“İki Kurucu Devletli Birleşik Kıbrıs “

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn. Burcu, geçen gün yaptığı, açıklamada.
yalcincemal@hotmail.com

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn. Burcu, geçen gün yaptığı, açıklamada.
Varılacak çözümle ilgili olarak.
Daha önce.
Sn. Akıncı’nın yaptığı açıklamaya, gönderme yaparak , çözüm şeklinin nasıl olacağını anlatmaya çalıştı.
Açıklamasında.
Masada.
Görüşülmekte olan konunun.
Bir Konfederasyon olmadığı.
Görüşülen ve oluşacak yapının, bir Federasyon yapısı olacağının.
Bunun da, iki Kurucu Devlete dayanacağının altını çizdi.
Sevgili okurlar.
Ben, Ankara Hukuk Fakültesi, mezunuyum.
Siyasi sistemler ve rejimleri içeren dersler.
Zorunlu idi.
Seçmeli dersler kategorisinde, değillerdi.
Siyaset bilimi ve siyasi literatürde.
Konfederasyonlar ve Federasyonların oluş şekillerine, bir bakalım.
Konfederasyonlar.
İki veya daha fazla Egemen Devletler tarafından oluşan ve egemenliklerini devam ettirmek üzere, taraf Devletler arasında yapılan bir anlaşma ile kurulan, Devletler topluluğu.
Pek ala.
Bir de Federasyona bakalım.
Federasyon: Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla. Birden fazla Devletin, bir birlik devleti içinde, birleşmesi.
Burada.
Dikkat çekici bir gerçek.
İki sistemde de.
Birden çok Devletin, oluşturdukları birleşmede.
Hem Konfederal yapıda.
Hem de Federasyonda.
Birleşmeye taraf olan Devletlerin. Egemen olmalarıdır.
Siyaset Biliminde.
Her Federasyon yapıyı oluşturan, Konfederasyonlardır.
Yani.
Birden çok Egemen Devletin oluşturdukları, siyasal birleşmenin.
Federasyona dönüştürülmesidir.
Sn. Burcu.
İki ayrı Egemen Devletin, Konfederasyonunu müzakere etmediğimize göre. İki Kurucu Devletli, Birleşik Federal Kıbrıs’ı oluşturacağımız tabiidir.
Sn. Burcu’nun.
İki Kurucu Devletli, Federasyondan kastı.
Her iki Devletin de, egemenliğine dayanan bir yapıdan bahsediyorsa.
Söyleyecek sözüm olamaz.
Fakat.
Güneyden gelen haberlerden.
Bu “ Kurucu Devletlerin “ ilerde, birer Eyalet Devletçik olarak karşımıza çıkması durumunda.
Söyleyecek, çok sözümün olacağı muhakkaktır.
Hukuk mektebinde okuduklarımızın, ana özetini anlatmaya çalıştım.
Tabii.
Federasyonlarda. Federasyonları oluşturan Devletler, oluşan yapıyı beğenmedikleri takdirde.
Bu yapıdan ayrılmaları da, bir haktır.
Bunu bize.
“Katolik nikahı “ aldatmacası ile yutturmasınlar.
Sn. Burcu.
İfade ettiğiniz.
Kurucu Devletler, literatürde ve siyaset bilimindeki gibi, Egemen Devlet sıfatlarına, sahip olacaklar mı ?
Yoksa.
Güneydekilerin söylemlerindeki gibi, Eyalet Devlet sıfatını mı taşıyacaklar.
Açıklamanızda.
Bu müphem kalmıştır.
Bu haber 246 defa okunmuştur

:

:

:

: