Üç kutlama bir arada

Acaba, başka bir halkın daha, bir günde üç kutlama etkinliği var mı?

yalcincemal@hotmail.com

Acaba, başka bir halkın daha, bir günde üç kutlama etkinliği var mı?
Kıbrıs Türk Halkı, bu mutluluğa nail olan, az halklardan biridir.
Belki de tekdir.
Kıbrıs’ın Fethinin, 444’cü yıl dönümü.
TMT’nin kuruluşunun, 57 ‘ci yıl dönümü.
Ve de GKK’nın kuruluşunun, 39 ‘cu yıl dönümü.
1571 yılı ile ada Osmanlı idaresine girerek, bir Türk adası haline geldi.
Adada mevcut, Hristiyan nüfusun, din ve vicdan özgürlüğüne dokunulmamış. Hristiyan tabaya, Osmanlı tabasından daha geniş haklar verilerek, ticarette ön plana çıkması sağlanmış. Bağcılık ve şarap üretimi hep Hristiyan tabanın elinde olmuştur.
Osmanlı İdaresi, İslam hukukundan gelen kurallardan, Hristiyanları muaf tutarak, ayrıcalıklar sağlamıştır.
Adadaki Müslüman ve Hristiyan Halkın, adanın, İngiliz idaresine geçişine kadar, aralarında ciddi bir sürtüşme ve çatışma olmadı.
Adayı, İngiliz işgal ettikten sonra, hele hele, Osmanlının, Almanya yanında Birinci Dünya Savaşında, Savaşa girmesi ile. Adada Türkler için işler değişti.
Ada Türkleri, İngiliz sömürge idaresinin vatandaşları veya tabası olmasına rağmen, düşman muamelesi ve düşman gözü ile görülmeye başlandı.
Hele hele, Atatürk’ün Milli Kurtuluş Savaşı ile bu iki katına çıktı. Dengeler, ada Türklerinin aleyhine, ada Rumlarının lehine dönmeye başladı.
Bu, Rumların, Enosis hayallerini gerçekleştirmek için, kurdukları EOKA teşkilatına kadar gitti.
İngiliz “postun tehlikede olduğunu görünce “ dümen kırdı.
Adada, bir orta yol bulundu, üniter Cumhuriyet kuruldu.
Üç yıl yaşattılar.
Enosis uğruna, Cumhuriyeti heba ettiler.
Kıbrıs Türk Halkının, gettolarda 11 yıllık yaşam mücadelesi.
Kızılay yardımları ile ayakta durma.
Milli onur ve haysiyetinden, ödün vermeme mücadelesi…
Ardından Yunan Cuntasının, adayı Yunanistan’a bağlama girişimi.
20 Temmuz Barış Harekatı.
Bunun ismini, Rum’u memnun etmek için değiştirseler bile, bu harekat ile adaya barış geldi.
Harekata karşı çıkanlar, bu harekat olmamış olsa idi, hallerinin nice olacağını, hiç muhakeme ettiler mi?
Bu harekattan sonra ve TSK ‘nin adada bulunması ile Kıbrıs Türkleri toplu olarak veya bireysel olarak, katledildi mi?
Ayni soruyu, güneydekiler için de soruyorum.
Bu gün TMT’nin de, kuruluş yıl dönümü.
Bu gün TMT ‘yi de eleştirenler, bu günkü hayat haklarını o teşkilata borçlu olduklarını, ne çabuk unuttular?
TMT, mütekabiliyet esaslarına göre oluşturulmuş ve Kıbrıs TÜRK Halkının sinesinden çıkmıştır.
Adada, Türklerin, daha fazla katledilmesine ve adanın ENOSİS’e giden yolunda, bir takos görevi yapmıştır.
Kıbrıs Türkünün, namus, şeref ve hayat hakkının bir güvencesi olmuştur “ TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI.”
Ağabeylerimiz bu Teşkilatı, iyi ki kurmuşlar.
Bu gün TMT ‘ye sövenler, unutmasınlar ki, bu sövme özgürlüğünü de TMT ’ye borçludurlar.
Bu gün, GKK ‘nın da, kuruluş yıl dönümü.
Çağdaş ve Milli bir savunma stratejisi ile kurulan GKK ‘lığı, günümüze dek, olası düşman saldırıları karşısında, caydırıcılık görevini başarı ile yapmış. Kıbrıs Türk Halkının bir yaşam güvencesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
Her üçünün de, yıl dönümleri mübarek olsun.
Kıbrıs Türk Halkına, kutlu ve mutlu olsun.

Bu haber 2327 defa okunmuştur

:

:

:

: