İki yüksüklük suda boğulmaya mahkum

Adamız, kuraklık ikliminin içerisinde.
yalcincemal@hotmail.com

Adamız, kuraklık ikliminin içerisinde.
Üretici.
Çiftçi.
Bahçeci.
Yağmur bekliyor.
Şehirlerde ikamet edenler de
Allaha, dua ediyor.
Yağmur yağmasın, diye.
Geçmişteki idareciler.
Bu, iki kesimdeki halkı bile, karşı karşıya getirdiler.
Bir kesim.
Aman, yağmur diyor.
Yağması için, dua ediyor.
Diğer kesim ise.
Aman ha, yağmur yağdırma diye.
Allaha dua ediyor.
Beceriksiz yöneticilerin, ülkeyi getirmiş olduğu manzaraya, bir bakın.
Çevrenin en asli unsurlarından birisi olan dereler ve onların kopmaz bir parçası olan arklar ( su evlekleri ) her türlü rant uğruna, peşkeş çektirilmiş.
Yağmalaştırılmıştır.
Suların akan vadileri.
Otlaklar.
Beton yığını haline getirilmiş.
Tabiat ananın bütününü teşkil eden dereler ve arklar ondan alınmıştır .
Sonuçlar ortada
Güneşi batmayan İngiliz Krallığı.
Tabiatın korunması ile ilgili olarak, her köyde.
Bir desdeban.
Yani kır bekçisi ile çevreyi koruyabilmiş.
Kasabalarda ise 3- 4 desdebanla bunu başarmış.
Bunlar olurken.
Daha Belediye ve belediyeciliğin ne olduğunu, Kıbrıs Halkı bilmiyordu.
Adamlar 1930‘da, dereleri korumak için yasa çıkarmışlar.
Bu yasa, halen, bizde de, yürürlükte.
Biz, buna ek olarak da, Çevre Yasasını ve onun altında da, Çevre Bakanlığı ve ona bağlı çevre daireleri oluşturduk.
İskan Bakanlığına bağlı, Şehircilik Dairesi kurduk.
Belediyelerin sayısını artırdık.
Bu artışlara uygun olarak.
Doğru orantılı bir şekilde, tabiatın ırzına geçtik.
Su, akacak dere ve evlek bulmayınca, nereye gidecek ?
Önünde ne bulursa.
Alıp götürecek.
Mevcut yasaya göre.
Dere duvarlarını tahrip eden.
Bozan.
Dereyi dolduranlar için.
Yatağını ortadan kaldırana.
Ceza da öngörmektedir.
Fakat ne acı ki.
Bazı Belediyelerimiz, dere diye bir şey bırakmadılar.
Su arkları, ülkede hiç kalmadı.
Dereler ve su arkları.
Devletin malı.
Anayasa güvencesi altındadırlar.
Yasası olan bir şey, ülkede, ortadan kaldırılırsa.
Durum.
Vahimin de ötesinde.
Bu gün
Girne.
Yarın başka bir kentimiz.
Veya köyümüz.
Bütün bu olanlar karşısında.
İlgili yasayı, Kaymakamlıklar yürüttüğüne göre.
Tüm dere ve arkların, yer haritaları tespit edilerek, dereler ve yatakları eski hale getirilmelidir.
Bunun için Bakanlar Kurulu, bu işte görevlendirilecek ekipleri oluşturarak,
Kaymakamlıklara yardımcı olacak.
Bunun halli.
Ancak bu yöntemle halledilir.
Dere yataklarına tecavüz.
Yasa ile korunduğuna göre.
Bunu yapan.
Yapılmasına göz yuman yöneticiler de, suç işlemiş olurlar.
Fakat.
Zannedersem.
Yine de.
Hiçbir önlem alınmayacak.
Bir taraftan yağmur korosu.
Diğer taraftan da.
Yağmur istemezük korosu.
Çalmaya ve söylemeye devam edecek.
İki yüksük suda, boğulmaya devam edilecek.
Bu haber 250 defa okunmuştur

:

:

:

: