Gasp edilen vakıf malları

Bugün. İngiliz sömürge idaresi tarafından, tapu kütüklerinde yapılan tahrifatla.

Bugün.
İngiliz sömürge idaresi tarafından, tapu kütüklerinde yapılan tahrifatla.
Rumların tapusuna geçirilen, taşınmaz mallardan bahsedeceğiz.
Eski Tapu Müdürlerimizden Sn. Taner Derviş’in bu konuda çok açıklamaları.
Çok yazılı bildirileri çıktı.
Ada, İngiliz Sömürge idaresi tarafından, idare edilmeye başlanınca.
Adada.
Tüm, Resmi Devlet binaları.
Vakıf arazilerinin üzerine yapıldı.
Genellikle de.
Osmanlı mezarlıkları bu işler için.
İngiliz’e göre.
Biçilmiş kaftandı.
İngiliz.
Sömürge İdaresi tarafından yapılan.
Ne kadar, beyaz ve pembe taş bina varsa.
Oturdukları zemin.
Hep Vakıf malı olan.
Topraklardı.
Bilindiği gibi.
Dünyada.
Delinemeyecek, Hukuk sistemlerinden biri de .
Vakıf Hukukudur.
İngiliz Sömürge İdaresi.
Bunu bile bile.
Osmanlının , Almanla kendisine karşı savaşa girmesi nedeni ile, olsa gerek.
Vakıf mülkünü, ulufe dağıtır gibi Rum ahaliye tapu kayıtlarında tahrifat yaparak, Rumların adına vermiş.
Veya.
Kaydetmiştir.
Adadaki Türk Halkı.
Anadolu’nun işgalinden sonra.
Adada, Türk varlığını devam ettirmek mücadelesine girdiğinden.
Bu konunun üzerine gidememişti.
Vakıf kurallarına göre.
Vakfedilmiş bir gayrimenkul. Evkafın malıdır.
Satılması.
El değiştirmesi, mümkün değil.
Buna.
Kendi hukuku cevaz vermez.
Bütün bunlara rağmen.
Adadaki büyük bir vakıf gayrimenkulü, İngiliz İdaresinin marifeti ile Rumlara verilebilmiştir.
Bu verilen gayrimenkul.
Tüm vakıf mallarının.
Aşağı yukarı.
Ortalaması.
% 10 – 12. kadardır.
Bu.
Sn. Taner Derviş’in verdiği bilgilere göre.
Maraş’ın tümü.
Vakıf Malıdır.
Rumlar ve Yunanistan.
Her açıdan bizi ve Türkiye’yi kuşatma altına aldılar.
Hem siyasette.
Hem Hukukta.
Hem Ticarette.
Hem yeraltı, yerüstü zenginliklerinde.
Şimdi de.
Yeni oyunları:
“ Irza geçme “ olarak karşımıza çıkıyor.
Kıbrıs konusunu, her alanda, siyasi olmaktan çıkardılar.
Her alandan saldırılarını.
Daha da şiddetlendirdiler.
Biz.
Gasp edilen. Ata toprağı, vakıf mallarımıza, ne zaman sahip çıkmak için düğmeye basacağız?
Ne zaman. Uluslararası Mahkemelerde hakkımızı arayacağız?
Yoksa.
Bunu yapmak.
“Barışa ve barış diline “ aykırı mı olur?
Yoksa Nikos ‘un görüşme masasından kalkmasından mı korkuyoruz?
Bu haber 8201 defa okunmuştur
  • Müflis Yahudi Hasan Mehmet  Lefke - 14.01.2016 Hani bir söz vardır ``Müflis Yahudi eski defterleri karıştırır.`` diye. Denktaş ve onun yardakçıları da, ganimeti talan edip yeyip bitirince eski defterleri karıştırmaya başladılar. Oysa İngilizler tarihte Magna Carta denilen ilk yazılı anlaşmanın sahibidirler. 1215 yılında. Yani daha Osmanlı devleti yokken. Burada kişinin yargılanmadan idam edilemeyeceği, mal ve mülküne el koyulamayacağı yazılı. Osmanlıda ise tüm mülk padişahın. O istediği zaman bu mal ve mülkleri alabiliyor. Türkiye``de bile tapu ve kadastro Cumhuriyet kurulduktan, hatta 2.ci dünya savaşından sonra geçmiş. Mallar kapanın yanında kalmış. Kıbrıs``ta da İngiliz idaresi zamanında tapu kayıtları olmuş. Rumlar mallarını kaydetmiş, Evkaf da kendinin iddia ettiklerini kaydetmiş. İngiliz yönetimi yaş tahtaya basmaz. Basarsa bizim tay yöneticilerimiz basar. Kendilerine çok güveniyorlarsa mahkemeye gidebilirler. Ancak eldeki bulgurdan da olmasınlar.
  • LONDRALI  UK - 14.01.2016 kolay gelsin alexy gene basladi ..
  • EVKAF, arsa, mal, mülkle ilgili olanlar da dahil olmak üzere İSTİSNASIZ TÜM KKTC KANUNLARI AİHMde KABUL EDİLMEKTEDİR Alexy Flemming  Massachusetts - 13.01.2016 AİHMin 02.07.2013 Kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122907 ``kuzeydeki alandaki rejimin uluslararası tanınması eksik olsa da, kuzeydeki alandaki rejimin eylemlerinin bir de facto tanınması pratik amaçlar için gerekli görülebilir. Bu yüzden, ``KKTC`` OTORİTELERİNİN MEDENİ, YÖNETİMSEL VEYA CEZAİ HUKUK TEDBİRLERİ BENİMSEMESİ, VE KUZEYDEKİ ALANDAKİ REJİM BÖLGESİNDE BU TEDBİRLERİN UYGULANMASI VEYA YAPTIRIMSAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonunun (AİHK) amaçları için iç hukukta yasal bir dayanağa sahip görülebilir`` AİHMin 02.09.2015 kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155000 ``KKTC`` otoritelerinin bir eylemi, kuzey Kıbrıs bölgesindeki yürürlükteki kanunlarla uyumlu olduğunda, ilkesel olarak, bu eylemler, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonunun amaçları için iç hukukta yasal bir temele sahiptir. Alexy: Burada, AİHMin, ``kuzey Kıbrıs bölgesindeki yürürlükteki kanunlarla``dan kastettiği, 02.07.2013den de görülebileceği üzere, KKTCnin kanunlarıdır.
  • Zeki  Lefkosa - 13.01.2016 Birleşik Krallık Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken adadaki Evgaf (vakıf) malları ile ilgili yaptığı tüm (yanlış veya doğru) işlemler için 1 milyon pound ödedi gecmiste. Bu parayı kimlere verildiği Birleşik Krallık arşivlerinde var. Bu sebepten dolayı Vakıflar idaresi hiçbir zaman Birleşik Krallığa vakıf malları ile ilgili davada edemez.Rahmetlik Kucuk,Denktas ve Semsi Kazim``in imzalarida var bu anlasmanin altinda.74den evvel akillari nerdeydi,niye bu konuya hic deginmedier,niye ortadogunun en luks hotelleri insaat edilirken agizlarini acmadilar?Mademki ellerinde belgeler ve kocanlar oldugunu iddia eder bu beyefendi hodri meydan dava etsin Ingiltere``yi.
  • giriye mehmet cafer   - 13.01.2016 vakif mallari ne denktasin ,ne kucugun,ne de kazim beylerindi,onun icin ne imzasi verdiyseler gecmez.Vakif kanunlarini oku ogren ve yorumunu yap.
  • Mehmet  Girne - 13.01.2016 Bosuna nefes tuketiyorsunuz.1959-60 Kibris Cumhuriyeti kurulurken rahmetlik Kucuk,Denktas ve Kazim Beylerin Evgafla ilgili yaptiklari anlasmalari inceleyin siz once.Bu uclunun imzalari var bosuna ugrasirsiniz.Zaten ciddi olsalardi bu sozde evkafin mallari icin coktan dava acarlardi.
  • Bu vakıf işi ne kadar gerçek. Hasan Mehmet  Lefke - 12.01.2016 Rumlar, kalkıp dava açabiliyorlar. Hatta İngiltere``de Türk elçilik görevlilerinin maaşlarını bile dondurabiliyorlar. Gerek TC, gerekse KKTC olarak biz ise sadece konuşuyoruz. Eğer vakıflarla ilgili bir kaybımız varsa, neden bir hukuk komisyonu kurulup İngiliz hükümeti dava edilmiyor? Yoksa bu da evkafın su meselesi gibi netice alınması mümkün olmayan işlerden mi?

:

:

:

: