İkinci iş yapma yasağı

KKTC‘de, mevcut yasal mevzuat uyarınca, kamu görevinde çalışan kamu görevlilerinin, görevlendirildiği, kamu görevinden başka bir iş yapması yasaktır.

KKTC‘de, mevcut yasal mevzuat uyarınca, kamu görevinde çalışan kamu görevlilerinin, görevlendirildiği, kamu görevinden başka bir iş yapması yasaktır.
Bu bir yasal yükümlülük olup, tüm kamu görevlilerinin uyması gereken bir kuraldır.
Pek ala, bizde kamu görevlisi kimlerdir ?
İlgili Yasa’da kamu görevlilerinden ne anlaşılır ?
Kamu görevlileri Yasa’sına göre, kamu görevlisi:
“Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, genel yönetim ilkelerine göre, yürütmekle yükümlü olduğu, kamu hizmetlerinin gerektirdiği,
genel ve katma bütçelerle ve bunlara bağlı döner sermayelerden, aylık ( maaş ) alınarak yapılan, görevleri anlatır.”
Bir de, bizde bir başka kamu görevlileri vardır ki, onlara da, yasa ile “Siyasi Kamu Görevlileri“ adı verildi.
Biri, devletin kurumlarında çalışıyor.
Diğeri ise, devletin en üst kurumu olan Mecliste.
Bunların diğer adı da “Milletvekili.“
Her iki kesimde çalışanların, yasaları ayrı.
Gerek, kamu görevlileri.
Gerekse, siyasal kamu görevlilerinin, yasalarında örtüştükleri, bir nokta var:
Görevleri dışında, başka iş yapmamak.
Ülkemizde, devlet hastanelerinde ve devlet okullarında, doktor ve öğretmenlerimizin bazıları, ikinci iş yaptıkları iddiası ile, bu kurumlarımızda çalışanlara, eleştiriler ve bazen de acımasız isnatlar
yapılmaktadır.
Günümüzde bazı doktorlarımızın, çalıştıkları devlet hastanelerinden, istifa ettiği yollu haberleri de, okuyoruz.
Gerek, ekonomik, gerekse sosyal sıkıntılar, vatandaşı, geçinmek için, ikinci iş yapmaya itmektedir.
Bu kesimlerde çalışan insanlarımızın, maaş ortalaması, artan hayat pahalılığı karşısında, geçimlerini sürdürmelerine, yetmiyor.
Öğretmen kuruluşları, bu iş için eylemde.
Bir çok doktor için, ikinci iş yaptıkları nedeni ile soruşturma açıldığını da biliyoruz.
Devlet hastanelerinde çalışan doktorların, maaşlarını cazip hale getirerek, tam gün uygulaması başlatılabilir.
Bu ayni şekilde, eğitimde de yapılabilir.
Bozulan sistemin temeline inileceğine, bu sistemin içerisinde
zar zor yaşayan, kamu görevlilerinin üstüne gitmekle, bu sorunların çözüleceği zannediliyorsa, bu mümkün değil.
Bunun için boşuna gayret.
Diğer yandan, siyasi kamu görevlisi olan, Milletvekillerimizin de, bazıları, Milletvekilliği görevlerinden başka, görevler de yapmaktadırlar.
Bir çoğu, doktor.
Bir çoğu da, öğretim görevlisi.
Belki de, bilmediğimiz işlerde de, çalışmaktadırlar.
Fakat “kantarın topu“ bunlara değil, normal kamu görevlileri için çalışır.
Doktora, öğretmene veya başka bir kesimde çalışan kamu görevlileri için, ikinci iş yapma yasağı nedeni ile, soruşturma açılacak.
Milletvekillerinin bazıları içinse, hiçbir şey yapılmayacak.
Hani ”hukukun üstünlüğü ?”
Hani Anayasanın “eşitlik ilkesi ?“
Eskiler, dememişler miydi !
“Balık baştan kokar“ diye .
Galiba bizde , balık Meclisimizde koktu.
Ne dersiniz ?
Bu haber 8614 defa okunmuştur
  • İkinci iş nedir? Hasan Mehmet  Lefke - 24.10.2015 İkinci iş derken devlet memurlarının, devlette çalıştıktan sonra arta kalan zamanda başka yerlerde çalışması anlaşılıyor. Ancak devlette değil de özelde çalışanlar için ikinci iş tanımı söz konusu olmuyor. Yani devlet memuru için geçerli olan ikinci iş tanımı özel için geçerli olmuyor. Peki yasa ve zorlamalarla ikinci işin önlenmesi mümkün mü? Katiyen mümkün değil. Çalışmak isteyen başka kılıflar uydurarak çalışmasını sürdürebilir. Yapılması gereken ``Kamu sektör`` ünü çok sınırlı alanlara indirmek. Emniyet, Adalet, İçişleri, Dışişleri gibi. Sağlık ve Eğitim gibi konular ise özel sektör eli ile yapılması gerekir. Devlet vatandaşın eğitim ve sağlık giderlerini karşılamalıdır. Böyle bir durumda özel sektör ile ikinci iş konusu da gündemden düşer. Devlet vatandaşın ikinci, hatta üçüncü işine engel olacağına, devlet olanaklarını kullananların haksız rekabetini ortadan kaldırmalıdır.
  • C.Elmas  Güzelyurt - 23.10.2015 Balik her yerde koktu.Devlet dairelerinde, hastahanede Belediyelerde hatta ve hatta aile icinde.Her yerde köseyi dönme zihniyeti.Bana birsey olmasin da bana ne.Örnek olabilecegi icin bu kokuyu bastakilerden baslayarak tedavi etmeye gitsek ne dersiniz

:

:

:

: