Devletlerde devamlılık ilkesi

Devletler Hukuku, ilkelerinde.
Devletler Hukuku, ilkelerinde.
“Devamlılık ilkesi “diye bir ilke var.
Bu hem devletin kendi içinde.
Hem de.
Devletlerarası ilişkilerde görülmektedir.
Bunu dilerseniz.
Biraz açalım.
Devletler kendi içlerinde, anayasa ve bağlı yasalara uygun olarak.
Çıkarmış oldukları yasalar ve o yasalara bağlı olarak yaptıkları icraatlar. Ondan sonra gelen hükümetleri de, bağlamaktadırlar.
Bu ilke.
Uluslararası.
Devletlerarası, ilişkilerde de görülmekte.
Uygulama safhasına girmektedir.
Uluslararası Anlaşmalar.
Birçok anayasada.
Kanun hükmündedir.
Anayasa Mahkemelerine.
“Anayasaya aykırılık “ iddiası ile dava açılamaz.
Bu.
Bizim Anayasamızda da, var.
Bunları açıkladıktan sonra.
Gelelim bizim .
“Evkafın su meselesine.”
Yani.
Türkiye ile yapılan “ Su Temini Anlaşmasına.”
TC Lefkoşa Büyük Elçiliğinin, yazılı açıklamasına, bir bakalım.
Elçilik, 7 Ocak 2016 ‘ da yaptığı açıklamaya göre.
Anadolu’dan gelecek olan suyun.
Hangi şartlarda dağıtılacağının, Çerçeve Anlaşması, KKTC ve TC arasında, 19 Temmuz 2010 tarihinde imzalandı.
4 Aralık 2012 tarihinde de, suyun dağıtımı ile ilgili olarak. KKTC ve TC arasında yapılan Ekonomik ve mali İşbirliği Protokolü ile hükme bağlanmış.
Hükme bağlanan konu ise, suyun dağıtımı ve finansmanının, Yap İşlet Devret modeli ile olacağıdır.
Bu bağlamda.
Suyun denetimi ve yönetiminin, KKTC tarafında kamu otoritesinde olmasını. İşletmesinin ise gerekli yatırımların ve tesis işletmelerinin aksamaya yol açmadan karşılanması için, özel sektör tarafından yapılması ön görülmektedir.
Bu anlayışla hazırlanan, hükümetler arası anlaşma taslağı. 7 Nisan 2015 tarihinde KKTC tarafına iletilmiştir.
Bu ileti.
Gelen su ile ilgilenen, tüm ilgililerle, temas edilerek.
Gelen karşı öneriler de dikkate alınarak, karşı bir taslak metni sunulmuştur.
Bunun üzerine.
24 – 25 Aralık 2015 tarihlerinde, bu taslak metin.
İki ülkenin resmi heyetleri tarafından ortak bir “ Hükümetler taslağı” olarak kabul edilmiştir.
Bilahare bu anlaşmadan sonra.
Yine iki tarafın onayı ile, geçici bir hüküm eklenerek, suyun halkın arzına sunulmasında gecikmeleri önlemek amacı ile DSİ’nin. Belediyelerin depolarına suyun götürülmesi kaydı da, eklenmiş.
Buraya kadar olanlar, iki ülke Hükümetlerinin anlaşarak vardığı noktalar.
Bütün bu anlaşmalara rağmen.
26 Aralık 2015 tarihinde, CTP PM ‘nin aldığı karar. Zihinleri bulandırmışa benziyor.
Anlaşmalar ortada.
En son tarih olan, atılan imza.
25 Aralık 2015.
Bu tarihte atılan imzalar, kimin tarafından atıldı?
KKTC‘yi temsil eden heyette kimler vardı?
Bu heyet.
KKTC Hükümetinin, onay vermediği konularda mı imza attı da,
CTP parti meclisi bunu reddetti?
TC Lefkoşa Büyük Elçiliğinin açıklaması net.
Karşılıklı mutabakatlarla, anlaşmalar imzalandı.
İki anlaşma, UBP iktidarları döneminde.
Üçüncüsü de.
İki büyük partinin, iktidarı döneminde.
Bu imzalar atılmadan.
CTP PM nerede idi?
Bu haber 281 defa okunmuştur
  • Devlet mi? Cemaat mı? Hasan Mehmet  Lefke - 09.01.2016 Devletlerde devamlılık ilkesi vardır. Ama devletlerde! Bize devlet oldunuz diye diye, devlet mi olduk. Hala daha cemaatız...

:

:

:

: