Ulusal egemenlik

Yalçın CEMAL

Yalcincemal@hotmail.com

Bugün, Türk Ulusunun “Ulusal Egemenlik Bayramı.”
Dünya’da, egemenlik kavramını, çeşit çeşit açıklayan, yorumlayan çevreler.
Yazarlar, bilim adamları, politikacılar var.
Kimisi, egemenliği, çeşitli ideolojilere dayandırıyor.
Kimisi, dinlere, dayandırıyor.
Dünyamızın, gelişim süreçleri içerisinde.
Sarsılmayan, çökmeyen, zedelenmeyen egemenlik.
Uluslara dayanan egemenliktir.
Tarihin sayfalarına, baktığımızda.
Din, mefhumuna dayanan, egemenlikler tarih oldu .
Sosyalist ideolojilere dayanan, Egemenlikler in yerlerinde, yeller esiyor.
Fakat ulus devlete dayanan, egemenlikler, dimdik ayakta durmakta.
Cihan Devleti, Osmanlı İmparatorluğu.
19 ‘ cu YY’da ortaya çıkan, Ulus Devletçikleri karşısında imparatorluğu, koruyamamış.
İmparatorluk toprakları, küçüle küçüle.
Sadece Anadolu kalmıştır.
Onu da Sevr’ciler, parçalamanın yollarını aramışlar.
Anadolu’ya, seferler başlatmışlardır.
Ulus Devleti, her zaman savunan.
Her türlü tehlike karşısında.
Ulusal Egemenliğin yaşayacağını ayakta kalacağını anlayan Mustafa Kemal.
Kurtuluş Savaşını ulusal bir niteliğe dönüştürerek, Sevr’cilere karşı ulusu bütünleştirerek, Ulusal Kurtuluş Savaşını, kazanmıştır.
Bunu yaparken geçmiş tarihi.
Siyasal boyutları ile araştırarak, bu sonuca varmıştı.
Bugün dünyamıza baktığımızda dimdik ayakta duran, devletler.
Ulus devletlerdi.
Buna en güzel örnek, Rusya.
Sosyalist ideolojiye ve buna bağlı olarak, savunduğu sosyalist egemenlik yerle bir oldu .
Ulusa dayanan, egemenlik sayesinde, dünyaya, meydan okuyan hale geldi.
Atatürk, bunu, yüz sene önce fark ederek.
Kurtuluş Savaşında ulusal egemenlik yolunu kullanarak, işe başladı.
Bugün, yüce Atamızın ulusal egemenlik sayesinde TBMM ‘ ni açtığının, yıldönümü.
Yani, Ulusal Egemenliğin ilanının, 96 ‘cı yıl dönümü.
Ulusal Egemenliğin, ilk günü olan 23 Nisanı.
Atatürk Türk çocuklarına, bir bayram günü olarak, hediye etmiştir.
Çünkü ulus devletler.
O halkın, Ulusal Egemenliği sayesinde, ayakta durabilecekti.
Bu da o ulusun, çocuklarından başlamalıydı.
Atatürk de, bunu yaptı
Bugün.
Türkiye’yi, parçalamak isteyen güçlerin egemenliklerini uluslarına.
Yani, Ulusal Egemenliğe dayandırmaları da, ayrıca düşünülmesi gereken bir konu.
Türkiye’yi dışarıdan değil de içeriden.
Ulusal Egemenlik bilincini, yıkmaya çalışarak, isteklerini yerine getirmeye uğraşıyorlar.
Bunda, başarılı olurlar mı?
Ne mümkün.
Türk Ulusu.
Her geçen gün.
Ulusal Egemenliğinin, daha da kıymetini anlamakta.
Ancak bununla ayakta kalacağının bilinci ile, hareket etmektedir.
Türk Ulusunun ulusal egemenliğini ilan ettiği bugünün, 96 ‘cı yıl dönümü.
Türk Dünyasına, kutlu ve mutlu olsun.
Kıbrıs Türk Halkının, bundan çıkaracağı ders!
Bu topraklarda Kıbrıs Türk Halkı.
Ancak, eşit Egemen olduğu takdirde, nefes alabilir.
Bu olmazsa nefes almasını, mümkün kılmazlar!
Bu haber 186 defa okunmuştur

:

:

:

: