Webometrıcs’e göre KKTC’nin en iyi akademisyenleri ve LAÜ işletme bölümü

Küçük yaştan beri atalarımız bize bir nasihatte bulunurlar.

 

 

 

 

 

 

Küçük yaştan beri atalarımız bize bir nasihatte bulunurlar. Oğlum veya kızım derler sen kendini övme seni başkaları övsün. İşte bu yaklaşımdan hareketle bilim camiasında önemi giderek artan bir gösterge bulunmaktadır. Bu gösterge yapılan akademik çalışmaların ne ölçüde başka bilim adamları tarafından yararlandığını ölçmektedir. Yani, yapılan akademik çalışmaların aldığı atıf sayısına göre sıralama yapılmaktadır. Bilime katkı bir nevi bu yolla rakamsal hale getirilmektedir. Bu maksat için webometrics denilen sistem Google akademik atıf veri sitemine üye akademisyenleri dikkate alarak sıralama yapmaktadır. Webometrics eser başına en fazla atıf alan akademisyenleri baştan sona doğru sıralamaktadır. Bu sistemin yayınladığı en güncel veri dördüncü baskı olarak 2015 Mayıs ayının ilk haftasına aittir. Buna göre webometrics Türk kurumlarında (TC, KKTC) çalışarak en fazla atıf alan ilk 4000 akademisyeni sıralamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğüne Türkiye üniversiteleri arasından KKTC’de çalışan 47 akademisyen bu listede yer almayı başarmıştır. Özellikle, Osman M. Karatepe 126. sırada bu listeye girerek büyük başarı sağlamıştır. Ayrıca, 11 akademisyen ilk 1000’in, 28 akademisyen ise eser başına en fazla atıf alan akademisyen olarak ilk 2000 kişi arasında yerini almıştır. İlk 3000 arasına giren KKTC’den akademisyen ise 36’dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.webometrics.info/en/node/72

Webometrics’e göre incelendiğinde LAÜ işletme bölümü KKTC’deki diğer üniversitelerdeki İşletme Bölümlerine göre en yüksek başarıyı sağlamıştır. Şöyle ki, LAÜ İşletme Bölümünden iki akademisyen webometrics listesine girebilmiştir. Bu akademisyenler Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Doç. Dr. Harun Şeşen’dir. KKTC’deki diğer üniversitelerin İşletme Bölümlerinden aynı anda iki akademisyen listede yer alamamıştır.

Bu haber 778 defa okunmuştur

:

:

:

: