Tüm sorunların çözümü ilme dayanır

Müslümanların Peygamberi Hz. Muhammet: “İlim Çin’de dahi olsa, onu bulun“ buyurmuştu.

Müslümanların Peygamberi Hz. Muhammet:
“İlim Çin’de dahi olsa, onu bulun“ buyurmuştu.
Bunu söylediği çağlarda, Çin’e bugünkü gibi, Orta Doğu’dan 5 – 6 saatte gidilemiyordu.
Hayvanlarla, yıllar alıyordu.
Peygamberimiz, bu yıllar boyu uzakta olan Çin’e bile, ime ulaşmak için gidilmesi gerektiğini o yıllarda vurgulamıştır.
Çünkü Hz. Peygambere göre, ilim, bütün sorunların kaynağına inen ve onu ortadan kaldıran bir kuvvet olduğuna inanmıştı.
Bu Müslümanların liderinin, ilimle ilgili söylediği,
Bir de Türk Milletinin atası olan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimle ilgili söylediğine bakalım.
Yüce Atatürk’ün İlimle ilgili söylediği:
“Hayatta en Hakiki mürşit ilimdir.“
Burada mürşit kelimesinin anlamı, kılavuzdur .
Yol göstericidir.
İlim sayesinde, insanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
Dünyada, her derde deva:
İlimdir.
İlim sayesinde, bilgi ve beceri, insan oğlu tarafından edinilmiştir.
İlimden uzaklaşmak demek, İlmi yakalayanların yanında, köle olmaktan öteye gidemezsiniz.
Bu yaşadığımız dünyada, her alanda görülmektedir.
Bunu yakalamanın tek çaresi, eğitimdir.
İlme erişmek için, dünyada tek seçenek vardır ?
O da: eğitimdir.
Başka bir alternatif, olanak yok.
İlle de eğitim.
Bunu saptadıktan sonra, yani, ilme erişmenin tek seçeneğinin eğitim olduğuna göre, bizim ülkemizde de, çağdaş ilmi yakalayabilmek için, sarılacak, tutunacak ağacımız eğitimden başkası olamaz.
Peki bizde, eğitimin durumu ne ?
Çağdaş ilmi yakalayabilmemiz için, eğitim sistemimiz ve olanaklarımız tamam mı ?
Tamamdır diyen, beri gelsin.
Bir çok okulda, idare ve sendika arasındaki sürtüşmeler nedeni ile, yıllık tedrisatın tümünün yapıldığını görmemiz, mümkün değil.
Bu benim öğrencilik yıllarımda da, mevcuttu.
Belki, Kıbrıs Türk Halkının var olup, yok olma tehlikesinin hüküm sürdüğü yılların getirdiği olumsuzluklar.
1974 yılından sonra, koşullar daha da iyileşti.
Fakat beklenilen seviyeye ulaşmak, mümkün olmadı.
Tabii, bunun esas kaynağı para.
Eğitim pahalı bir alan.
Dünyayı yakalamak için, dünyayla yarışıyorsunuz.
Eğitime ayrılan tahsisatların, gözden geçirilmesinin zamanı gelmiştir.
Son yapılan araştırmalara göre, ülkemizde en pahalı sektör, eğitim sektörü çıkmıştır.
Eğitim pahalılaşmıştır.
Bizim Devletimiz Sosyal Devlet.
Eğitim parasızdır.
Ancak bu yöntemle, çağdaş ilme erişmek mümkün.
Pek ala, pahalılaşan bu sistemle, veliler, çocuklarına nasıl bir eğitim aldırıp, halk olarak, çağdaşlığa ve çağdaş ilme ulaşılabilir ?
Bu gidişle, varlıklıların çocukları, eğitim görecek.
Varlıksızların çocukları da, eğitim yuvalarının çevresine bile ulaşamayacaklar.
Buna ille de bir çare bulmak gerekir.
Aksi takdirde:
“Herkes, aya. Biz yaya.“
Bu haber 2459 defa okunmuştur

:

:

:

: