Devlete sahip çıkılıyor mu?

Devlet, ulusların veya halkların, erişebileceği en yüksek kurum.

İçte, devlet otoritesi dışta ise egemenlik.
Bu iki kavramın gerçekleşmesi halinde.
O devletin halkı hem, dış tehlikelerden hem de, iç huzursuzluklardan, ari olarak.
Özgürce, mutluluk içinde, hayatını idame ettirir.
Bunlar olmadan vatandaşın hayatı.
Ne, özgürce ne de, mutlulukla geçmez.
Bunları belirttikten sonra devletin, idamesi için.
Devlet ve ona bağlı kurumların, malı olan, gerek menkul ve gerekse gayri menkulleri ile, işlevlerini yürütür.
Basite indirgersek devlet binaları, devlete bağlı dairelerin binaları.
Bu binaların içerisindeki, demirbaş vatandaşa, hizmet götürmek için çeşitli müştemilat.
Örneğin su boruları, yerin altından geçen telefon elektrik kabloları.
Yer üzerinden havadan geçen telefon ve elektrik direkleri.
Radyo, TV. vericileri, limanlar, iskeleler, yollar, kamu dereleri ve su evlekleri, ormanlar, hali araziler, denizlerin, kara suları, sahiller, devlet okulları, köprüler, barajlar, göletler, RHA’ lar.
Bunlar, kamuya hizmet veren kamu malları devlet mallarıdır.
Devletin yaşayabilmesi için, bir nevi devletin iskeleti olan, bu mallara devleti yönetenler, sahip çıkıyor mu?
Kendi kişisel mallarına, gösterdikleri özeni ve korumayı gösteriyorlar mı?
Buna olumlu yanıt vermek, mümkün mü?
Yaşayıp, gördüklerimizden buna, olumlu yanıt vermek pek de mümkün olmasa gerek.
Devleti yönetenler veya yönetmeye çalışanlar.
Sadece bakanlık koltuğunda veya.
Siyah, Mercedes Marka arabaya binerek, devleti yönettiklerini sanıyorlarsa büyük yanılgı içerisindedirler.
Devleti yönetmek, devlet mallarına, sahip çıkmaktan geçer.
Devlet mallarına, zarar verenler için birçok yasada caydırıcı, hukuk kuralları vardır.
Maalesef dünkü yazımızda da, belirtmiştik.
Yasaların, tam anlamı ile uygulanmamasından dolayı insanlarımızın bilerek ve bilmeyerek, bu mallara verdikleri zararı, önlemede yetersiz kalınmaktadır.
Burada, bu mallara verilen zararın bir iki örneğini belirterek, ilgililerin dikkatini çekmek istedim.
Bizde beş ilçe var hepsini gezin, hepsinde de devlete ait olan devlet malı olan.
Gerek, elektrik akımının, evlere verilmesinde kullanılan gerekse ev telefonları maksadı ile kullanılan direkleri yol kenarlarında, göreceksiniz.
Bu direkler, dikilmeden önce çürümesini engellemek için bir sıvı ile badana edilir veya boyanır.
Dikildikten sonra üzerine, çivinin çakılması bile ilerde o direğin çürümesine, yüz tutacak bir başlangıç olur.
Paslanan çivi çakıldığı yerde, tahribat yapar ve direği çürütür.
Bunu belirttikten sonra beş ilçemizde de bu telefon ve elektrik direklerine tüzel kişilerin veya özel kişilere ait, kuruluş ve şirketlerin tabelalarının, söz konusu direklere, çakıldığı görülmektedir.
Bu yıllardan beri, görülmekte ve sayıları artmaktadır.
Birçok vatandaşın, dikkatini de çeken, bir nevi devlet malına zarar veren bu duruma veya durumlara kim el atıp, son verecek ?
Bu haber 2809 defa okunmuştur

:

:

:

: