“Kamu reformu” neleri içeriyor?

Kamu sektörü, kamu çalışanları çok tartışılıyor.
Kamu sektörü, kamu çalışanları çok tartışılıyor.
İstihdam şeklinden, çalışma saatlerine, sendikal haklardan, verimliliğe kadar, bir çok konu eleştiri noktası.
Ekonomik önlem ve paketlerde de ilk akla gelen, ilk tırpanı yiyen yine kamu çalışanlarıdır.
Her iktidara göre şekillenen, her seçim dönemi en önemli vaat olan kamuda çalışma, yeniden düzenlenmeye çalışılıyor.
Bu konuda oluşturulan komite bir taslak hazırladı.

Tüm sendikalarla görüşüldü, yasanın son hali seçimden sonra ilgili sendika ve paydaşlarla bir kez daha görüşülecek.
Taslakta ön plana çıkan konular şunlar;
Doğum izinleri genişletildi, sekiz hafta önce ve sonra, duruma göre ilk olarak iki, daha sonra birleştirilmiş altı hafta kullanılabilecek, baba da bazı noktalarda bu izinlere dahil olacak, adı da ebeveyn izni olacak.
Toplamda yıllık yirmi beş iş günü izin hakkı olacak.
En çok konuşulan beklenen, vicdanları yaralayan konu;
Müşavirlik meselesi, bu görevlere gelen insanlar, atandıkları şekilde görevden alınacaklar.

Örneğin, üçlü kararname ile atanan bir daire müdürü, yine üçlü kararname ile görevden alınacak ve bu kamu hizmeti komisyonuna bildirilecek, ilgili yer için münhal açılacak.
Bu ağırlığı kaldıracak, bu yükü taşıyacak kamu hizmeti komisyonunun hizmet şeması bile yok.
Müdür olacak kişilerin nitelikleri artırıldı, yabancı dil, master ve doktora aranacak.
Özel kalem müdürlerinin adı değişecek, danışman olacak.
Başbakana iki danışman, Meclis Başkanı ve Bakanlara birer danışman hakkı verilecek.
Bu danışmanlar hükümetlerle gelip, hükümetlerle gidecek ve geldikleri kadroya dönecekler.
Altı ay danışmanlık yap, ömür boyu bu maaşı çek artık olmayacak.

Ve bu mevkilere gelen insanlar, günün sonunda buradan gideceğini bilecek.
Çalışan ve kurum amirinin anlaşmasına bağlı olarak mesai çalışılması durumunda ücret yerine izin verilecek.
İkinci iş konusunda, ücret alınmıyorsa ikinci iş sayılmayacak, yapılan iş kamuda ki meslekle bağlantılı ise yapılamayacak.
Kamudan emekli olanlar iki yıl geçmeden, emekli oldukları iş kolunda özelde faaliyet gösteremeyecekler.
Özelden gelen yöneticiler, hükümetle, gelip, hükümetle gitmeleri halinde en az bir yıl görev yapmışlarsa, üç ay boyunca mesleğini yeniden toparlayana kadar maaşı almaya devam edecek.
Mesai saatlerinde yaz ve kış mesaisi diye eski sisteme dönülecek.

Hastalık raporları on sekiz günü geçmeyecek, geçmesi halinde izinlerden kesilecek.
Yasa hazır gibi, seçimden sonra Meclis Genel Kuruluna gelecek.
Elbette bunlarla bitmiyor, en başta altyapı, tüzük eksiklikleri var, hizmet şemaları bulunmuyor.
Bu bir adım, bir şablon olacak, buna bağlı olarak yüz otuz iki teşkilat şeması olacak, her kurum için şema oluşturulacak.
Personel dairesinin bunları yapacak ne altyapısı var ne de personeli.
Bazı yerler üç, bazı yerler altı, bazı yerlerde yıllar sürecek bir uygulama zamanı olacak.
Yürürlüğe girdikten sonra hemen her şey başlamayacak, ya da düzelmeyecek, verim vermeyecek, çalışma ve uyum için belli bir süre gerekecek.

Tam randıman zaman alacak, amaç hem kamuyu daha disipline, kontrol edilebilir noktaya getirmek, hem de kamuya talebi azaltmak.
Faydalı olur mu?
Gerçekten, iyi niyetli ve iradeli bir şekilde üzerine gidilirse olabilir.
Ülkenin mevcut yapısı, siyasi kültürü pek çok şeyi engelliyor.
Keşke önce, siyasetin her yerde öncelikli olması önlense.
Çünkü en önemli ve öncelikli sorunumuz bu.

Bu haber 686 defa okunmuştur

:

:

:

: