68 hareketi ve Deniz Gezmiş

Efendim, herkese iyi pazarlar. Bugün, anneler günü. Tüm annelerimizin, anneler gününü kutlarım.
Efendim, herkese iyi pazarlar.
Bugün, anneler günü.
Tüm annelerimizin, anneler gününü kutlarım.
Bu dünyadan göç edenlerin de, ışıklar içerisinde uyumasını dilerim.
Bugünkü konumuz, başlıktan da anlayacağınız gibi 68 kuşağı olacak.
O kuşağın zaman dilimi içinde, yüksek tahsilini yapan ve bizzat o günleri yaşayan, birisi olarak, hafızamdakileri yazıya dökerek sizlerle, paylaşmak istedim.
68 kuşağı denilen, öğrenci hareketi, ismi, üzerinden de anlaşılacağı gibi.
1968 yılında, Fransa’daki öğrenci hareketi, örnek alınarak başlamış. Zaman içerisinde, ülke sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin, öne sürüldüğü bir süreç olmuştur.
1961 İhtilali, Anayasasının verdiği haklarla, bilgi sahibi olan yükseköğrenim gençliği.
O haklara dayanarak, örgütlenmeye başladı.
Ülkenin, milli çıkarlarını koruyan, aydın ve politikacıların, verdikleri bilgilerle. Ülkenin içinde bulunduğu ve ihtilalle iktidardan düşürülen partinin.
ABD ile yaptığı, ikili anlaşmalarla.
Türkiye’yi siyasal, ekonomik ve mali açıdan ABD ‘ ne nasıl bağımlı kıldığını okuyarak öğreniyor.
Türkiye’nin Atatürk Türkiye’si gibi, tam bağımsızlığın yollarını aramaya, tartışmaya, sorgulamaya başlıyordu.
Bu konuda, Türkiye’deki 27 Mayıs öncesi İktidarının, ABD ile yapmış olduğu 160 kadar ikili anlaşma ile Türkiye’nin, nasıl Amerikan Emperyalizminin kucağına itildiğini.
Kitapları ile anlatan ilerici ve Türkiye’nin milli menfaatlerini savunan Doğan Avcıoğlu, Mehmet Ali Aybar, Bülent Ecevit, Türkay Ataöv, İlhan Selçuk gibi yazarların, aydınlatıcı yazıları da, 68 kuşağının doğmasında, önemli rol oynadı.
1963 Kıbrıs olayları, Kıbrıs’ta Rum vahşeti.
Türkiye’deki, öğrenci hareketliliğini, daha da artırmış.
Türkiye’nin, Kıbrıs’a müdahalesini.
6 ‘cı filo ile engelleyeceğini.
İnönü’ye yazdığı, nezaket ve diplomasi kurallarını, ayaklar altına alan.
Meşhur, Jhonson Mektubu.
Türkiye’deki, öğrenci hareketini.
Türkiye’nin, Milli çıkarlarını koruma, hareketine dönüştü.
Mektup 1964 ‘ te yazılmış.
13 Ocak 1966 ‘ da.
Gazeteci yazar Cüneyt Arcayürek’in Hürriyet Gazetesinde yayınladığı, mektup.
Türkiye’deki öğrenci gençliğinde, Amerikan Emperyalizmine karşı büyük bir nefretin, doğmasına neden olmuştu.
Mektubun yayınlanması ile birlikte ABD ‘ ne karşı hareketler başlamış.
“Ordu Kıbrıs’a .” sloganları miting alanlarını sarmıştı.
ODTÜ ‘ ni ziyaret eden, ABD ‘ nin yeni Ankara Büyük Elçisinin, makam arabası.
ODTÜ ‘ de, öğrenciler tarafından yakılmıştı.
Bu hareket, Türkiye’deki, yükseköğrenim gençliğinin, 68 hareketini ve kuşağını başlatmış oldu.
ABD donanmasının, 6 ‘cı filosunun, İstanbul’u ziyaretinde.
Askerlerinin, rıhtıma çıkmasına izin verilmemiş.
Amerikan 6 ‘ cı filosuna bağlı askerler, denize atılmışlardı.
Öğrenci hareketi ile birlikte.
ABD savaş gemileri, Türk limanlarına, uğramaz olmuşlardı.
Deniz Gezmiş ve arkadaşları.
Bu hareketin, itici gücü ve lokomotifi oldular.
Bu hareketin içerisinde, çeşitli fikirleri taşıyan kurumlar ve topluluklar vardı.
Hepsinin ortak paydası.
“Tam Bağımsız Türkiye .”
“ABD emperyalizmi görüldüğü yerde ezilmelidir .”
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, yönlendirdiği hareket.
Ülkenin her şeyini sorgulayan, bir hareketti.
Tamamen, ulusalcı idi.
68 kuşağı tam bağımsız Türkiye için Samsun’dan, Ankara’ya yürüyüş yapmıştı.
Ülkenin içinde bulunduğu durumu komiteler kurarak, halkın bilgisine getiren ve halkın istekleri doğrultusunda, kararlar üreten bir hareketti.
Bugün, tam bağımsız bir Türkiye için, mücadele eden: Deniz, Hüseyin, Yusuf ‘un, idam edilmelerinin 44 ‘cü yıl dönümü.
Saygıyla, hürmetle anıyoruz.
Bu haber 271 defa okunmuştur

:

:

:

: