Yeni hükümet programı

CTP – UBP ortak Hükümetinin programı, dün mecliste, Başbakan tarafından okundu. Programda, hemen hemen dokunulmayan konu kalmadı.

CTP – UBP ortak Hükümetinin programı, dün mecliste, Başbakan tarafından okundu.
Programda, hemen hemen dokunulmayan konu kalmadı.
Birçok eksikliklerin de, tarih verilerek, yasalarının ve tüzüklerinin çıkarılacağı vaadi verildi.
Program, bir reform mahiyetinde…
Genellikle bir ülkede, siyasal iktidarlar, reform mahiyetli tedbirler almaya başlarlarsa, ahalinin vay haline.
Bu reformların altından, kemer sıkma tedbirleri ve uygulamaları gelir.
CTP – UBP Hükümetinin oluşmasına, her iki partinin de tabanlarından, hala daha tepkiler gelmeye devam etmektedir.
En büyük tepki ise, UBP’nin tabanından gelmekte, birçok seçmen ilk seçimlerde, UBP‘ne oy vermeyecekleri hususunda, beyanda bulunuyorlar.
Alınan 5 Bakanlığı” içi boş kutuya “ benzetiyorlar.
Dedik ya, Hükümet Programında yok yok.
Her şey yazılmış, çizilmiş.
u yazılan çizilenlerin bir bölümü de, Kıbrıs görüşmelerine ayrılmış.
Bu bölümde yazılanlara, bir göz atalım.
11 Şubat 2014 tarihli Eroğlu – Anastasiadis ortak açıklamasında, imzalanan belgeye, atıfta bulunulmuş.
Bulunacak çözüm, bu anlaşmanın kuralları çerçevesinde, mümkün olacak.
Yeni Hükümetimizin, bu kurallar çerçevesinde imza atacağı, olası bir anlaşmada.
Çözüm, tek egemenliğe dayanacak, bu egemenlik, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden, neşet edecektir.
Yani, doğacaktır.
Doğumun şekli, muamma…
Hangi tarzda doğacağı, meçhul…
Egemenlik, her iki halktan doğacak, fakat iki Kurucu Devletin egemenliğinden, söz yok.
Mademki, federal yapı, iki halkın oluşturdukları devletçiklerden oluşacak. Niye egemenlik, bu devletçiklerde olmasın.
Federal Anayasa, yeni yapının iki Kurucu Devletten oluşacağını yazacak.
Niye “Egemen İki Kurucu Devletten” olmasın.
İki halktan doğacak egemenlik ibaresinin, ileride bizlere sıkıntılı günler yaşatmayacağını, kim garanti eder.
Adam gelecek, Kurucu Devleti, Kıbrıs Cumhuriyeti,
Egemenliği, tanınmış,
İlerde, adada, 63 benzeri olaylar çıkarsa, Rum Kurucu Devletinin egemenliği tekrar önümüze, çıkmayacak mı?
Bu Devlet, Federal Anayasa yazılırken, kendi kendini feshedip,
Kurucu Devlet statüsüne, gelecek mi?
Mümkün, değil.
Olası Federal yapıda, bir tarafta “ Egemenliği tanınmış bir Devlet” ,
Diğer tarafta “ Egemenliği tanınmamış bir Devlet.”
Egemenlik, doğal olarak halktadır.
Doğru.
Bunu uygulayanlar ve temsil edenler ise, temsili demokrasilerde Devletlerdir.
Hükümet programında, Kıbrıs Türk Halkını çok büyük oranda rahatsız eden, garantilerle ilgili kelam yok.
Nedir, yeni Hükümetin, garantilerle ilgili görüşü?
Bakış açısı.
Kalmasından, mı yana?
Yoksa kalkmasından, mı yana?
Bu haber 2751 defa okunmuştur

:

:

:

: