YALIN YÖNETİM FELSEFESİ

Bir gün öğretmen derste öğrencilerin” İmkansız nedir” diye sormuş.
Öğrenciler hep bir ağızdan; “ İmkansız yapılması mümkün olmayandır “ diye yanıtlamışlar. Ama öğrencilerden birisi bu genel söyleme katılmamış ve ayrıca söz isteyerek; “ İmkansız, herkesin yapamadığıdır” demiş ve ilave etmiş; “ ama herkesin yapamadığını birisi yapamayacak diye bir kural yoktur.”

Bence bu hikaye, günümüzün rekabet ortamında, sürdürülebilir rekabet için bir yol bularak diğerlerinin arasından sıyrılan ve kendisi ile aynı tarihte pazara giren firmalardan ayrılarak ticaret hayatında başarılı olan firmaları anlatan en güzel örnektir. Bu nedenle, pek çok firma babadan kalma usullerle yönetilip olduğu yerde dönüp dururken bazı firmalar, imkansızı olanaklı kılacak yöntemler geliştirerek veya var olan yöntemleri cesaretle uygulayarak pazarda fark yaratıp varlıklarını en iyi şekilde sürdürüp ve gelişirler.

Günümüzde, firmaların yoğun rekabetle başa çıkabilmeleri ve varlıklarını devam ettirmeleri büyük ölçüde kalite, maliyet ve pazarlama sistemlerini mükemmeleştirip değer’e odaklanmalarına bağlıdır. Bunun yolu ise öncelikle üretim biçimlerine dönüp, mevcut ürünü daha kaliteli bir biçimde ve daha ekonomik olarak nasıl üretebileceklerini tespit etmekten geçmektedir ki; bunu başarabilmek ancak “ yalın yönetim felsefesini bilmek ve uygulamakla” mümkündür.

Yalın yönetim felsefesinin odak noktası, tüm süreçlerin etkinlik ve verimlilik analizlerinin yapılması suretiyle israflardan arındırılmış en gelişmiş akış şeklinin elde edilmesi ve sonuçta müşteriye en mükemmel değer’in sunulması olarak ifade edilmektedir.

Bu felsefe çerçevesinde hareket edildiğinde, üretime katkısı olmaksızın maliyete eklenen tüm unsurların bertaraf edilmesi öncelikli iş olarak kabul edilmektedir. Yani bu sistemde, hatalı üretim, düzeltme, tamir, kontrol, stoklar, beklemeler gibi gereksiz işler tamamiyle bertaraf edilmiştir. Bu nedenle bir taraftan maliyetler azaltılıp, karlılık artarken elde edilen kazançların ar-ge, kalite artışı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, gibi alanlara kaydırılması suretiyle müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkartılması mümkün olabilmektedir.

Bu üretim biçiminin yönetime yansıması olarak ifade edilen yalın yönetim felsefesinin temel ilkeleri değer, değer akışı, sürekli akış, çekme ve mükemmellik kavramlarından oluşmaktadır.

Değer müşterinin gereksinimlerini belli bir zaman ve yerde, belli bir fiyattan karşılayan ürün yada hizmet olarak tanımlanırken, sistemde değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılması değer akışı olarak adlandırılmaktadır. Sürekli akış, bir üründen fazla üretmek yerine, talep edildiği kadar ve talep edilen zamanda üretmek olarak tanımlanırken, çekme ise üretimin müşteri talep etmeden başlamaması anlamına gelmektedir.

Mükemmellik ise, sistem stok yapmadığı için, her defasında üretilen ürünlerde sürekli iyileştirme yapılması ve böylece ürün yığılmadan hataların düzeltilip israfın önlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Toyota’nın efsanevi lideri tarafından geliştirilen bu sistemde üretimde 6 sıfır, yönetimde ise beş S’den söz edilmektedir.

Bunlar: sıfır mal fazlası, sıfır depo, sıfır hata, sıfır çelişki, üretimde sıfır ölü zaman, müşteri için sıfır bekleme süresi ve sonuçta sıfır israf ve sıfır bürokrasi olarak adlandırılmaktadır. Sistemdeki Beş S ise, Seiri-ayıklama, Seiton-Düzenleme, Seiso-temizlik, Seiketsu- süreklilik ve Shitkuse- disiplin olarak belirlenmiştir.

Yalın yönetim anlayışı, karlılığı ve rekabet gücünü arttırmak ve daha kaliteli, ürün ve hizmet sunabilmek amacını güden firmalar için ideal bir felsefedir.

Çeşitli kaynaklardan derlediğim bu yazının felsefeye inanan yöneticilere katkıda bulunmasını diliyorum.
Bu haber 250 defa okunmuştur

:

:

:

: