Vergi toplama benzincilere mi havale ediliyor?

Seyrüsefer harcı veya vergisi aslında harç da, bir nevi vergidir.

Seyrüsefer seyir halindeki araçlara verilen, kısa isim.
Ada motorlu taşıt araçlarının yollarda, seyretmeye başladığı tarihten itibaren.
Araç sahibinin, aracını, devlete ait fakat kamunun hizmetine sokan, yollarda kullanması karşılığı, aldığı direk bir vergidir.
Bu vergi yıllarca araç sahibinin kullandığı aracın, cinsine, motor gücüne, ağırlığına ve lüksüne göre.
Araç sahibinden talep edilen, bir vergi türüdür.
Halkımız arasında tartışmaya neden olan bu verginin, tartışma nedenlerine bir bakalım.
Hükümet, bu vergi türünün şeklini, matrahını, değiştirerek.
Kaynağı, motorlu araç olan bu verginin akaryakıt üzerinden, alınması için kolları paçaları sıvadı.
Sn. Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı bürokratları ile bu işe soyunmuştur.
Yasa Tasarısı, henüz Meclise gönderilmedi.
Bu değişikliğin, yapılmasındaki gerekçenin, ne olduğunu Tasarı Meclise gönderilmeden de, bilemeyiz.
Bildiğimiz yapılacak değişikliğe karşı, geniş halk kesimlerinden gelen sert tepkiler.
Basına yansıyan, bu tepkiler karşısında hükümetten veya bu işle uğraşan Bakanlardan tatmin edici bir açıklama, bugüne kadar gelmedi.
Yollarda seyretmeyen, birçok araç var ki akaryakıtla çalışıyor.
Bunlar için, ne gibi bir tedbir düşünülüyor.
Halkın, geniş bir kesiminin hassas olduğu bu konuda.
Hükümet tüm kesimlerle, bu konuyu, enine boyuna tartışmalı.
Gelecek görüşleri, dikkate almalıdır.
Getirisini, götürüsünü, hesabını, kitabını, yapmalıdır.
Adaleti, bulma konusunda hassas bir dengeyi, sağlamalıdır.
Ekonomiye, tarıma, dar gelirlilere yansımasının, iyi hesaplanması, yapılmalıdır.
Yoksa sırf.
Bu verginin, elde edilmesinin, nasıl olursa olsun, bir mantık anlayışına dayandırarak yapılıyor şüphesinin, halkın zihinlerinde oluşmasına. Hükümetin, çok hassas olması gerektiğine inandığımızı, belirtmek gereğini de, duyuyoruz.
Halkı, yakından ilgilendiren bu konuyu halk ile tartıştırın.
Tüm sorunların ilacı halktır.
İlgili, iki Bakanlık sadece Yasa Tasarısını, hazırlayıp Meclise göndermekle, bu yükün altından kurtulmaları, mümkün değil.
Binlerce motorlu aracın, yıllarca, seyrüseferi çıkarılmamış.
Vergi Dairesi bu mükellefiyeti, yerine getirmeyen mükelleflerin, üzerine gitmedi.
Bu suç siyasi iradenin, siyasi erkindir.
Bunlar, af edilecek bunca alacaktan, vaz geçilecek.
Bu vergiyi ödeyenler de kendilerini, nasıl hissedecek?
KKTC ‘ de devleti yönetenler.
Bu tip vergiyi almaktan, acz içine düşmüş, bunu, toplayamam gibi, bir pozisyona girmişse.
Vay halimize, vay.
Bu bir külfet ise Vergi Dairesini de, özelleştirin.
Bu işlerden, kurtulun.
Zaten getirilecek tasarı ile Seyrüsefer vergisini benzincilere, havale etmek, bir başlangıç olmuyor mu?
Bu haber 2711 defa okunmuştur

:

:

:

: