İyi hafta sonları

Bu haftayı da yedik. Cumartesine geldik. Aslında insanoğlu zamanı değil.
Bu haftayı da yedik.
Cumartesine geldik.
Aslında insanoğlu zamanı değil.
Zaman, insanoğlunu yer bitirir.
Kim kimi yer.
Varın, siz karar verin.
Bu gün cumartesi.
Resmi daireler tatil.
Havalar.
Yağışlı ve soğuk.
Liderler.
Davos’taki temaslarını yaptılar.
Konuşan konuştu.
İkili.
Üçlü, görüşmeler yapıldı.
Her iki lider.
Anlaşmadan umutlu.
2016 yılında “ referandum olabilir “ müjdesi verildi.
Fakat Mart değil.
2016 Sonbahar, belki.
Ban’la görüşme istek ve arzusu da, 3‘lü bir şekilde yapıldı.
Gelinen aşama için, taraflara teşekkür etti.
En önemlisi.
Mutabakata varılmayan konular için de, mutabakata varılması için
cesaret verdi.
Liderler.
Davos’ta, dağarcıklarını cesaretle doldurarak adaya dönecekler.
Çözüme giden yolda, ciddi anlaşmazlıkların olduğu, Davos’ta da
ortaya çıktı.
Karşı taraf.
11 Şubat 2014 mutabakat belgesini, yanlış yorumlamaya ve algılamaya devam etmektedir.
Federasyondan çok.
Üniter devlet sistemi üzerinde, ısrar ediyorlar.
Tabii.
1960’ta ki idare.
Veto hakkının olmadığı.
Garanti sisteminin ortadan kalktığı, bir devlet şekli.
Güneyde de, eskiye oranla , bir yeknesaklık yok.
Zamanla.
Güneyi de, Kuzeye benzettik.
Birden çok devletin oluşturacağı, bir federal yapıyı.
Güneyde, hiçbir kurum ve kişi benimsemiş değil.
Hala.
Tüm Kıbrıs’ın, bir Helen adası olduğu düşüncesi hakim.
11 Şubat belgesindeki, Federal yapı.
Siyasi literatür ve siyaset bilimine, ters düşen bir sistem.
Federasyonlar.
Bir veya.
Birden çok, bağımsız devletlerin.
Halklarının da, onayı alınarak.
İstenerek ve arzu edilerek, egemenliklerinden geçici olarak
verdikleri yetkilerle, federal bir yapının oluşmasında, karar kılmalarıdır.
Federasyon veya federasyonlar.
Egemen ve bağımsız devletlerin bir araya gelerek, tepede oluşturdukları idari sistemlerdir.
Adada yapılmaya çalışılan.
Tam tersi.
Federe devletlerdeki yetkilerin bir kısmı, Federal devlete verilir .
İleride alınmak koşulu ile.
Bizde ise.
Yetkiler.
Tavandan tabana doğru, yetkilendirme.
Bu ise.
Eyalet devlet şeklinin olduğu, ABD’dir.
Masada.
Oluşacak, yeni devlet şekli.
Federe devletlerin egemenliğinden, doğmayacak.
“Egemenlik iki halktan neşet edecek “ cümlesi bir aldatmaca.
Bunun yerine.
Egemenlik, iki kurucu devletten, neşet eder denseydi.
Siyaset bilimindeki Federasyona, uyardı.
Adada oluşturulmaya çalışılan yapı.
Güçlü merkezi idare.
Eyalet devletçikler.
Bunun için de.
Liderler, bu yapının oluşması için, dünyanın en büyük otoritesinin Genel Sekreteri tarafından, cesaretlendirildiler.
Hayırlı cesaretler.
Hayırlı hafta sonları.


Bu haber 217 defa okunmuştur

:

:

:

: