BESKİ’ye engel değil, destek olun

28 belediyemiz stratejik ortaklık temelinde “KKTC Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İşletmeleri” (BESKİ)’yi oluşturarak, bu önemli sorumluluğu üstlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içme ve kullanım suyu dağıtımı ve atık su işletmesi halen yerel yönetimler tarafından yürütülmekte, belediyelerimiz 131 bin 204 aboneye bu hizmeti vermektedir.

Profesyonel bir anlayış ve stratejik ortaklık temelinde hazırlanan bilimsel projemizle, yeni dönemde de su yönetimini çok daha etkin olarak ileriye taşımaya hazırız.
28 belediyemiz stratejik ortaklık temelinde “KKTC Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İşletmeleri” (BESKİ)’yi oluşturarak, bu önemli sorumluluğu üstlenecektir.

Hedeflerimiz nelerdir?

KKTC halkına kaliteli içme ve kullanma suyu sağlamak.
Yenilenmesi gereken tüm şebekeleri yenilemek, eksik şebekeleri tamamlamak.
Atık su alanında alt yapı eksiklerini tamamlamak.
Şirket işletmesinde bulunan hatların bakım, onarım ve yenileme işlemlerini kendi imkânlarımız ile sonuçlandırmak.

KKTC’de toplam su talebi 31,936.400 m3/yıl iken toplam su arzı 25.581,000 m3/yıldır. Toplam harcanan su miktarı ise 19,343.825 m3’tür.

Ülkede yer altı ve yer üstü kaynaklarının sınırlı miktarda olduğunu dikkate alarak Türkiye’den KKTC’ye su getirme projesi geliştirilmeye başlanmıştır.

Hedef olarak Türkiye’den 75 milyon m3/yıl su getirilmesi ve suyun içme, kullanma ve tarım sektöründe sulamada kullanılması planlanmaktadır.

KKTC’de halkın kullanım suyu ve atık su için ödediği miktar 74 Milyon TL’nin üzerindedir. Kullanıcıların %100’ü sayaç ile kontrol edilmektedir. Sayaç ile kontrole rağmen su dağıtımında kaçaklar mevcuttur.

Bugün itibari ile su dağıtımındaki kaçakların toplam su arzına oranı %25’tir. Hedef su dağıtımındaki kaçakların % 10’nun altına çekilmesidir.”

Su sıkıntımız olduğu da, suyu etkin, ekonomik ve bilinçli kullanmadığımız da bir gerçek.

Su projesinin başlangıcı, devamı, bu noktaya gelmesi hep sığ tartışmalar etrafında yapıldı.

Ortada somut, planlı, istatistikî verilerle belirlenmiş, ülkenin bölgesel ihtiyaçları ile karşılaştırılmış hiçbir adım, plan, proje yok.

Varsa, ortaya gözle görülür bir tek adım gösterilsin.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da devlet kadrolarının, hükümet bürokrasisinin, hantallığı, üretimsizliği sözden öte gidemiyor.

İşte bu noktada, su projesinin KKTC tarafında özellikle dağıtım, yönetim ve satış noktasında ortaya ciddi bir idare kondu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Türkiye’den gelecek suyu yönetmeye talip.

Bu amaç için bir proje hazırlandı;

“KKTC Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İşletmeleri (BESKİ)” tüm belediyelerin onay verdiği, ciddiye aldığı, hazırladığı, ürettiği bir proje.

Gönyeli Belediyesi ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli;

“Su gelecek, iyi yöneteceğiz.

Su gelecek, yerinden yöneteceğiz.

Su gelecek, biz yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz” diyor.

Tüm Belediyelerin ortak karar üretmesi son derece önemli, yerel yönetimler birçok hizmeti, merkezi hükümetten daha çabuk, daha etkin ve çok daha ekonomik verebilir.

Maddi, manevi, stratejik, bölgesel ve imaj açısından önemli bir proje olan su projesinde, suyun kuzey Kıbrıs’a gelmesi kadar doğru yönetilmesi de önemli.

Devlet ve hükümetlerin bu konudaki üretimsizliği bir güvensizlik yaratıyor.

Belediyeler bu konuya talip, hiçbir şey üretmeyenlerin buna karşı çıkması ise anlaşılır değil.

Konunun hiçbir düşünce gözetilmeden heba edilmemesi gerek, ilgili paydaşlar bir araya gelerek, daha geç olmadan ortak çalışma yapmalı.

Her zamanın bildik, sen yaptın-ben yaptım, ön planda ben olayım, benim sözüm geçsin gibi sığ düşünceler, yerini ülke ve toplumsal kazanca bıraksın.

Yapamayanlar çekilsin, yapacak olanlara yol açsın, engel değil, destek olsun.

Bu haber 602 defa okunmuştur

:

:

:

: