Değirmen

Günler, haftalar, aylar,yıllar su gibi akıp geçmekte,hayat hızına yetişilemez bir seyirle sona doğru gitmektedir.

Günler, haftalar, aylar,yıllar su gibi akıp geçmekte,hayat hızına yetişilemez bir seyirle sona doğru gitmektedir.

Durmadan dönen bu çark içerisinde her birimiz gün gün yaşlanmakta, bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk yaşlılık derken hayat denen bu değirmende öğütülüp gidiyoruz..Her gidenin ardında iki şey kalmaktadır.Ya hatırlandığında yüreklerde meydana gelen bir hasret yangını, yokluğundan duyulan ızdırap, bıraktığı güzel hatıralarla hep güzellikle hatırlanmak;ya da bıraktığı fırtınalarla, estirdiği zulümlerle her yürekte bıraktığı acı hatıralarla hiç hatırlanmak istenmeyen, buna rağmen unutulmayanlar..

Asıl mesele hep güzelliklerle hatırlanmaya değer bir hayat yaşayıp, yüreklerde güzel izler bırakarak bu dünyadan ayrılmak.
Okulların tatile girmesiyle hareketlilik kazanacak olan sünnet-düğün sezonunda,her birimize farklı duygular yaşatmasını umduğum EVLAT şiiriyle sizi baş başa bırakırken Güzelliklerle dolu bir ömür sürüp arkamızda adımızı hayırla yaşatacak eserlere vesile olmamız dileğiyle.

EVLAT
Ahbaplar toplanır davul vurulur
Neşelere neşe katar bir evlat.
Sevgiyle yeni bir yuva kurulur
Yariyle yarenlik tutar bir evlat

Bir evde iki can verir baş başa
Sevgiyi katarlar ekmeğe aşa
Menziller biçilir yaşanan yaşa
Maksuda ermeye yeter bir evlat

Umutlarla gelen günler sözlenir
Söz yüreğe düşer dilde gizlenir
Sabah akşam gelir diye gözlenir
Özlem olur özde yatar bir evlat

Yaklaşır beklenen muhabbet demi,
O demde gizlidir dertlerin emi
Uzaklardan gelir yüklü bir gemi
Karanlığa demir atar bir evlat

Yüreklerde başlar tatlı bir heves,
Gün- gün, saat- saat merakta herkes
Duyulur içerden o beklenen ses
Sesiyle sükunu yırtar bir evlat

Minik minik ayakları elleri…
Yanağına konuvermiş gülleri
Heceleri sırlarken dilleri
Bülbül olur bağda öter bir evlat

Zorluklar önünde seninle koldaş,
Varlıkta yoklukta haline haldaş
Bu hayat yolunda sadık bir yoldaş,
Gün gelir hepsini tartar bir evlat

Yıllar geçer gider sevgisi baki…
Kadere inanan olur mu şaki
Bir gün asker olup giyinir haki
Hasret ile gözde tüter bir evlat

Oğul damat olur kız ise gelin
Zamanı gelmiştir duvağın telin
Daha dün bizimdi bu günse elin
Kapıyı dışardan örter bir evlat

Sermayeyi toplar yeni iş tutar,
Emek verir eli ekmek aş tutar,
Bir dem olur başı boran kış tutar
Bazen çıkar bazen batar bir evlat

O bizde çocuktur yaş ise elli,
Tazedir yürekte sevgisi belli..
Ata evladına lütufkar halli
Keder alır neşe satar bir evlat

Vakti sefer olur gözler sulanır,
Menzilimiz ötelere ulanır,
Beyaz elbisemiz toza bulanır,
Üstümüze toprak atar bir evlat.

Gözlerden yaş döker dil feryat eder
Güzel ameliyle ruhu şad eder
Kul Hakkı’yı hayırlarla yad eder
Defterini açık tutar bir evlat

Bu haber 187 defa okunmuştur

:

:

:

: