Tarım reformu mu? Yoksa tarımı bitirmek mi?

Reform Hükümeti olarak, iktidara gelen CTP ve UBP.

Reform Hükümeti olarak, iktidara gelen CTP ve UBP.
İlk reform harekatını, tarım ve hayvancı kesiminden yapmak için, kolları sıvadı.
Tarım üretimi zor bir meslek olduğu ve kazancının da, düşük olduğu gerekçesi ile ciddi devletler, gıda üretimini stratejik olarak niteleyerek. Bu sektörleri ayakta tutmak ve üretimi sağlamak için, bu sektörlerde çalışan üreticilere “doğrudan gelir desteği “ adı altında üretimi teşvik etmek için, parasal yardımlarda bulunmaktadırlar.
Zahmetli ve devamlı bir emek ve iş gerektiği için.
Tarım sektörü, süreklilik arz etmektedir.
Diğer mesleklerde olduğu gibi, bir müddet ara verilip de tekrar işe koyulmak, bu sektörlerde mümkün değildir.
Dolayısı ile bu sektörlerdeki üretim, stratejik olarak nitelendirilmiş ve korumaya alınarak desteklenmiştir.
Genellikle:
Çiftçiler.
Hayvancılar.
(Büyük baş. Küçükbaş. Kanatlılar.)
Patatesçiler.
Narenciyeciler.
Zeytin üreticileri.
Balıkçılar.
Sebze ve meyve üreticileri.
Ülke içi ve ihraç edilmek üzere, yurt dışına satılmak için,
hem desteklenmekte.
Hem de, teşvik edilmektedir.
Şimdi.
“Bizim reformcu hükümetimiz” hazırladığı taslak reform paketinde “üreticiye” yeni sıfatlar koyarak kendine göre “ yeni üretici” yaratmaya çalışmaktadır.
“66 yaştan gün alan, üretici, olamaz.”
Kamu görevlisi, hiç olamaz.
İkinci bir işi olan da.
Birçok kural daha.
Bizim ülkemiz, çok küçük.
Tek bir sektörde çalışan, aile geçindiremiyor.
Çeşitli üretim dallarında çalışan, aile işletmeleri var.
Bunlar da, DGD ‘den, faydalanamayacaklar mı?
Asıl olan, üretim mi?
Yoksa üretici mi?
Hükümet bu paketle.
Kendine göre.
Ismarlamalık üretici, yaratma uğraşı içinde.
Bunun da nedeni, tarım kalemine ayrılan kalemdeki paydan, 62 milyonunun buharlaşmasıdır.
2002 ‘den günümüze dek.
Tarım kalemindeki, tarıma ayrılan bütçede, açık devam ede gelmiştir.
Hükümet zevahiri kurtarmak için, eldeki miktarı, kendine göre.
Yeni üretici tipleri yaratarak, dağıtmanın uğraşı içinde.
2016 yılı bütçesinden, tarıma ayrılan, 145 milyon TL.
Tabii.
Bu kağıt üzerinde, bir meblağ.
Çünkü geçmiş yıllardaki 62 milyon açık, 2016 yılı bütçesinden kapatılacak.
Bu, 2016 yılı bütçesinde tarıma ayrılan kalemden, 62 milyon
açık düştükten sonra.
Tarım kesimindeki, sektörlere:
DGD.
Teşvik primi.
Akaryakıt desteği olarak, taksim edilecek.
Hükümetin, bu sözde.
Yanıltıcı reformu.
Tarımdaki değişik üretim sektörlerini de, karşı karşıya getirecektir.
Reform olarak, tarıma getirilmek istenenler.
Tarımdaki üretimin daha da, gerilemesine neden olacak düşüncelerdir.
Tarım kesiminde çalışan üreticilere.
DGD.
Teşvik.
Akaryakıt desteğini içeren kalemdeki, 62 milyon TL’nin buharlaşmasının hesabını kimden. Kim soracak?
Yoksa bütçe ve ona bağlı kalemlerdeki açıkların, normal imiş gibi.
Bir yaşam biçimi olarak.
İnsanlarımıza, alıştırılmak mı isteniyor?
Beyler.
62 milyon TL nerede?
Yoksa.
Bu da. Reformunuzun bir parçası mı?
Bu haber 7692 defa okunmuştur

:

:

:

: