Su ve su platformu

Asırlardan beri, beyinlerde, bir düş olarak duran Anadolu’dan adaya su getirilmesi, bir düş olmaktan çıktı.
Asırlardan beri, beyinlerde, bir düş olarak duran Anadolu’dan adaya su getirilmesi, bir düş olmaktan çıktı.
Bir gerçeğe dönüştü.
Dönüşmesine dönüştü de, beyinlerde, bir düş olarak duran su, Adaya akmasına rağmen hükümet edenlerin, ne yapacaklarını bilmeyen bir tavır içinde olmaları, halk indinde çok büyük bir, hayal kırıklığı yarattı.
Büyük umutlarla oluşturulan, mevcut Hükümet.
KKTC tarihinde, bu denli Mecliste, bu aritmetiğe ulaşan, başka bir Hükümeti hatırlamıyorum.
CTP - UBP Hükümeti.
Hükümet içinde, çok ciddi görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıktı .
CTP içinde ise, kendi iç bünyesinde büyük görüş ayrılıkları var.
Halen bu sıkıntılar, hem iki partide.
Hem de CTP ‘ nin iç yapısında, giderilmiş değildir.
Saz, Başbakanın kucağında.
Sazın tellerine ise, mızrapla, isteyen istediği tele vuruyor.
Sazdan, yekpare bir nağme çıkmıyor.
Çıkarılamıyor maalesef.
Her telden bir hava çıkıyor.
Bu da ortak bir nağme haline gelmiyor.
Hırçın kişiler için, “Su gibi kabında durmuyor“ derler.
Gelen suyu da, belli bir kapta ancak belirli süreler için tutabilirsiniz. .
Sonra tutmak imkansız olur.
Hükümeti oluşturan partiler bir an evvel bu konuda karar vermek zorundadırlar.
Her geçen gün değil saniyeler.
İşi, daha da, çetrefilli hale getiriyor.
Mevcut su protokolü, özelleştirme kıstasları içerisinde, hazırlanmış.
Hazırlayan da Türkiye.
Türkiye’de 2003‘ten bu yana, AB‘de uygulanan ekonomik model olan Liberalizmdir.
Yani kapitalist ekonomik sistem.
AB‘de uygulanan model bu.
Her, Avrupa Birliği, aday ülkesinin, kabul edip de, kendi ülkesinde de, uygulayacağı model.
Anadolu suyu da bu.
Ekonomik sistemin kopmaz bir parçası olan, Liberalizmin, yani
özelleştirme modelinin, girdabından kurtulması mümkün olmayacak.
Çünkü AB, liberal ekonomilerden başka bir ekonomik sisteme, kapılarını kapatmıştır.
AB, bu ekonomik sistemin temelleri üzerine oturtulmuştur.
AB = Kapitalist ülkeler topluluğu.
Gelen suyun özelleştirilmesine karşı çıkan ve bununla ilgili Platform oluşturan, bir çok sivil toplum örgütleri.
Oluşumunun mayası olan.
AB için ne düşünüyorlar ?
Hala o Birliğe girmek için “can atmaya” devam ediyorlar mı ?
Ediyorlarsa.
Oluşturdukları platform inandırıcı olur mu ?
Bu haber 304 defa okunmuştur

:

:

:

: