Kıbrıs Türkünün ilk lideri

Bu gün. İngiliz sömürge idaresine. Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için, oluşturulan EOKA terör örgütüne karşı. Kıbrıs Türklerini örgütleyen.

Bu gün.
İngiliz sömürge idaresine.
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için, oluşturulan EOKA terör örgütüne karşı.
Kıbrıs Türklerini örgütleyen.
İlk Lider olarak, Merhum Dr. Fazıl Küçük’ün aramızdan ayrılışının 31. yılı.
Dr. Küçük ismi.
Kıbrıs Türk halkının.
Yeniden doğuşu.
Silkinip kendine gelmesi ile özdeşleşen bir isim.
Dr. Küçük.
Kıbrıs Türklerinin liderliğine soyunmasının, arkasında yatan.
Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve ilkeleri idi.
Kıbrıs Türklerine.
Özgürlük.
Bağımsızlık.
Egemence yaşamak, fikirlerinin kaynağı, hep Atatürk’ün Ankara’sı
olmuştu.
İngiliz İmparatorluğuna.
Çanakkale’de atılan tokat karşısında.
İngilizlerin Kıbrıs’ta Türklere karşı başlattığı, baskıcı politikaları karşısında.
Kalemi ile.
Yazıları ile.
Gazetesi ile.
Karşı durmuş.
Kıbrıs Türk halkının sesini.
Hem Anavatana.
Hem de dünyaya duyurmaya.
Büyük gayretler sarf etmiştir.
Gazetesinde ( Halkın Sesi ) yazdığı yazılar karşısında, bir çok kez
Mahkemeye verilmiştir.
O, hiçbir zaman, yılıp mücadelesinden vaz geçmedi.
Çünkü üstlendiği görev.
Büyüktü.
Hem Kıbrıs Türklerini, bağımsızlığa giden yolda örgütlüyor.
Hem de.
Muassır medeniyete Kıbrıs Türklerini eriştirmek için.
Atatürk’ün ilke ve devrimlerini, Kıbrıs Türk Halkına enjekte ediyordu.
Onun sayesinde.
Türk çocukları için.
İlk ve orta öğretim, Türk idaresine verildi.
Ayni zamanda da.
Vakıfların yönetimi.
Dr. Küçük.
Lider olmanın yanında.
Gerçek bir halk adamı idi.
Daha hiçbir makama sahip değilken bile.
İngiliz sömürge idaresinde, tüm adayı gezerek.
En ücra köylere kadar giderek, tüm Türk yerleşim birimlerindeki Türklerin, dertlerini sorunlarını dinler.
Sorunlarına ve dertlerine, çareler bulmaya çalışırdı.
Sömürge İdaresinin baskılarına karşı, gazetesinde yazılar yazardı.
Kıbrıs Türk halkında.
O zamanlar.
Aydın ve üniversite mezunu Kıbrıslı Türkler, adada yok denecek kadar azdı.
Tıp doktoru da yoktu.
Kıbrıs Türkü.
Şimdiki gibi Doktor sayısına sahip değildi.
Her kazada, ya bir Doktor vardı.
Ya da hiç.
Dr. Küçük.
Fakir Kıbrıslı Türkler için.
Cuma gününü, bedava hizmet vermeye ayırmıştı.
Adanın dört bir yanından gelen Kıbrıslı Türklere, hastalıklarına
karşı, dertlerine karşı, deva olmaya çalışmıştır.
Kıbrıs Türklerinin milli mücadelesinde, ilk harcı koyan, yine O ‘dur.
Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı olan Dr. Küçük.
“Kıbrıslı Türklerin, Türkiyesiz hiçbir şey yapamayacağının” bilinci ile hareket ederek, Kıbrıs Türk Halkının milli mücadelesinde. Türkiye’nin gücünü de arkasına alarak, hareket etmiştir.
Dr. Küçük, başlatmış olduğu mücadelenin ölmeden önce de semeresini görmüş.
Cumhuriyetin ilanında, o sevince ortak olmuştu.
Bu her lidere nasip olmayan bir olay.
Dr. Küçük’ü anlatmak bu sütuna sığdırmak mümkün mü?
Aramızdan ayrılışının 31. yılında.
Rahmetle.
Özlemle anıyoruz.


Bu haber 7937 defa okunmuştur

:

:

:

: