Yasa ile Ermeni soykırımı yalanı

İsviçre Hükümeti çıkardığı yasa ile “ Ermeni soy kırımı yoktur “ diyenler hakkında, yasal işlem başlatma kararı almıştı .
İsviçre Hükümeti çıkardığı yasa ile “ Ermeni soy kırımı yoktur “ diyenler hakkında, yasal işlem başlatma kararı almıştı .
İsviçre, dünyanın en medeni ülkesi .
İnsan Haklarına dayalı bir idare şekli ile yönetilen, bir ülke .
Ermeni lobisinin baskısı ve tehdidi karşısında, böyle bir yasayı
çıkarabilmiş.
İnsanları öldürmek veya katletmek, başka .
Bir ulusu, top yekun ortadan kaldırmak, başka .
1915 olayları, karşılıklı , öldürmelerle meydana gelmiş .
Her iki taraftan da, katledilenler olmuştur .
Halen Erzurum, Kars bölgelerinde bulunan toplu mezarlarda ,
bulunan eşyalar ve emarelerde, öldürülenlerin, Türkler olduğunu göstermektedir .
Bunun en büyük kanıtı da, emarelerin içinde Kuran-ı Kerim’in bulunmasıdır .
Dünyada yapılan soy kırımları, ortaya çıkartan, tarihtir .
Ülkelerin meclisleri, değildir .
İsviçre Hükümetinin, çıkardığı yasa ile “ Ermeni soy kırımı yoktur “ diyenler, mahkemelerde yargılanıp ceza alabilecekti .
İşte bu aşamada, eski işçi Partisi Lideri, sonradan Vatan Partisine dönüştürülmüş olan partinin lideri Doğu Perinçek. İsviçre’de konferans vererek “ Ermeni soy kırımı, Emperyalist bir yalandır “
İfadesini kullandığı için, İsviçre Mahkemesince cezaya çarptırılmıştı .
Bunun üzerine , Perinçek , AİHM’ ne gitmiş ve İsviçre Hükümetinin çıkardığı yasanın , Temel İnsan hakkı olan “ düşünce özgürlüğüne aykırı ” olduğunu “siyasi kararlarla, düşünceye pranga geçirilemeyeceğini “ savunmasında izah etmişti .
Mahkeme, Sn . Perinçek’i haklı bulmuş.
İsviçre Hükümetini, mahkum etmişti .
Bunun üzerine İsviçre Hükümeti, AİHM ‘ si, büyük dairesine temyiz müracaatı yaptı .
Gelen bilgilere göre “ Büyük Daire “ de , alt mahkemenin kararına uyacak.
O yönde karar verecek.
Gerekçeli karar, yılın sonuna doğru açıklanacak .
Ermeni ve Rum lobisi , AİHM ‘ si “ Büyük Dairesinin kararını açıklamadan, Yüksek Mahkemedeki yargıçları baskı altına alabilmek adına. Aldatabildikleri bazı AB ‘i üye devletlerin parlamentolarından,
bu yollu kararlar çıkarmak uğraşı içindedirler.
Çünkü büyük Dairenin vereceği karar, emsal teşkil edecektir.
Dünyada, bir çok soy kırım olmuştur.
Fakat, bunların kaynağı tarihtir.
Tarihçilerdir.
Ülkelerin parlamentoları, değildir.
Tarihçiler, dünyada iki soy kırımdan bahsetmektedir.
Biri ABD‘deki, Kızılderililer soykırımı.
İkincisi ise, İkinci Dünya Savaşındaki, Yahudi soykırımı.
Tarih, Ermeni soy kırımından, bahsetmemektedir.
Sadece, karşılıklı katliamlardan bahsetmektedir .
Türkiye’yi ve Türk insanını aşağılamak için, Emperyal güçlerin başlattıkları bir oyun.
Bu oyuna, güneydeki komşumuz da katıldı.
Parlamentodan “ Ermeni Soy Kırımı Yasasını “geçirdi .
Güney ve güneydekiler gibi olanların tavrı , AHİM ‘i çıkardıkları kararları ile kuşatmak, verecekleri kararı etkilemek.
Amaç bu.
Bu karar, Kıbrıs görüşmelerini de, torpillemek amacına hizmet etmiyor mu?
Türkiye’den bu konuda açıklama geldi.
Bu yazıyı yazdığım saatlerde, bizden ise, tıs yok .


Bu haber 279 defa okunmuştur

:

:

:

: