Kaybedeni olmayan bir yarışma.

Bir yarışma düşünelim ki onda kaybeden yok. Katılan herkes, performansı nispetinde ödülünü alıyor.

Bir yarışma düşünelim ki onda kaybeden yok. Katılan herkes, performansı nispetinde ödülünü alıyor. Katılanların birbirine yardım etmesi serbest,hatta kuralın gereği.Yarışmanın kurallarına uyulduğu takdirde,bu yarışmaya katılan herkes mutlu… Ve yarışmanın hedefi,herkesin ulaşmak istediği sonsuz mutluluk.
Böyle bir yarışma var mıdır diyecek olursak, evet var.Aklı başında,ergenlik çağına gelmiş her insan bu yarışmaya dahildir.Bu yarışmanın kuralını,her şeyin sahibi,bütün kâinatı yoktan var eden yüceler yücesi Rabbimiz belirlemiştir.En son ve en mükemmel haliyle Kur’an-I Kerim’de belirtilmiştir.

Bu yarışma ile ilgili bazı ipuçlarına bakalım.”Allah sizi dar-ı selam’a çağırıyor”(yani Cennet’e davet ediyor.)mealindeki ayetten bunu anlıyoruz.Biraz daha açık ifade sadeni de bir başka ayet karşımıza çıkıyor.”Hanginizin daha güzel kulluk yapacağını ölçmek için O ölümü ve hayatı yaratandır.”Demek ki bu alemde var oluşumuzun hikmeti,hangimizin daha güzel kulluk yapacağının tespiti. Görüyoruz ki bir yarışma var.Biz bu yarışmaya bir ad koyalım,Bu yarışmanın adı,Kim Cennet ister yarışması olsun.Az önce belirttiğim gibi bunda kaybeden olmayacak.Kurallara uyan kazanacak, en güzel yapan en güzel hediyeyi alacak. Mesela Kur’an’da deniliyor ki, ”Her insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” Demek ki bize takdim edilecek olanları biz hazırlıyoruz. Hiç bir şeyin zayi olmayacağını mutlaka karşılığının verileceğini yine Kur’an’dan öğreniyoruz. “Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını, kim de zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını görecektir.” Birbirine yardım etmek kuralın gereği demiştik yine Kur’an’da bunun ifadesini buluyoruz. ”İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve kötülük hususunda yardımlaşmayın.”
Burada bulunmamızın hikmetini, gayesini yine Rabbimiz açıklıyor:”Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım”.buyurmak suretiyle hedefi belirliyor.En güzel kulluğu sergileyen en büyük mükafata ulaşacak,Allah’ın dostu olacak ve “Allah’ın dostlarına korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir de” müjdesine ulaşacak.

Bu yarışmanın sonucunda, hem ahirette vaat edilen mükafata ulaşacağız, hem de bu dünya hayatımız daha güzel,mutlu huzurlu olacak.Şimdi düşünelim,her işinde iyi,doğru, güzel olanı tercih edip, helale harama dikkat eden, kul hakkından sakınan, doğru dürüst,güvenilir,vefakar,merhametli,sevgi dolu,birbirine saygılı insanlardan oluşan bir toplulukta huzursuzluk olurmu? Olmaz. Eğer bu gün bir takım sıkıntılar yaşıyorsak, bu bizim eksikliğimizdendir. Oysa Peygamber efendimiz,”Müslüman,elinden ve dilinden insanların emniyette olduğu kimsedir” buyuruyor.

O zaman, yapılacak şey bellidir. Hem dünyayı güzelleştirmek hem de ahiret mutluluğuna kavuşabilmek için, bizi bu aleme gönderen, sayılamayacak kadar çok nimetlerle nimetlendiren Rabbimize şükredip, onun bizde görmek istediği, yaptığımızda razı olacağı işleri hayatımıza hakim kılmaktır.Bunu yaptığımızda bizi bekleyen sonu yine Rabbimiz haber veriyor:” Ey mutmain olmuş nefis,Rabbin senden razı sen de Rabbinden razı olarak dön,kullarımın arasına katıl,ve Cennet’ime gir.”Kim Cennet ister yarışmasında herkese başarılar…

Bu haber 210 defa okunmuştur

:

:

:

: