Defalarca yazmıştık !

UBP – DP, azınlık Hükümetinin kuruluşundan itibaren bu sütunda, hep yazıyoruz, hukukun üstünlüğü, diye, hukuk devleti diye. Yasaları, uygulayın diyoruz.
Bazı Bakanlıklarda, bakanlığın çalışması ile ilgili, yasaların uygulanmadığını somut olarak bu sütunda dile getirdik.
Sadece biz değil hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkesine inanan her kes, her kuruluş bunu istiyor.
Bunu istememek, idarenin, keyfiliğini istemek, onayını mühürlemek anlamına gelir.
İşte alın size bir Hukuk, bir anayasa kuralını ihlal, bir Anayasa suçu, bir keyiflilik örneği.
İçişleri Bakanlığı Koordinatörü, Sn. Durali Güçlüsoy imzalı, 5 ilçe Kaymakamlığına gönderilen, genelgede :
“ Bölgenizde yapılacak gösteri yürüyüş ve benzeri tüm etkinliklere Kaymakamlıklarınızca izin verilmeden önce, Bakanlığımıza bilgi verip
gerekli onayın tarafımızdan alınması, gerekmektedir.“
İçişleri Bakanlığı, Sn. Koordinatörün, genelgeye attığı imza, hem kendi Bakanını, hem Bakanlığı, hem de hükümeti bağlayıcı niteliktedir.
Hukuk devletinde veya devletlerinde anayasa, anayasaya uygun yasalara ve o yasalar altında çıkarılan tüzüklere, aykırı genelge çıkarması, yayınlaması, keyfi uygulamanın ve icraatın daniskası anlamına gelir.
Anayasamızın, ilgili 32. maddesine bir bakalım;
“ MD 32;
YURTTAŞLAR ÖNCEDEN İZİN ALMAKSIZIN , SİLAHSIZ VE SALDIRISIZ
TOPLANMA VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPMA HAKKINA SAHİPTİR . BU HAK KAMU DÜZENİNİ KORUMAK İÇİN YASA İLE SINIRLANABİLİR .”
Madde apaçık ortada .
Ancak, yurttaşlara verilen bu hak kamu düzeni açısından yasa ile sınırlandırılabilir.
Böyle bir yasa da, olmadığı için, sınırlandırma da, mümkün değil.
İçişleri Bakanlığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü ve benzeri eylemleri, güneyden gelen, Rumlara karşı, bir önlem niteliğini taşıyarak, bu genelgeyi yazılmışsa, içeriğinde hata var demektir.
Bakanlığın, onayına tabii olacak, gösteri ve toplantıların izinlendirilmesi, KKTC yurttaşları için değil de, Rumlar içinse, bu genelgede, açıkça belirtilmesi gerektiği kanısında, olduğumuzu buradan belirtmek isteriz.
Amaç bu ise buna da, yürekten katıldığımızı, belirtmekte yarar var.
Devletler arasında, karşılıklılık ilkesi diye bilinen, bir ilke var.
Güneyde vatandaşlarımıza yapılan saldırı ve cinsel tacizlerin sanıklarını, yakalamak giriminde bulunmayan, bir güney idaresinin vatandaşlarının, KKTC’de, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmaya yeltenmelerinin altında güneyin ekümenlik ve egemenliğinin, KKTC‘de yansıtılmasının bir siyasi girişimidir.
Ayin adı altında bir nevi toplantı ve gösteri yürüyüşü, yapılmakta, yurttaşlarımız bu etkinliklerden rahatsız ve tedirgin, olmaktadırlar.
Hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı’nın, bu etkinlikleri zapt turap
altına alması ile, bu genelge yazılmışsa, düşünce olarak haklı.
Genelgenin, içeriği bakımından, hatalı.
Bunun iptal edilerek yenisinin yazılması ve gönderilmesi gerekmektedir.
Yabancıların, ülkemizde toplantı ve gösteri yapma hakkını anayasamız, vermemiştir.
Rumların, KKTC yurttaşlarının arasına katılarak, toplantı ve gösteriye katılmalarını ise, hiç vermemiştir.
Bu haber 263 defa okunmuştur

:

:

:

: