Vakıf mallarına sahip çıkılıyor

Bugün, mübarek Cuma. Bilindiği gibi İslam Aleminin, kutsal günü.

Pazar, Hristiyanların, Cumartesi ise, Musevilerin, kutsal dini günleri.
Hristiyan ve Museviler dünyaya Cumartesi ve Pazarı, resmi tatil olarak kabul ettirdiler.
Müslüman alemi ise, bunu başaramadı.
Biz Türkler Anadolu’ya inmekle birlikte din olarak, büyük çoğunluk Müslüman dinini, kabul etmiştir.
En büyük, İmparatorluklardan biri olan, Osmanlı İmparatorluğunun dini de, İslam’dı.
Hukuk da din kuralları üzerine, kurulmuştu.
Hukuk düzeni Mecelle ile sağlanıyordu.
Bunun yanında da İslam Hukukunun, bir bölümü olan ve gayrimenkulleri, ilgilendiren, bir de, Vakıf Hukuku vardı.
Bu Hukuk vakfedilen malların hukuku olup, bu malların, nasıl yönetileceğini, belirlemekte, günümüzde de, bu hukuk uygulanmaktadır.
Bunun uygulayıcısı ise Evkaf İdaresidir.
Vakıf Hukuku ortadan, kaldırılmayacak, uygulanmasına, son verilemeyecek.
Veya keyfi uygulama yapılamayacak.
Kısaca belirtmek gerekirse bu hukuk ne delinebilir, ne de uygulanmasına, son verilebilir.
Kıbrıs Adasındaki, vakıf mallar adanın, İngiliz idaresine, bağlanmasından sonra vakıf hukukunun, bu katı kurallarına rağmen İngiliz Sömürge İdaresi, tarafından keyfi bir uygulama ve davranışla Rumlara peşkeş çekilmiştir.
Bu peşkeşin içerisinde Maraş bölgesindeki, vakıf malları da var.
Bu sütundan, yakın geçmişte bu mallarla ilgili, yazılar yazmış.
Vakıf mallarına, ne zaman sahip çıkılacağını sormuştuk .
Şükürler olsun ki, Vakıflar İdaresi’nin genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in basın toplantısında yaptığı açıklama ile vakıf mallarımıza, sahip çıkmak için kollar sıvanmıştır.
Verilen bilgiye göre adanın, tapulu mallarının % 14‘dü Vakıflar İdaresine ait vakıf mallarıdır .
Bu süreç içerisinde binde 6‘ya düştü.
İngiliz sömürge idaresinin Rumlardan yana olan tavrı nedeni ile 1878 Osmanlı İdaresi ile yapılan, anlaşma hilafına, Vakıf Hukuku
terk edilerek bu hukuk hilafına Evkaf İdaresi’ne ait olan mallar, Hristiyan, Rum toplumuna tapulanmıştır.
Sn. Benter % 14 tapulu malların, Evkafa ait olduğunu kanıtlatacak, çok ciddi argümanlara ulaştıklarını da, müjdeledi.
İngiliz Sömürge İdaresi tarafından 608 adet olarak bilenen Vakıf malları yapılan araştırma sonucu 2.220 olduğu ortaya çıktı.
Bu konuda hukuk mücadelesi de, yapacaklarını açıklayan, Benter, Uluslararası mahkemelerde ve Güneyde de, hukuk mücadelesi yapılacağını açıkladı.
Bu aşamada yapılacak hukuk mücadelesi Güneydeki, Vakıf malları için olabilir .
Kuzeydeki yani KKTC‘deki, Vakıf malları için, Hukuk hücadelesi vermeye gerek var mı ?
KKTC‘deki mallar ile, KKTC’nin idaresinde olan Maraş’taki, Vakıf malları tespit edilerek gereği yapılmalı.
Bu mallar Evkaf İdaresi’ne, verilmelidir .
Maraş’taki, Vakıf malları ile ilgili olarak da Evkaf İdaresi harita tespiti yaparak Rumlara, İngiliz İdaresi tarafından, Vakıf Hukukuna aykırı olarak, Peşkeş çekilen mallar, derhal Evkaf İdaresi’ne devredilmelidir.
Bu malların kendilerine ait olduğunu, iddia edenler, hukuka başvursun.
Maraş’taki, Vakıflar İdaresi’ne, ait olan mallar Vakıflar İdaresi’nin denetiminde, iskana açılmalı.
1878 yılından, günümüze değin Vakıf Hukukuna, aykırı işlem yapan, İngiliz İdaresine, yıllarca, bu mallardan nemalanan, sözde mal sahibi Rumlara Uluslararası mahkemelerde, tazminat davaları açılmalı.
Yıllarca, haksız olarak, bu mallardan elde ettikleri “sebepsiz zenginleşmelerinin“ de hesabı sorulmalıdır .
Bu haber 2761 defa okunmuştur

:

:

:

: