Hangi sistem?

Ülkemizde, işler kötüye gitmeye başladığında, sorunlar , çığ gibi kapıda biriktiğinde çare olarak uygulanmakta olan, siyasi sistemi, değiştirmekte, arıyoruz.

Şimdilerde de, siyasiler tarafından, çeşitli çevreler tarafından bu dillendirilmeye başlandı.
“Tek çıkış yolu başkanlık sistemi” diye.
Sanki siyasi sistemler otomatiğe bağlanacak ve kendi başlarına, sistemlerini çalıştıracaklarmış gibi.
Hangi sistemi getirirseniz getirin uygulayıcıları başta siyasi erk ve devleti yöneten bürokrasidir.
Ama hepsinden önemlisi direksiyonun, başında olan siyasi erktir.
Hangi siyasi sistemi, getirirseniz getirin uygulayıcısı siyasi erktir.
Pekala ; siyasi sistem değişikliği, neden isteniyor ?
Yine, başta siyasilere ve siyasetle uğraşan kurumlara ve sivil toplum örgütlerine göre:
Bölgeciliğin, partizanlığın, adam kayırmacılığın, yasa tanımazlığın VS . önünü kesmek, siyasi sistemin değişmesi ile, mümkün olacaktır.
Bunun için de ilk uygulama olarak siyasi erk Seçim ve Halk Oylamasını, ele aldı.
Siyasi erk, Seçim ve Halk Oylaması Yasa’sında değişikliğe gitti.
Gerekçe bölgeciliğin önünü kesmek.
Aslında bu tüm Bakanların, icraatları kuyu izinleri gibi, Bakanlar Kurulu ,yetkisine verilse idi.
Yasa değişikliğine, gerek duyulacak mıydı ?
Seçim ve Halk Oylaması Yasa’sı, iddia edildiği gibi.
“Bölgeciliğin.”
Önüne set çekebilecek mi ?
Bu yasa yürürlüğe girdiğinde icraatlar.
Hukukun üstünlüğü ilkesi ve Anayasanın tarafsızlık ilkesine göre, yapılacak mı ?
Çok zayıf bir ihtimal bütün bu tedbirlerin alınmasını gerektiren düşünce, buna inanıyor mu ?
Ülkemizde siyasi rant uğuna, siyasi erkteki, büyük bir kesim keyfi uygulamalarla yasaların uygulanmasını .
Kendi, keyfi anlayışlarına göre, yapmaktadır.
Bu gerçekler ortada dururken suç siyasi sisteme, yükletilmeye çalışılmaktadır .
Basit bir Örnek :
Adam otobüs işletmecisi. Otobüsü yolcularla birlikte uçuruma yuvarlıyor.
Suç, otobüsün oluyor bu sefer minibüsün direksiyonuna, oturtuluyor .
Şimdilerde başkanlık sistemini isteyen çevreler 1975 Federe Devlet Anayasasının yarı başkanlık sistemi olduğunu, unutmuşa benziyorlar.
1983 Anayasası yapılırken, 1975 Anayasasının tek adamlığa, açık olduğu, diktatörlüğe giden bir sistem olduğu, gerekçesi ile 1983‘teki devlet ilanında 1983’ Anayasamız parlamenter sistem üzerine oturtularak, parlamenter Sistem kabul edilmiştir .
1983 Anayasası 33 yıldır, uygulanmaktadır.
Ülkeyi yönetenler beceriksizliklerinden “Gemiyi tostladılar .”
Suçlu olarak, sistem gösterilmekte.
İngiltere’de aAnayasa bile yok.
Ama adamlarda demokrasi bilinci ve kültürü var.
Hukukun Üstünlüğü, ilkesi var.
Bizdeki eksiklikler bunlar.
Eksiklik, sistemde değil.
Şimdikini değiştirseniz de kafalar, değişmedikçe bir müddet sonra, onu da değiştirirsiniz .
Suçu yine sisteme yüklersiniz.
Bu haber 7707 defa okunmuştur

:

:

:

: