Polisin elini güçlendirmek

Gelişen, değişen ve oluşan dünya şartlarında. Ülkemizde meydana gelen ve halk tarafından benimsenmeyen.
Gelişen, değişen ve oluşan dünya şartlarında.
Ülkemizde meydana gelen ve halk tarafından benimsenmeyen.
Halkı taciz eden olaylar karşısında.
Büyük bir çoğunluğumuz.
Koro halinde:
Polis ne yapıyor diyoruz.
Dünyadaki teknolojilerin gelişmesi.
Hele hele.
Elektronikteki gelişmeler.
Ülkemizdeki, polis teşkilatımızın uygulamakta olduğu yasaların yetersizliği karşısında, olacak ki.
Polis teşkilatımız.
Yedi yasa tasarısını, Başbakanlığa sundu.
Bunlar şunlar:
Polis Tarafından Kullanılan Muhabirin Ödüllendirilmesi Yasa Tasarısı.
Etkin Pişmanlık Yasa Tasarısı.
Gizli Soruşturmacı görevlendirilmesi.
Telekomünikasyon tarafından yapılan, İletişimin Denetlenmesi Yasa Tasarısı.
Teknik Araçlarla İzleme Yasa Tasarısı.
Kontrollü Teslimat Yasa Tasarısı.
Ceza Değişiklik Göçmen Yasa Tasarısı.
Değişiklik yasa Tasarıları bunlar.
Yani Polis Teşkilatımız.
Açıkça diyor ki.
Görev yapabilmem için.
Elimi güçlendirin.
Bu Yasa Tasarılarını çıkarın.
Bunlar olmazsa.
Bu gün bu şartlarda, istenilen görevleri yapmam mümkün olmamaktadır.
Bu Yasa Tasarılarının isimlerine baktığımızda.
Birçoğu.
İnsan Haklarını çok yakından ilgilendirmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerin.
Ortadan kaldırılması veya kısıtlanması ilk akla gelen sorular arasında.
Polis Teşkilatımız.
Bunlar olmazsa.
Elim kolum bağlı diyor.
Bir tarafta.
Vatandaşların.
Can ve mal güvenlikleri ile asayişin sağlanması söz konusu.
Diğer yandan da.
Bu yapılırken, insan hak ve özgürlüklerinin ortadan kalkma endişesi ortaya çıkıyor.
Bu endişe.
Yasa Tasarlarının isimlerinde ortaya çıkıyor.
Bir yanda güvenliğimiz.
Diğer yanda.
Temel hak ve özgürlüklerimizin budanma endişesi.
Ülkede meydana gelen polisiye olaylar karşısında.
Polis teşkilatını “ yetersiz olarak gören “ bir kamuoyu.
Polisimizin istediği Yasa Tasarılarının çıkması ile, ülkedeki asayişin
sağlanabileceğine inanan, bir çok mağdur bulunmaktadır.
Ülkemizde.
Suç vakaları her geçen gün artmakta.
Toplum müthiş bir rahatsızlık duymakta.
Polisimizin” eli kolu bağlı.“
İlgili Yasa Tasarıları.
Meclisin ilgili komitesi olan Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine, henüz gelmiş değil.
Meclis Başkanlığına de gelmemiş.
Meclis Başkanlığına ulaşır ulaşmaz.
Tasarılar halkın bilgisine sunulacaktır.
Halk bu konuda görüşlerini bildirecektir.
Bu konuda.
Hukuk ve Siyasi İşler komitesi, güçlendirilmelidir.
İşe.
Sivil toplumu da katarak, başlanılabilir.
Çağdaş Demokrasilerle idare edilen, sanayileşmiş ülkelerin bu konudaki yasaları incelenebilir.
Burada en önemli balans.
Ne güvenlik gerekçesi ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması.
Ne de, temel hak ve özgürlüklerin, güvenliği tehdit altına alacak
boyuta ulaşması.
Burada.
Yapılması gereken.
Her ikisi arasında.
Hassas bir dengenin oluşturulması.
Bu da, ülkemizde zor olmasa gerek.Bu haber 234 defa okunmuştur

:

:

:

: