Derneklerin mali denetimsizliği

Ülkemizde birçok sivil toplum örgütü bulunmaktadır.
Ülkemizde birçok sivil toplum örgütü bulunmaktadır.
Bu da, ülkemizdeki Demokrasinin, çağdaşlığını göstermektedir.
Sivil toplum örgütleri, kuruluş amaçları doğrultusunda, bir nevi.
Baskı grubu görevi de yapmaktadırlar.
Ülkemizde, nüfusumuzun oranına göre bakıldığında, Dernek veya Birliklerimizin sayısı, bir hayli kabarık.
Birçok derneğimizin, Başkan ve Yönetim Kurullarında bulunanlar. Bir ömür boyu, bu görevi sürdürmektedirler.
Birçoğu ise, Genel Kurullarını, üyelerinden ve kurucularından saklamaktadırlar.
Son, siyasal partiler yasasında yapılan değişiklikle, siyasal partilerimizin, mali denetimi, YSK ‘na havale edilmiştir.
Derneklerde ise, bazı derneklerimizin bütçeleri, bir hayli kabarık.
Dernekler, 1961 yılında, Cemaat Meclisinin geçirdiği bir yasa ile halen yönetilmektedir.
Bu Yasa, çağın gereklerine hizmet edemeyecek kadar, eskimiştir.
Son kullanma tarihi, çoktan bitmiştir.
Derneklerle ilgili, yeni bir yasa tasarısı, 2015 yılında zamanın Hükümeti tarafından, hazırlanıp. Yasalaşma aşamasına getirilmek için çalışma başlatılmıştı.
Birçok kez, ilgili komitede görüşülüp, bir türlü, Meclis gündemine
Getirilemiyordu.
Derneklerdeki, mali denetim, devlet tarafından yapılması gerekirken. Mevcut yasada bu, Genel Kurullara bırakılmış. Bu da, ciddi bir denetim olmamaktadır.
Birçok şaibeli dernek var.
Hesap ve kitapları, yeterince denetlenmemiş.
Birçoğunda ise, üyelerinin şikâyetlerine rağmen, mevcut yasanın yetersizliği yüzünden. Ciddi denetimler yapılamamaktadır.
Yeni yasa tasarısında, derneklerin mali denetimi ile ilgili, günümüz koşullarına göre, kurallar konulmuştur.
2005 ‘ ten beri, hazırlıklarına başlanılan yasa tasarısının, halen yasalaşmaması. Meclisten geçmemesi. Nerede ise bir muammaya dönüşmüştür.
Birçok dernekte, ciddi mali denetim olmadığı için, dernekler kendi içlerinde bunu ” ahbap çavuş “ilişkisi ile yapmakta. Birçok şaibenin de, ortaya çıkmasına neden olmakta.
KKTC Meclisindeki, Yasa Tasarıları ve Önerilerine bir göz attım.
Derneklerle ilgili Yasa Tasarısı 3.3 2015 ‘ te Meclis Genel Kuruluna gönderilmiş.
Sırası. 37.
Bu gidişe göre, Mecliste mali yılı bütçe yasa tasarısı ineceği için. Bu yıl bu tasarının yasalaşmasına, imkân yok.
2016 yılı için, buna olanak var mı?
Bilemiyorum.
Çünkü araya, ivedi olanlar da sıkıştırılacak.
2017 yılına, sarkabilir.
Bazı derneklerdeki şaibeler de, devam edeceğe benziyor.
Toplumu ve dernek üyelerini büyük oranda tedirgin ve rahatsız eden bu duruma. Siyasilerin bir an evvel, bu yasayı geçirmekle. Bunların önüne geçileceğinin idrakine, ne zaman varacaklar?
Birçok dernek, başkanların çiftliği haline getirildi.
Kurum olarak, başkanlıklarını yaptıkları derneği, kişisel hesaplarına alet etmektedirler.
Yeni Yasa tasarısının 21. maddesi bir nebze bu şaibeli durumların önüne geçebilecektir.
37 ‘ ci sırada olan Yasa Tasarısının, toplumdaki bu kaygıları ve sıkıntıları gidermek için, ivediliği istenerek. Bir an önce yasallaştırılması sağlanamaz mı?
Birçok derneğin, tasarının, sırası gelene kadar, şaibeli durumlarını devam ettirmeleri için de. Bunlara kapı açık tutulmuyor mu?
On yıl önce hazırlanan bir tasarının, yasalaşması için bir on yıl daha mı beklenecek?


Bu haber 202 defa okunmuştur

:

:

:

: