DONUK KREDİLERİMİZ DÜNYA ORTALAMASININ HEMEN ALTINDA

Bilindiği gibi bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli risk faktörü kredi riskidir. 

 

 

 

 

 

 

Bilindiği gibi bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli risk faktörü kredi riskidir. Kredi riskinin ise en önemli göstergesi tahsili gecikmiş alacaklar/brüt krediler oranıdır. Daha önceki yazılarımda özellikle 2012 yılından sonra tahsili gecikmiş alacakların tahsilini kolaylaştırmak için arka arkaya 3 adet yasal düzenleme yapıldığını, ancak bu düzenlemelerin donuk krediler üzerinde pek etkili olmadığını verilere dayalı olarak belirtmiştim. Geçen sürede ise bize güncel ve mukayeseli değerlendirme yapmamıza imkan verebilecek KKTC Merkez Bankası 2015 yılı ilk çeyreğine ait bülten yayınlanırken Dünya Bankası tarafından 2014 yılı tahsili gecikmiş alacaklar/brüt krediler oranları da açıklanmış oldu.

KKTC bankacılık sektörünün takipteki alacakları 2006’da 226.3 milyon TL iken brüt kredilerdeki artışa paralel mutlak olarak devamlı artarak 2014 yılında 617.5 milyon TL’ye yükselmiştir. Takipteki alacaklardaki en dikkat çekici artış ise dünya konut krizinin yaşandığı 2009 yılı olmuştur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: KKTC Merkez Bankası

Donuk kredilere çözüm getirmek amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin fayda yerine bir nevi zarar verdiğini takipteki alacakların büyüme oranına bakarak anlayabiliriz. Oransal olarak % 38.27’lik en fazla büyüme 2009 yılında gerçekleşmiştir. 2010 yılında %1,5’lik takipteki alacaklarda düşüş gözlemlenirken 2011’de % 4,36, 2012 yılında ise % 5,10’luk artış gerçekleşmiştir. 2012 yılından itibaren donuk kredileri eritme maksatlı yapılan yasal düzenlemelere rağmen takipteki alacaklar daha yüksek oranda artmaya başlamıştır. Şöyle ki, 2013 yılında takipteki alacaklar % 8,87 oranında artarken 2014 yılındaki artış % 15,29 olmuştur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: KKTC Merkez Bankası

Uluslararası değerlendirme kriteri olan takipteki alacaklar/brüt krediler oranı açısından değerlendirdiğimizde biraz farklı yorum yapmamız mümkündür. Buna göre, 2009 yılından önce %10’a yakın takipteki alacaklar/brüt krediler oranı gözlemlenirken 2009’da bu oran doğal olarak %11,46’ya çıkmıştır. Bu yıldan sonra ise takipteki alacaklar/brüt krediler oranı tedricen düşmeye başlamış ve 2013 ve 2014’de % 6,5’e yakın bir rakama gerilemiştir.

 

 

 

 

 

Kaynak: KKTC Merkez Bankası

Peki, KKTC’de yaklaşık % 6,5 olan takipteki alacaklar/brüt krediler oranı başta AB olmak üzere diğer ülkeler açısında hangi durumdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS/countries?order=wbapi_data_value_2014%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default

2014 yılı Dünya Bankası verileri dikkate alındığında; dünyada %1’den düşük takipteki alacak/brüt krediler oranına sahip Çin, İsveç ve Kanada gibi ülkeler varken, Türkiye’de bu oran % 2.7’dir. Dünya ortalaması olarak bu oran % 6.77 olarak hesaplanırken KKTC’de ise bu oran dünya ortalamasının hemen altında % 6,47’dir. Dünyada ise en yüksek takipteki alacaklar/brüt krediler oranı kriz durumunda olan %37,9 ile Güney Kıbrıs ve % 33,5 ile Yunanistan’dır.

Bu haber 789 defa okunmuştur

:

:

:

: