Ismarlama partiler ve sınırlarımız

Yeni bir siyasal parti daha, siyasal hayatımıza girmiştir.

Yeni bir siyasal parti daha, siyasal hayatımıza girmiştir.
Hayırlısı olsun.
Bilindiği gibi.
Bizim demokratik sistemimiz, çok partili bir rejime dayanmaktadır.
Ayrıca.
Siyasal partiler, demokratik düzenin vaz geçilmez unsurlarıdırlar.
Anayasa ve ilgili yasalara bağlı kalmak şartı ile.
Rejim içinde kalarak, herkes, ger kuruluş, siyasal parti kurabilir.
Siyasal faaliyette bulunabilir.
İdeolojisini ve programını gerçekleştirmek için de.
Parlamento seçimlerine katılabilir.
Sn. Özersay’ın başkanlığındaki, kurucular kurulunun oluşturduğu
Halkın Partisi de, resmen, siyasal faaliyetlere başlamak için.
yasal olarak, hak kazanan bir duruma geldi.
Sn. Özersay’ın verdiği mail adresine (Halkın Partisi Biz) girdim.
Halen partinin tüzüğü ve programı siteye alınmamış.
Sadece basın toplantısının metni ve kurucu üyelerin isimleri ile adaylık başvurusunu içeren, bilgiler var.
Tüzüğü ve programı bilmeden.
Okuyup yeni partinin ilkelerinin ne olduğunu bilmeyenler, nasıl üyelik başvurusunda bulunabilir ?
Parti yetkilileri bunları nasıl üye yapabilir ?
Öyle görülmektedir ki, önümüzdeki genel seçimlerde.
İki yeni partimiz de seçimlere katılacak.
Biri, daha önce kuruluşunu tamamlayan ve yasal statüye kavuşan, Sosyal Demokrat Parti.
Diğeri de, geçen gün kurulan Halkın Partisi.
Ülkemizde.
Mevcut siyasal partilerimize olan, halkın güveni, sarsılmış durumda.
Bu iki parti.
İlkeleri ile.
Bu ilkelere bağlı kadroları ile, seçime katılırsa.
Parlamentodaki partilerimize, katılmamaları için, bir engelle karşılaşacaklarını tahmin etmiyorum.
Zaten şimdiden, parlamentodaki partilerden.
“Gıcınnamalar“ başladı.
Halkın Partisinin kuruluşu nedeni ile.
“Güne Merhaba“ programına çıkan Sn. Serdar Denktaş bu konuya da değinerek, şunları ifade etmiştir:
Ismarlama pırıl pırıl partiler çıkıyor ortaya.
Bu partilerin çıkışı.
Ismarlama mı ?
Veyahut başka bir şekilde mi ?
Onun takdirini halk verecektir.
Bu partilerin kurulmasındaki nedenleri, kurulan partilerde arayacağına.
Sn. Serdar Denktaş.
Ve.
Bu partilerin oluşmasını eleştiren, diğer parti yöneticileri.
Dönüp kendilerine bir baksınlar.
İcraatlarına bir baksınlar.
Ülkeyi getirdikleri noktaya, bir baksınlar.
Halkı, seçim sandığından soğutmalarının nedenini arasınlar.
Kurulan partilerin kurucuları.
Şimdi.
Parlamentoda olan, siyasi partilerden, başkaları değildir.
Ya bu partiler.
Halkın isteği doğrultusunda icraat yaparlar.
Ya da, halkın gazabına gelirler.
Avrupa Bakanı Sn. Bozkır’ın ziyaretine gelince;
“ Berlin duvarı yıkılmışken, Kıbrıs’taki bölünmüş tablo, doğru
değildir” demiştir.
Sn. Bakan.
Almanya ile Kıbrıs’ı karıştırıyor.
Berlin duvarının yıkılması, ideolojik olarak bölünen, Alman Halkını birleştirdi.
Bizde oluşan sınır ise.
Kıbrıs Türk halkının canını, namusunu, malını garanti etmektedir.
Aradaki büyük fark bu.
Bu haber 9700 defa okunmuştur

:

:

:

: