bir yaptırım mekanizması mevzuatta yer almalıdır. Kurallarauymayan aday, seçimi kazansa bile, seçim iptal edilmelidir.

Seçim finansmanının şeffaflığı adına yukarıdaki uluslararası ilkeler dikkate alındığında Denge ve Denetleme Ağı’nın belgede Türkiye için yapmış olduğu aşağıdaki vurgunun önemi daha da anlaşılmaktadır.

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetimve denetimi altında yapılır. Bu amaçla bir Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Anayasanın 79. Maddesine göre YSK, ”Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama” görevlerini yerine getirir.

SON SÖZ: CUMHURBAŞKANI OLUNCA KKTC’Yİ ULUSLARARASI HUKUKUN PARÇASI YAPMAYI HEDEF OLARAK DUYURAN ADAYLAR BİLHASSA SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANINDA YUKARIDAKİ ULUSLARARASI İLKELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE SAMİMİ OLMALIDIRLAR. BUNUN YANINDA SİYASİ PARTİ HESAPLARININ DENETİMİ YANINDA SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANININ ŞEFFAFLAŞTIRILMASI ADINA YETKİLİ VE SORUMLU YARGI MERCİLERİ ETKİNLİKLERİNİ DAHA DA ARTIRMALIDIRLAR.

Bu haber 610 defa okunmuştur

:

:

:

: