Adalet

İnsanoğlu her sıkıştığında “adalet bunun neresinde“ der.

İnsanoğlu her sıkıştığında “adalet bunun neresinde“ der.
Adalet, insan topluluklarının, bir arada yaşayabilmeleri için, olmazsa, olmazlardan biridir.
Yerleşik düzenlerde, o yerleşik düzeni sağlayan kurallar manzumesinin, uygulanmasını denetleyen, bu kurallar içerisinde haksızlığa uğrayan kişi ve kişilerin hakkını arayıp veren, adalet mekanizmasıdır.
Adaletin olmadığı yerde, keyfililik.
Tek sultalığın, hakim sürdüğü idarelerdir.
İnsanın, yaşam hakkı, bu idarelerde, yoktur.
Modern dünyanın oluşumundan sonra, halkın kendi kendini yönetim biçimi olarak seçtiği Demokrasilerde, zamanla, bunu çağdaşlaştırarak, çağın gereklerine uygun olarak, adaletin sağlanmasını, yargı erkine vermiştir.
Çağdaş Demokrasilerle yönetilen ülkelerde, sistem, üç saç ayağına
oturtulmuştur.
Bunlar: Yasama, Yürütme, Yargı.
Çağdaş demokrasi, bu üç erkin birlikte çalışması ile mümkündür.
Aksi halde, ayaklardan biri kırılır.
Saç devrilir.
Bizim ülkemizde de, Devlet yönetimi, bu üç erkle yürütülüyor.
Bu üç erkten, her hangi biri, işlevini tam manası ile yapmasın veya yapamasın, o ülkede işler ters olur.
Vatandaş, idareden şikayete başlar.
Yollar, insanların protesto yürüyüşleri ile dolar.
Bu üç erkten biri olan ve halk dilinde “adalet“ kelimesi ile anılan yargı, yani mahkemeler.
Bunlar, işlevlerini bir tamam yapmasınlar veya yapmalarına olanak verilmesin, o ülkede halk dili ile “adaletten“ bahsetmek mümkün değil.
Bizim ülkemizde, adalet mekanizmasının, tam çalıştığına dair, görüş verecek olan, var mı ?
Varsa, beri gelsin.
Vatandaş olarak, hep şikayet ederiz:
“Mahkemeler, davaları erken bitirmiyor“ diye.
Devleti yönetenler, mahkemelerimizin işlevlerini, en erken bir zamanda bitirmeleri için, gerekli donanımı, mekanı, tahsisatı veriyor mu ?
Buna, evet demek, mümkün mü ?
Mümkün olsa idi, Yüksek Mahkeme Başkanı Sn. Şafak Öneri, emekliliğine sayılı günler kala, kapı kapı gezip, Mahkemelerin, içinde bulunduğu ahval ve şeraiti anlatma ve bunların düzeltilmesi için, siyasilerden, bu konuda yardım ister miydi ?
Demek ki “Adalet Sisteminde“ istenilen adaleti sağlamak için, engellerin olduğu, dile getiriliyor.
Sn. Öneri: “Yargıdaki sorunlar çizmeyi aştı“ diyor.
Sn. Öneri bunu desin.
Kimin umurunda ?
Bu haber 2809 defa okunmuştur
  • vatandas   - 03.09.2015 yuksek mahkeme baskani demisse , bir bildigi vardir.. :)

:

:

:

: