Çevre Bakanına ve Çevre Komitesine

Sayın Kutlu Evren.

Sayın Kutlu Evren.
Değerli Komite üyeleri.
Ülkemizde, hava kirliliği yapan tüm maddelerin kullanımının önüne geçmek için, büyük çabalar sarf ettiğinizi ve bu konuda büyük uğraşlar verdiğinizi, takip ediyor ve sizi takdirle izliyoruz.
Taşıt vasıtaları ile ilgili olarak.
Egzoz emisyon kontrollerinden tutun da.
Havayı kirleten, petrol ürünü motorinin, şubattan sonra yasaklanacağı kararı karşısında, Euro dizele geçilecek olması.
Soluduğumuz havanın oksijeninin, daha da arı olması.
İnsan sağlığına verdiğiniz değerin de, bir nişanesi olsa gerek.
Sayın Bakan.
Havaların bu dönemde.
Soğuk olması.
Birçok sera üreticisini.
Seralarının içindeki bitkileri, sıcak tutmaları için. Seralarda sobalar yakmaktadırlar.
Bazı seracıların, bu sobalarda yaktıkları yakıt.
Çevreyi, o kadar çok kirletmekte.
Kirletmenin de ötesinde.
Çevrede sakin insanlarımızın, nefes almalarını zorlaştırmaktadır.
Kullandıkları yakıt.
Motorinin yaptığı, hava kirliliğinden, kat kat üstün.
Kokusuna dayanmak mümkün değil.
Aldığım bilgiye göre.
Kullanılmış motor yağı yakılıyormuş.
Aynı sıkıntıyı.
Konutumun yanındaki, serada yakılan yakıttan, çekmekteyim.
Gece.
Bakanlığınıza bağlı daireler kapalı.
Mesai yapılmıyor.
Bu gibi şikayetleri, gece vakti yapacak, merci yok.
Yani.
Mesai saatleri dışında.
Çevre için.
Devlet ve Kurumları yok.
Gece olan.
Bu yasa dışı eylem ve davranışların, önüne geçmek, nasıl mümkün
olacak?
Son değişikliklerden önce.
Mesai saatleri dışında .
Şikayet mercii, polis merkezleri veya karakolları, idi.
Mevcut Yasada bu çıkarılmıştır.
Şikayet yeri olarak.
Sadece, Bakanlığın, bağlı daireleri kalmıştır.
Pek ala.
Mesai dışında.
Meydana gelecek olan, hava kirliliğinin şikayetini ve tespitini kim yapacak?
Bunun önüne kim geçecek.
Çevrenin korunması.
Mesaiye tabii tutulabilir mi?
Vatandaş bunu bilerek.
Her konuda.
Mesaiden sonra.
Alabildiğine.
Çevreyi kirletme konusunda.
Caydırıcılıktan uzak.
İstediğini yapabilmekte.
Derelere.
Kıyılara.
Atıklarını atmaktadırlar.
Çevre Yasasında, bu konuda, büyük bir boşluk var.
Mesai zamanının dışında.
Çevre.
Maalesef sahipsiz bir durumda.
İsteyen.
İstediği yakıtla sobasını.
Isıtıcısını yakar.
İsteyen.
Dere yatağına.
Sahile atığını atar.
Çevre Komitesinin, değerli üyeleri.
Mesai saatleri dışında, sahipsiz kalan çevremize, sahip çıkın.
Yasadaki bu boşluğu doldurun.
Çevremizin ve insanlarımızın, zehirlenmelerinin, önüne geçin.
Bu haber 7731 defa okunmuştur

:

:

:

: