Güzelyurt kanserde birinci, Lefke ikinci

Yapılan bir araştırmada.

Yapılan bir araştırmada.
Kanser
Geçmişe oranla artmakta.
Sıralamada, Güzelyurt Birinci.
Lefke, ikinci sırada.
Kanserin her çeşit türü, görülmektedir.
Kanser genellikle.
Tarımsal ilaçların denetiminin, yeterince yapılmaması sonucu.
Atılan tarımsal ilaçlarla, ilaçlanan.
Gıda maddelerinin, tüketilmesi sayesinde .
Bir de, erken ürün vermesi açısından verilen, hormonlar nedeni ile, insan vücuduna girerek, hücre büyümesi olan kanser hastalığının meydana gelmesiyle, insanlarımızın yok olmasıdır.
Atılan bu tarım ilaçları.
Sadece yenilerek, kanser meydana getirmez.
Atılan zehirli ilaçların.
Hava sirkülasyonu nedeni ile, soluyarak da insan vücuduna girmesi ile kanser meydana gelmektedir.
Atılan ot ilaçları.
Baştan tırnağa.
Kanser içermektedir.
Toprak zehirlenmekte .
Ekilen her şeye, zehir bulaşmaktadır.
Bir de.
Gerek Güzelyurt ve gerekse Lefke’de.
Konutlarla iç içe girmiş, tarım seralarının, etrafa yaydığı zehirler de etkendir.
Söz konusu seralar.
Her zaman için .
Çevreye zehir püskürtmektedirler .
Gerek .
Atılan tarım ilaçları, gerekse saçtığı zehirli hava .
Atılan tarımsal zehirlerin .
Perspektifinde .
İlaç atıldıktan sonra .
İlacın atıldığı seranın yakınına .
15 gün .
Ne İnsan .
Ne de hayvanın, yaklaşmasının, yasaklandığı da yazmakta .
Fakat .
Konutlarla .
İç içe girmiş olan seralar, dolayısı ile .
Konut sahipleri .
Mecburen, o zehirli havayı, solumaya mahkum edilmektedirler .
Ayrıca .
Kışın .
Seraları ısıtmak için, seralarda yakılan ısıtıcılardan çıkan, zehirli
gazı da , civar konutlarda , ikamet edenler. Ciğerlerine doldurmak sureti ile , kanser illetine .
Davetiye çıkarmıyorlar mı ?
Aslında .
Bu davetiyeyi çıkaran .
Ve .
İnsanlarımızı zehirleyen .
Devleti yöneten, siyasiler değil mi ?
Aslında .
Kanser, tüm ülkeye, dört nala yayılmakta .
Sebze ve meyvelerin, sağlıklı kontrolünün yapılması için .
Meclisin, raflarında bekleyen .
Hal Yasa Tasarısı, Komisyon gündemine, hala daha alınmadı.
Sırada bekliyor.
Bekletilmesinin amacını, anlayabilmiş değiliz.
Yoksa.
Bunun bekletilmekte veya yasalaşmamasında.
Birilerine, menfaat mı sağlanıyor ki.
Bir türlü görüşülmüyor ?
Çevre Bakanlığı.
Eksoz emisyon kontrolü yapıyor.
Çevrenin kirlenmesi bir nebze önleniyor.
Bunu basına da bir güzel yansıtıyor.
Pek ala.
Sn. Çevre Bakanı.
Fabrika bacası gibi, çevreyi kirleten ve zehirleyen.
Konutlarla, iç içe girmiş tarım seralarına, ne gibi tedbir aldınız .
Daireleriniz tarafından, kontrolü bile yapılamaz.
Çünkü.
Seraların bacalarından çıkan zehiri, personelinizin değil denetim .
Görmesi bile mümkün değil.
Çünkü gece.
Mesai yok.
Mesai saatlerinin dışında.
İsteyen her şeyi yapıyor.
Çevrenin korunması.
Mesai saatleri ile mümkün mü ?
Mümkün olmadığını.
Yaşayarak, görüyoruz .
Memleketi de, kanser yapıyoruz.
Bu haber 7882 defa okunmuştur

:

:

:

: