İnsanlık suçu

İnsan oğlunun. Günümüze değin gelene kadar geçirdiği, çok evreler olmuştur.

İnsan oğlunun.
Günümüze değin gelene kadar geçirdiği, çok evreler olmuştur.
Gerek insanın gelişmesi.
Gerekse de.
Gelişmesini izleyen evrelerdeki, dünya üzerinde yaşamını idame
ettirebilmesi bakımından. Tarihsel süreç içerisinde, insanca ve hakça
bir düzene erişmesi için, çok mücadeleler vermiştir.
Bunun için.
Çok canlar vermiş.
Çok emekler harcamıştır.
20 ‘ci yüzyılın ortalarında.
İnsanoğlu.
Dünyada, yaşamını idame ettirebilmesi için.
“Doğuştan elde ettiği hakları.“
BM ‘ lere üye Devletlerin kabulü ile, bir beyannameyle, tüm dünyaya duyurmuştur.
İnsanlığın elde ettiği bu haklar.
Temel haklar olarak nitelendirilmiş ve devredilmesinin.
Terk edilmesinin, mümkün olamayacağını da, kayıt altına almıştır .
Bu.
“ Devredilmez ve terk edilmez hakların başında, en büyük hak olan.Yaşam hakkıdır.
Halk dilinde.
İnsanın, canıdır.
Bu, dokunulmazdır.
Bunun sağlanabilmesi için de.
BM Teşkilatı.
Yaşamı bir hak olarak görürken.
Ayrıca.
Yaşamın, hiçbir engel ve sıkıntı görmemesi için de. Yaşam hakkını sürdürülebilir kılmak için, onu koruyucu kurallarla, güvence altına almıştır.
Yaşamı ve yaşamı sürdürmek için, insanlığa bahşedilen hakkı.
Ortadan kaldırmayı da.
Bir insanlık suçu olarak, kabul etmiştir.
Bununla da yetinmemiş.
İnsanın hayatını, sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmesi için de.
Yaşam hakkının ikiz kardeşi olan.
Sağlık hakkını da, vermiştir.
Yaşam hakkına.
Gerekli sağlık koşulları sağlanamazsa.
İnsan oğlunun, bu haktan gerektiği gibi yararlanması mümkün olur mu?
Bu koşulların sağlanması da.
Yeterli ve donanımlı hastanelerin, yapılması ile mümkün olur.
İnsan hayatı, ancak bunlar sayesinde, sağlıklı bir şekilde idame ettirilebilir.
İnsan yaşamına son veren her hareket.
Bu günkü çağdaş dünyamızda.
Bir insanlık suçu olarak nitelendirilmekte ve cezai müeyyidelere çarptırılmaktadır.
Aynı şekilde.
Sağlık hakkı ve bu hakkın kullanımını engelleyenler de, insanlık suçu işlemektedirler.
Daha açıkçası.
İnsan yaşamının, sağlıklı bir şekilde idamesini sağlayacak hastanelerin, açılmasını önlemek için girişilen her hareket de, insanlık suçu ile eş anlamlıdır.
Hastaneler.
Sağlıklı yaşamın vaz geçilmezleridir.
Yaşamın.
Sigortasıdır.
Hastanelerin açılmasına karşı çıkmak.
İnsanların, yaşamlarını tehlikeye düşürmekten başka, bir anlam taşımaz.
Hastane açmak.
Devletimizin.
Sosyal Devlet ilkesinin de, bir gereğidir.
Güzelyurt’a hastane yapılmasını istememek.
Engel olmaya çalışmak.
Bir insanlık suçudur.
Bu haber 9281 defa okunmuştur

:

:

:

: