Putin Cebelitarık’ta

Dünyamızın, döndüğü oranda.

Dünyamızın, döndüğü oranda.
Üzerinde, aynı süratle olmasa dahi, ondan daha süratli gelişmeler olmaktadır.
Dünyadaki gelişmelerin bir kanıtı olarak da halk dilinde.
“Dünya dönüyor.“
İfadesi kullanılır.
Gerçekten de.
Hem dünyamız.
Hem de üzerindeki olaylar, gelişmektedir.
Bunun itici gücü de.
Dünyada, kendilerini ” Süper Güç” olarak gören ülkelerin davranışında, görmek mümkün.
Coğrafyasında” Batmayan Güneş “ olarak görülen İngiltere. İkinci Dünya savaşından sonra bu özelliğini, ABD ‘ ye kaptırdı. İlerleyen yıllarda.
ABD ‘ nin, dümen suyunda gitmeye başladı.
1990 ‘da.
SSCB dağılmış.
Bunun sonucu olarak da.
Rusya Federasyonu olarak, yeni bir siyasal yapı ortaya çıkmıştır.
Gelişen, değişen ve büyüyen dünya kategorisine, bir kelime daha her zaman varlığını muhafaza ederek, katılmaktadır.
O da.
Gelişen, değişen, büyüyen ve de bölüşülen dünya, gerçeği karşımıza çıkmaktadır.
Dünya kurulalı beri, bu kural uygulanmaktadır.
Günümüz dünyasında ise, hiç şaşmadan uygulanmaktadır.
Bu saptamayı yaptıktan sonra, günümüz dünyasında bu uygulamaya bir bakalım.
SSCB yıkıldıktan sonra.
Varşova Paktındaki, Doğu Avrupa ülkelerine Batı. ABD ve NATO sahip çıktı.
Kendi ittifakı içine aldı.
Rusya 10 yıllık geçiş döneminden sonra, ABD tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılan, yeni dünya düzeninin oluşumuna müdahale etmek ihtiyacı duyarak. Dünyanın bölüşümüne o da katıldı.
Osetya, Abazya.
Gürcistan.
Ukrayna, Kırım.
Son olarak da, Suriye’de olması, dünyanın bölüşümündeki rolünü ortaya çıkarmaktadır.
Rusya, SSCB’deki sınırlarına, ulaşmak stratejisi uygulamaktadır.
Bunun en son kanıtı ise. Putin’in, Fas ve Tunus’taki terör olaylarını bahane ederek, Fas ve Tunus’a yönelmesidir.
Batı kaynaklı, haberlere göre.
Bu iki ülkedeki, terör olaylarını gerekçe göstererek, Batı Akdeniz, Kuzey Afrika ve Cebelitarık boğazını kontrol altına almak ve Akdeniz’deki siyasi dengeleri değiştirmek.
Ayrıca.
Cihatcı İslam’ın yayılmasını, engellemek.
Tabii.
Ankara Hükümetini de, İslamcı ülkelere karşı girişeceği ilişkilere, set çekerek , Türkiye’yi İslam ülkelerinden koparmak.
Putin’in 3 büyük endişesi ve korkusu.
Türkiye’nin, başını çekeceği, bir İslam devletinin kurulması.
Osmanlının.
Dirilmesi.
Yeni Osmanlıcılığa karşı, tedbir almak.
Diğer bir etken ise, Afrika petrolünün denetimini yapmak.
Unutmayalım ki.
Rusya.
Petrol üreticisi bir ülke.
Dolayısı ile petrol piyasaları ile de, ilgilenmek zorunda.
Rusya’nın, bu son girişimi ile. Sıra eski müttefiki Libya’ya gelir mi?
Bunu zaman gösterecek.
Avrupa ve NATO bu gelişme karşısında, ne gibi girişimlerde bulunacak?
Bekleyelim. Görelim.
Bu haber 9230 defa okunmuştur

:

:

:

: