Barış dersi veren okullar

25 Kasım!da yapılan, görüşmelerle ilgili açıklamalarda, her iki liderin de, kendi okullarına barışı aşılamak için, Barış Teknik Komitesi kurma kararı aldıkları açıklanmıştı.

25 Kasım!da yapılan, görüşmelerle ilgili açıklamalarda, her iki liderin de, kendi okullarına barışı aşılamak için, Barış Teknik Komitesi kurma kararı aldıkları açıklanmıştı.
Bu karar, 16 Kasım’da, Güneyde saldırıya uğrayan, Kıbrıslı Türklerin başına gelenlerden sonra, alındı.
Bu da gösteriyor ki, 16 Kasım, bir baskı unsuru.
Bir teşvik, oluşturdu.
Yine Güney basınından aldığımız haberlere göre, güney ve Kuzeyde, öğrencilere, Federal bir yapıda birlikte yaşayabilir bir kültürü vermek ve birlikte yaşamayı sağlamak, amaçları arasında.
Bunun semeresini, erken bir zamanda almak mümkün değil.
Zamana, yayılan bir süreç.
Bu konuda, karar almak bile.
İlerisi için, büyük bir umut.
Tabii, bu hareketin, salt okullarda yapılması, amaca hizmet eder mi?
Kuzeyde, zaten öyle bir dersin konulmasına gerek yok.
Bizde, Rum düşmanlığı aşılayacak kitap tedrisatta yok.
Olsa bile, bu yapısı ile öğretmen sendikalarımız, buna izin vermez.
İzin bir tarafa, memleketin, altını üstüne getirirler.
Güneyde, salt okullara yönelik bir çalışma ise başarı sağlamaz !
Güneyde, sadece, okullarda “en iyi Türk ölü Türk“ denmiyor.
Kilise ve askeri birliklerde de, Türk düşmanlığı yapılmaktadır.
Bunlardaki, bu düşmanca faaliyetlerin önüne geçmek için, görüşmeciler başka komiteler düşünmüyorlar mı ?
Yoksa, sadece okullar için, komite oluşturuluyor.
Sadece, okullar içinse.
Boşuna gayret.
Bunun, hiçbir kıymeti harbiyesi, olamaz.
Ya ELAM’ın faaliyetleri ne olacak ?
Okulda, sözde barış dersleri.
Okul dışında.
Kilisede.
Askeri birliklerde.
Elam gibi ırkçı örgütlerde ise:
“En iyi Türk. Ölü Türk“ düşmanlığını enjekteye devam.
Denilebilir ki: okulların dışına, yönetim karışamaz.
Demokrasiye, aykırı.
Düşünce özgürlüğüne, aykırı.
“Ermeni soy kırımı yalandır“ diyene hapislik cezası verilmesi yönünde, yasa çıkaran meclis. Türk düşmanlığı üzerine de, yasa çıkaramaz mı ?
ELAM ve ELAM gibi örgütler için, dizginleyici yasal tedbirler, alınamaz mı ?
Elbette alınabilir.
Güneyde, ELAM mensuplarının, devletin askeri tesislerinde, silahlı eğitim görmesine, göz yuman.
İmkan sağlayan, bir idareden.
ELAM’la ilgili, böyle bir tedbir alması, beklenebilir mi ?
Barış dersi ve mesajları, bir ülkenin, sadece okullarında olamaz.
Ayni ağırlıkta.
Tüm kurumlarında.
Tüm sivil toplum örgütlerinde, uygulanırsa, barış yakalanabilir.
Yoksa sadece okullar için, göstermelik olarak alınan karar, bizleri tatmin etmekten, çok uzak .
Okulda, sözde barış dersi.
Kilisede.
Askerde.
ELAM ‘da.
Düşmanlık dersi.
Barışa, salt okullara konulan, barışa yönelik derslerle varılamaz.
Bu, belki diğer kurumlar için, bir başlangıç olabilir.
Endişemiz.
Bu uygulama da, diğer GAÖ gibi, güvensizliği daha da artırıp.
Körüklemesin.
Bu haber 2715 defa okunmuştur

:

:

:

: