Feyiz ve bereket mevsimi üç aylar

Yirmi Nisan pazartesi günü, üç aylar diye bildiğimiz, feyiz bereket mağfiret dolu,mübarek mevsime ulaşmış olacağız.
Yirmi Nisan pazartesi günü, üç aylar diye bildiğimiz, feyiz bereket mağfiret dolu,mübarek mevsime ulaşmış olacağız.Rabbimiz,bu fırsat ikliminde rahmet sofralarından doyasıya istifade etmeyi nasip eylesin.Recep ayının ilk Cuma gecesi,Regaip gecesidir. Regaip,çokça rağbet edilen demektir.Dolayısıyla bu gecede yapılacak olan duaların diğer gecelere nisbetle daha çok kabule şayan olduğunu umarız.Recep ayının yirmi yedinci gecesi, Miraç gecesidir. İnşaallah o günler yaklaştığında yeniden bu konulara döneriz.Recep ayından sonra gelen Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi,ismiyle müsemma,bağışlanma gecesidir.Ve peşinden gelecek olan Ramazan ayı,içerisinde bin aydan hayırlı Kadir gecesinin bulunduğu;İslam’ın beş temel ibadetinden biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği aydır.Kısacası bu önümüzdeki üç ay,içerisinde bir çok müjde ve hikmetler barındıran müstesna bir zaman dilimidir.Gereğince istifade etmeyi Rabbimizden dilerken Peygamber efendimizin şu duasını hatırlatıyorum. ”Allah’ım ! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl bizi Ramazan’a ulaştır.”
Bu yıl,yirmi Nisan tarihi,Peygamber efendimizin miladi olarak 1444.doğum yıl dönümüyle üç ayların başlangıcı aynı güne denk gelmesiyle ayrı bir güzellik ifade ediyor.bu vesileyle iki şiir paylaşacağım.


NEYLEYİMDallar çiçek çiçek,mevsim bahardır
Sen gibi kokmayan gülü neyleyim.
Her aşığın başka bir ahı vardır
Seni söylemeyen dili neyleyim

Yolun en güzeldir yollar içinde
'Emsalsiz örnek'sin kullar içinde
Yaşadığım türlü haller içinde
Sana benzemeyen hali neyleyim

Gönülde hasreti bitirmiyorsa
Selamımı alıp götürmüyorsa
Hele senden haber getirmiyorsa
Seheri neyleyim yeli neyleyim

Aşkın deva olur bin türlü nerde
Hep seni söylerim gezdiğim yerde
Muhabbetten nağme vermezse
Mızrabı neyleyim teli neyleyim...


KAPINA GELDİM


Hamd-ü sena ile durdum divana,
Gönlümden kasveti kaldır Allah’ım.
En güzel isimler mahsustur sana,
Ömrümü ihsanla doldur Allah’ım.

Dört kitap yüz adet sayfa aşkına
Kâbe Zemzem, Merve, Safa Aşkına
Ahmet Muhammed Mustafa aşkına
Rahmet deryasına daldır Allah’ım.


Yıllarca nefsimin peşinde yeldim,
Hata eylemişim kendimi bildim.
Günahkâr bir yüzle kapına geldim.
Affeyle yüzümü güldür Allah’ım.


Âlemlere Rahmet Gül’ünü sevdim
Hak yolunda giden kulunu sevdim
Seherde zakirin dilini sevdim
Bu sevgimde sebat kıldır Allah’ım


Ömrüm heba oldu gözlerim yaştır
Noksandır amelim defterim boştur,
Azabın hak amma lütfun da hoştur
Bilirim rahmetin boldur Allah’ım.


Senin eserindir bu koca evren,
Hakikati anlar kalbiyle gören
Sensin her canlının rızkını veren
Bana da helalden buldur Allah’ım


İslam âlemine daim dirlik ver,
Aramızı ıslah eyle birlik ver,
Esir yurtlarıma tam özgürlük ver,
Müşkülünü âsân oldur Allah’ım


Settârsın setreyle günahımızı,
Ğaffârsın lütfeyle felahımızı
Semîsin duyarsın her âhımızı
Bize istikamet buldur Allah’ım


Cümlemizi hayırlarda yarıştır,
Salihlerin zümresine karıştır,
Ahirette Habib’inle görüştür,
Hakkı’ da bir garip kuldur Allah’ım.
Bu haber 150 defa okunmuştur

:

:

:

: