Almanya’nın ahde vefa örneği

Sözde, Ermeni Soykırım yalanı kervanına, Almanya da katıldı.
yalcincemal@hotmail.com

Sözde, Ermeni Soykırım yalanı kervanına, Almanya da katıldı.
Osmanlı’yı, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, yönetim kadrosunu aldatarak, Birinci Dünya Savaşına sokan ve bu sayede Osmanlı Devletinin yüzölçümünün, küçülmesine neden olan Almanya, şimdilerde, Birinci Dünya Savaşında, olduğu iddia edilen, sözde Soykırımı, Meclisinden geçirdi.
Almanya Birinci Dünya Savaşı, yıllarında nerede ise, tüm Osmanlı Ordusunu, idare etmek için, Almanya’dan komutanlar göndermişti.
Liman Von Sandres, nerede ise, tüm Osmanlı Ordusunun komutanı olmuştu.
1 Ağustos 1914‘te Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya, gizli bir anlaşma yaptı.
Bu, anlaşmaya göre İmparatorluk Ordularının, askeri kararları ve operasyonları üzerinde, belirleyici güç, Almanya olacaktı. İlk önceleri, oldukça zayıf kalan bu etki Enver ve Cemal Paşaların, İmparatorluk yönetimiyle ters düşmesi sonucu, aldıkları askeri kararlarda, başarısız olmaları nedeni ile, ordu üzerindeki yetki ve kontrol, tamamen, Almanya’ya geçti.
Tüm, Osmanlı İmparatorluğunun Ordusundaki emir komuta zinciri, Alman Generalin elinde idi.
Osmanlı İmparatorluğunun ordusu en alt kademeden, en üst kademeye kadar Alman Genel Kurmayının, vereceği emirleri yerine getirmek kaderi ile, karşı karşıya kalmıştı.
Bu fırsatı, eline geçiren Almanya kendi ordularının cephelerini rahatlatmak için hiç gerek yokken Osmanlı Ordusunu, saldırıya geçirerek binlerce Mehmetçiğin, şehit olmasına neden olmuştu.
Alman General Liman Von Sandres Osmanlı Devletinin bir Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı gibi yetkilerle, İmparatorluk Ordusunu yönlendirmiş, hareket tarzı hep, Almanya’nın çıkarları temeli üzerine, kurulmuştu.
Enver ve Talat Paşaların, devreden çıkması üzerine bu acı gerçeği gören, sadece, Mustafa Kemal olmuştu.
Tabii o ortamda yapılacak, pek bir şey yoktu.
Almanya’nın İmparatorluk Ordusu üzerindeki yetkisi, birinci Dünya Savaşı, sona erene kadar, devam etti.
Bu da, Aralık 1918 tarihine dek, sürdü.
Osmanlıda, Tehcir, yani Göç Kanunu, 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarıldı.
1 Haziran 1915‘te de, Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girdi.
Bu, kanunun çıkışı, Osmanlı İmparatorluğunda Almanya’nın otoritesinin, hüküm sürdüğü yıllardı.
Yani, bu yasaya onay veren, Almanya da, vardı.
Bu kanunun, uygulanma amacı, Osmanlıya, isyan eden Ermeni milislerine ve çetecilere karşı, alınmış bir önlemdi.
Bunları, başka yörelere getirerek devlete karşı, yapmakta oldukları eylemlere, son vermekti.
Ermenilere karşı, bir Soykırım, düşünülse idi bu kanunun çıkarılmasına, gerek, duyulur muydu ?
Göç esnasında ölenler, olmuşsa, bunda, soykırım niyeti aramak düşüncesinin altında, çapan oğlu aramaya benzer .
1914‘ten, 1918‘e kadar olan, sürede Almanya, İmparatorluk topraklarında, her türlü yetkiye haizdi.
Çünkü, silahlı güç elinde idi.
Geçen gün Alman Parlamentosunda , sözde Ermeni Soykırımı oylandı .
Sözde Soykırım, kabul edildi.
Alman Parlamenterlere göre, bu Soykırım yapılmışsa ve bunu kabul ediyorlarsa, ki , etmişlerdir, bunu yapanları, öğrenmeleri için bu tasarıya, onay veren vekiller, dört yıl, orduyu yöneten Almanya olduğu gerçeğini de, kabul ederek bu sözde soykırımı kimin yaptığını aynaya bakıp öğrensinler.

Bu haber 239 defa okunmuştur

:

:

:

: