Dere yataklarının işgali

1974 ‘ten sonra oluşturulan, devletimizde, kurulalı beri, devlete ait olan, gayrimenkuller.

1974 ‘ten sonra oluşturulan, devletimizde, kurulalı beri, devlete ait olan, gayrimenkuller. Sırf siyasi rant elde edilmesi uğruna, bilinerek veya bilinmezliğe gelinerek, işgal edilmesine göz yumuluyor.
Geçmiş yıllarda da, bunun örnekleri görülmüş ve bir okul binası, dere yatağına yapılmıştı.
Akabinde gelen dere suları, bu binayı sular altında bırakmış. Okuldaki öğrenciler ise, ciddi tehlikeler geçirmişlerdi.
Ayni durum, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde de olmuş, dere yatağı tamamen doldurulup, yatak ortadan kaldırılmıştır.
Sonuç olarak da, sel suları her yıl bölgeyi basarak, vatandaşlara ciddi zararlar oluşturmaktadır.
Dere yataklarının ve su evleklerinin işgali bir itiyat haline getirilmiştir.
Bu da, sel felaketlerinin olmasını, tetiklemektedir.
Binlerce yıl önce, tabiat ana, bunun sınırlarını belirlemiş, çizmiştir.
Bu yılların getirdiği bir sonuç, bir olaydır.
Sel suları, yılların birikimi ile kedine o yolları çizmiştir.
İnsan oğlu, onu değiştirmeye kalkarsa veya işlemez hale getirirse, başına türlü felaketlerin geleceğini de, peşinen kabullenmiş olur.
Ülkemizde, dere yataklarının doldurulması veya yönünün değiştirilmesi, çevreye karşı, işlenmiş bir suçtur.
Bu konuda, siyasi erkin ciddi bir şekilde, devlete ait olan dere ve yatakları üzerindeki görevlerini, yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır.
Devleti yönetenler, Devletin kendilerine verdiği “Devlet otoritesini” yukarıda da değindiğim gibi, siyasi rant uğruna kullanmaktan imtina etmektedirler.
Sonra da, meydana gelen sel felaketleri karşısında, vatandaşı perişan ederler.
Dere yatakları, İçişleri Bakanlığını ne kadar ilgilendiriyorsa, çevre açısından da, Çevre Bakanlığını ilgilendirmektedir
Çevre açısından, derelerin önemi çok büyüktür.
Şimdilerde, bu konu ile ilgili olarak, yeni bir olayla karşı karşıyayız.
Yine, derelerin işgali.
Yine, dere yataklarının doldurulması.
Basına da sızdığı gibi, Yeşilırmak’ta, festival alanını genişletmek için, dere yatağı beton dökülerek daraltılmış. Festival alanı genişletilmiştir.
Bu işin içinde de, ayni Bakanlığa bağlı, başka bir birim olan, Lefke Belediyesi.
Sn. Belediye Başkanı, dere yatağını, Belediyesine bağlı bir yol mu zannetti?
Şimdi dökülen, beton, sel sularının akışını değiştirip ki değiştirecektir.
Sel baskınlarına veya köprülerin ayaklarını tahrip edip, köprülerin yıkılmasına neden olursa. Allah etme, bundan da can kayıpları meydana gelirse, bunun sorumlusu kim olacak?
Ülkemizde, bir çok makamda, yetki aşımı uygulaması görülmektedir.
Yeşilırmak’ta da, bunun bir örneğini yaşıyoruz.
Devleti yöneten bürokratlara, uyguladıkları yasalarla ilgili. Hizmet içi eğitim verilme uygulaması, ne zaman yapılacak?
Bu haber 2714 defa okunmuştur

:

:

:

: