Aksayan demokrasimiz

Dünyada. Demokratik rejimleri benimseyip, uygulayan ülkeler.

Dünyada.
Demokratik rejimleri benimseyip, uygulayan ülkeler.
Genellikle, temsili demokratik sistemi, kendilerine en iyi idari bir sistem olarak görürler.
Halkın.
Doğuştan var olan, egemenlik.
Temsilciler vasıtası ile, icra edilmeye çalışılmaktadır.
Bizde de, bu sistem.
En uygulanır bir sistem, görüldüğü için.
Ülkemizde uygulanmaktadır.
Bu sistemlerde.
Demokrasinin işleyebilmesi için.
Üç kuvvet mevcuttur.
Yasama.
Yürütme.
Yargı.
Bu kurumların, tam işlemediği bir demokraside, demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.
Tabii.
Bu kurumların tam manası ile işlemesi de, demokrasi açısından yeterli değildir.
Kurumlar içerisinde de, gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Örneğin.
Yürütme erkinin içerisinde.
Siyasal partilerin oluşturdukları, iktidarlar vardır.
Siyasi iktidarı.
Çoğunluğuna dayalı olarak elde eden, parti veya partiler.
Devletin başına geçerek, ülkeyi yönetirler.
Siyasal iktidarın dışında kalan, siyasi partiler de . İktidardaki partileri eylem ve davranışlarından dolayı, kontrol etmekle mükelleftirler.
Siyasal iktidarlara.
Muhalefet ederek.
Bir nevi kontrol mekanizması, oluştururlar.
En çok, millet vekili sayısına sahip olan partiler.
Mecliste.
Ana Muhalefeti oluştururlar.
Ana muhalefet partilerinin, başlıca görevleri.
İcraatlarından dolayı.
Salt.
Muhalefet etmek değildir.
Eleştirdikleri konularla birlikte.
Alternatif çözüm önerileri de, üretmek.
Bunları halka anlatarak.
Halkın desteğini sağlamaktır.
Ülkede, her gün.
Gündem oluşturmak.
Ana muhalefetin görevidir.
Yaratacağı gündem maddeleri ile.
Halk tabakalarının gücünü alarak.
Siyasi iktidara yüklenmektir.
Ana muhalefetin görevleri.
İktidar partilerinin görevlerinden, hem daha çok.
Hem daha etkili, olmalıdır.
Bunların sonucu olarak da.
Ülkede ses getirmelidir.
Halkı.
Peşinden sürüklemelidir.
Genel ilkeleri ile.
Ana muhalefetin görevlerini, anlatmaya çalıştım.
Gelelim bizim ülkemize.
İki partili bir Hükümet.
Muhalefette.
DP-UG ile TDP.
TDP‘nin 3 sandalyesi.
En çok sandalyeye sahip.
DP-UG.
DP‘nin milletvekili sayısı 8.
Her vekil.
İki bakanlık alsa.
Muhalefet etmek için.
Yeter de, artar bile.
Ülkemizde.
Ana muhalefet DP-UG.
DP-UG ana muhalefetlik, yapıyor mu ?
Anayı bıraktım.
Bir muhalefet partisinin, yapması gerekenleri, yapıyor mu ?
Birileri.
Genel Başkandan başlayarak, DP-UG‘i silkelemeli.
Kendisine getirmeli…
Bu haber 7745 defa okunmuştur

:

:

:

: