Küresel yerellik

Son zamanların gözde kavramlarından birisi olan küreselleşme, gündelik hayatımızda genellikle yanlış anlaşılan konulardan birisi olma vasfını hala sürdürmektedir.
Son zamanların gözde kavramlarından birisi olan küreselleşme, gündelik hayatımızda genellikle yanlış anlaşılan konulardan birisi olma vasfını hala sürdürmektedir.

Başlangıçta bir pazarlama stratejisini ifade eden bu kavram, daha sonra çokuluslu şirketlerin devreye girmesiyle birlikte aynı zamanda bir üretim stratejisinin de tanımı içinde yer almaya başladı. İşte tam bu aşamadan sonra globalleşme genellikle yanlış bir biçimde “ kültürel entegrasyon” olarak da kullanılageldi.

Çokuluslu şirketlerin, dünyanın neresinde üretim yapıyorsa yapsın, çalışanlarının kendi kurum kültürüne uymasını zorunlu tutan tavrının, aslında sadece o şirkette iş yapma biçimine yönelik bir kültür birliği oluşturmak için dayattığı bir anlayışın genelleştirilmesine yol açtığı ne kadar doğru ise, bunun tüm topluma mal edilmesi suretiyle küreselleşmenin net bir kültürel entegrasyona yol açtığını söylemek de o derece yanlıştır.

Küreselleşmenin toplumsal kültür üzerindeki etkisini bir kültürel entegrasyon değil, çok kültürlülük olarak algılamak daha doğru olacaktır.

Konuya böyle baktığımız zaman, uluslararası alanda rekabet edebilmek için kültürel entegrasyon olduğu varsayımından hareket ederek, bize ait olmayan altyapılarla hareket etmek yerine, tam tersi bir yaklaşımla, bize ait olanları önplana çıkararak davrandığımızda rekabetle daha rahat başa çıkabildiğimizi görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

İnsanoğlu, kendinde varolanlara değil, kendisinde varolmayan, daha yeni, daha farklı, daha özgün ürünleri tüketmeye meyillidir. Aksi takdirde, örneğin: İnsanların yabancılara karşı davranışı, hijyen, Vb. gibi olanca dezavantajına rağmen Mısır’ın bunca turist çekmeyi becerebilmesini başka şekilde izah edebilmek mümkün değildir. Moda alanında; geleneksel motiflerden yola çıkarak tasarımlar yapan Japon, KKTC’li ve Afrikalı modacıların uluslararası aladaki büyük başarılarını da aynı mantıkla açıklamak olasıdır.

Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken husus, sunulan yerel kültürel özelliklerin, küresel değerlerle harmanlanarak sunulması becerisidir. İşte bu yapılabildiğinde başarı doğal bir sonuç olarak hızla ortaya çıkmaktadır. Mc.Donalds’ın küresel hamburger ekmeği içine Türk köftesini koyarak satma becerisi bunun en güzel örneklerinden birisidir.

Pek çok sektörde uluslararası rekabetle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde küreselleşmeyi yerel değerlerle harmanlama başarısı gösterdiğimiz takdirde bir adım daha öne çıkabileceğimiz açıktır.

Bu haber 156 defa okunmuştur

:

:

:

: