Özelleştirme mi? Devletleştirme mi? Yoksa her ikisi mi?

Ülkemizde, 1974 ‘ Barış Harekatından sonra oluşan, Devlet yapımızda. Devlet teşekkülleri olan.
Ülkemizde, 1974 ‘ Barış Harekatından sonra oluşan, Devlet yapımızda.
Devlet teşekkülleri olan.
KİT ( Kamu İktisadi Teşekkülleri ) .
Kurulmuştu.
Bunlar tamamen, Özel Sektörden ari olarak oluşturulan kurumlardı.
Bunlar TC ‘ deki, zamanın Hükümetinin Başbakanı tarafından oluşturulmuş.
Bizim Hükümetlere, altın tepsi içinde sunulmuştu.
Bu kurumlarla.
İstihdam artmış.
Güneyden gelen binlerce insanımız.
Bu kurumlarda, iş bularak.
Ekmek parası kazanmıştı.
Devlet ağırlıklı, iş yerlerinin ve kurumlarının oluşmasına.
Hep, Kapitalist Sistem ve uygulayıcıları karşı çıkmıştı.
Sonuçta.
Türkiye’ye, 12 Eylül darbesi ile gelen Özal’ın, katı ve vahşi kapitalizmi yüzünden.
Bizde de, devlet teşekküllerinin.
Yaşamlarına.
Ömürler biçilerek.
Kefenleri dikilmeye başlandı.
Hemen.
Hemen.
Tümü kapatıldı.
Binlerce çalışan.
Kamunun sırtına yükletilerek.
Kamu balon gibi şişirildi.
Tabii.
O zamanlar. Bu uygulamalara.
Beklenilen güçte, muhalefet gelmedi.
Birçok sendika, sessiz kaldı.
Türkiye, Gümrük Birliğine girdikten sonra.
Orada da, AB ‘ nin ekonomik olarak uyguladığı kapitalist sistemin, özelleştirme programı uygulanmaya başlandı.
Türkiye’de de, her şey özelleştirildi.
AB ‘nin ekonomik ideolojisi:
Kapitalizm.
Bizde.
Özelleştirmenin dışında kalan.
Bu sektörlerde çalışanlar.
Çalıştıkları yerlerin. Özelleştirilmesine karşı çıkarak.
Bu kurumların, şimdiki gibi, Devlet tarafından çalıştırılmasında.
Israrcı olduklarını, yaptıkları eylemlerle görüyoruz.
Hatta.
Kamu – Özel ortaklığına da karşılar.
Özelleştirmeye karşı olan bu çalışanların, sendikaları da, aynı görüşte.
Fakat.
Özelleştirmeye karşı olan bu sendikalarımız.
AB‘ ne girilmesi için bir mücadelenin içinde.
AB‘nin bu ekonomik yapısında, kamu sektörüne yer yok.
Zamanla.
Sosyal Devlet ilkesi de kalkacak.
Bu bilindiği halde.
Adada, özelleştirmeye karşı olan bu sendikaların, AB ‘ yolundaki mücadelelerine baktığımızda. Büyük çelişki içinde oldukları görülmüyor mu?
Şimdi, eylem yapılacak bir Meclis binası bulunuyor.
Yarın AB ‘nin içerisine girersek.
Her şey özelleşecek.
O zaman da.
Lefkoşa’da, muhatap bulamayacaksınız.
Muhatabınız. Brüksel olacak.
Çünkü:
AB ‘ ne bağlı ülkeler, kumanda ile Brüksel’ den yönetiliyor.
Tıpkı NATO ülkeleri gibi.
Bu haber 301 defa okunmuştur

:

:

:

: