Sulama suyuna adalet gelecek mi ?

Su Temin Projesi ile, adaya gelen suyun iki amaçlı, kullanılacağı konusunu yapılan açıklamalardan öğreniyoruz.

Su Temin Projesi ile, adaya gelen suyun iki amaçlı, kullanılacağı konusunu yapılan açıklamalardan öğreniyoruz.
Birincisi, içme ve kullanma.
İkincisi de, tarımsal sulamada.
Birinci kullanımda, pek sorun yok.
İkincisinde ise, sorunlar çok.
Şu andaki mevzuata göre, tarımda kullanılan suyun, fiyatında çok ciddi adaletsizlikler var.
Örneğin; su kuyusu olanlar maliyet olarak, elektrik fiyatlarına göre, bir harcama yapıyor.
Su kuyusu olmayanlar ise ortalama 1 TL‘den, tonunu, bu kuyu sahiplerinden veya içinde bulunduğu sulama birliğinden, almaktadır.
En büyük haksızlık ise göletlerden veya kaldı ise, pınarlardan.
Yok denecek pahaya, tarım suyu alanlar var.
25 Kr.
35 Kr. tonu, su alan kişiler var.
Tarım suyundaki bu, dağlar kadar farkı, ortadan kaldıracak bir
çözüm.
Bu Hükümetin programında, var mı ?
Yoksa yine bu fiyat dengesizliği, devam mı edecek ?
Halkın suyunun talan edilmesine, siyasal mülahazalar ve siyasi rant uğruna devam mı ettirilecek ?
Yoksa havuz sistemi getirilerek tarım suyuna da tek fiyat mı, getirilecek ?
Hükümet bu konuda, ne zaman açıklama yapacak .
Henüz, ciddi bir karar almış değildir.
Belki bu konuya eğilmek, çok erken.
Bizim görevimiz sorunların giderilmesi açısından hükümeti uyarmak.
Su hayırlısı ile adaya geldi.
Halkımızın, daha ucuz elektrik tüketmesi için Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesinde, hükümet ne zaman harekete geçecek.
Kim ne derse desin !
Anadolu’dan gelecek olan elektrik mevcuttan daha ucuz olacak.
Türkiye AB sistemine, elektrikte zaten bağlı.
Konu, Kıb–Tek‘te çalışanların sorunu ise Kıb-Tek‘i, çiftlik haline getiren, politikacılar çözsün.
Halkımız dünyada, en pahalı elektriği kullanmaktadır.
Bunu sürdürmeye kimin ne hakkı var ?
Ucuz elektrik halkımızın, ucuz su, kullanımını da sağlamayacak mı?
Vakit geçirilmeden hükümet bunun kararını alsın.


Bu haber 9043 defa okunmuştur

:

:

:

: