Haftanın konusu

Bu hafta size anlatacağım konu evlerimizin pencerelerine taktırdığımız stor perdeler ile ilgili.
Tüketici, evinin sekiz adet penceresine stor perde taktırmak için firmaya gittiğini, perde fiyatı ölçü ve taktırma da içinde olmak üzere 4000 TL’lik fiyat üzerinde anlaştıklarını, firmanın çalışanları bir haftalık bir süreç içerisinde stor perdeleri gelip taktıklarını, perdeler takıldıktan sonra perde ölçülerinin yanlış alındığını, çünkü perdelerin yere sürünecek kadar uzun tutulduğunu, montajı yapan firma çalışanı ölçünün yanlış alınmadığını perdelerin sünmüş olduğunu söylediğini, kendisinin hemen firmayı aradığını firma yetkilisi anlayışlı bir ses tonuyla bu konuyu halledeceklerini söylediğini, bir iki hafta geçmesine rağmen gelen giden olmadığını, ancak bu süreçte perdelerin montajının pencerelere fazla yakın olduğunu gördüğünü, perdelerin pencereye değdiğini ve yapıştığını, sonrasında stor perdelerin pencereye değen kısımlarının üst dokusunun zarar gördüğünü boya tabakasının kalktığını ve yüzülmeler olduğunu bunu firma yetkilisine defalarca araması sonrası bir buçuk ay sonra bir firma çalışanının geldiğini bir iki perdede onarım yaptıktan sonra gittiğini, sonraki altı ay içinde aynı sorunların devam ettiğini, Hakem Heyetine başvuru yapmak zorunda kaldığını, bu ürünleri gelip almalarını ve parasının iadesini talep etmiştir. Toplantıda hazır olan firma yetkilileri de savunmalarında; Firma olarak pek çok büyük kurum kuruluş ve okullara bu perdeleri taktıklarını, böyle hiçbir şikâyet almadıklarını, müşterinin evine gittiklerini gerekli tamiratları yaptıklarını perdelerin zincirinin değiştiğini defolu perde kumaşının değiştiğini perdelerin pencereden daha uzağa montesinin tekrar yapıldığını, müşterinin tatmin olmadığını, ayrıca iş yerlerine gelerek yüksek sesle münakaşa yaptığını bu yüzden olası bir siparişi de kaybettiklerini, bu konunun kendilerine zarar verdiğini yargıya gitmeyi düşündüklerini söylemiştir. Hakem heyeti tarafları dinledikten konunun açığa çıkması açısından sorularını sorduktan sonra aşağıdaki bulguları yaparak kararını açıklamıştır. Hakem heyeti tarafından yapılan inceleme ve her iki tarafın hakem heyeti huzurunda dinlenmesi neticesinde;
İhtilafsız Olgular: Muhtelif ebatta 6 adet stor perde alınmış olduğu; bunların bedelinin bir tamam ödenmiş olduğu; montajın pencereye yeterli mesafe bırakmaksızın yapılmış olduğu; perdelerin pencere kenarlarına yapışmış olduğu; bu yapışmadan dolayı boyalarının soyulmuş olduğu hususlarında ihtilaf olmadığı cihetle bulgu yapılır,
Bu hususlarda bulgu yaptıktan sonra, ihtilaflı noktalara geçerek; öncelikle perdelerin montajının daha geriye yapılabilmesi için yeterli mesafe olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Bu hususta şikâyet edilen, kartonpiyerlerin 1 cm boşluklu olduğunu, montaj için ise 9 cm mesafeye ihtiyaç olduğunu, dolayısı ile arada boşluk bırakmak için fazla mesafe kalmadığını iddia etmiştir. Şikâyet eden ise 1 parmak daha geriye monte edilebileceğini iddia etmiştir. Dolayısı ile bu hususta taraflar arasında ciddi bir ihtilaf söz konusu değildir. Diğer taraftan, şikâyet edilen, evde mevcut olan nem sebebi ile montajın daha geriye yapılması halinde dahi, perdelerde aynı sorunun meydana gelebileceğini iddia etmiştir. Dolayısı ile şikâyet edilen, satmış olduğu perdelerin neme dayanıksız olduğunu kabul etmektedir. Kanaatimizce, satıcının, neme dayanıksız olduğunu bildiği halde bu ürünü satmaması ve/veya bu hususu müşterisine bildirmiş olması gerekmekteydi. Heyetimiz satıcının bu davranışını 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası'nın l l(1)(C) ve (Ç) fıkralarına aykırı bulmaktadır.

Diğer taraftan satıcı, montaj sırasında yeterli mesafe olmadığını bildiği bir ürünü, bile bile montajını yapmamalı ve bu durumu tüketiciye bildirmeliydi. Zira satıcı, yeterli mesafe olmadığını, daha ölçü alma aşamasında, yani henüz satış işlemi dahi yapılmadan önce bilmekteydi. Satıcı, bu hususta da çıkabilecek sorunlar hakkında müşterisini uyarmamış ve sorun çıkabileceğini bilerek montajı yapmıştır. Kanaatimizce satıcı burada da normal bir satıcıdan beklenen özeni göstermemiştir. Şikayet konusu 6 adet stor perdenin 20,4 metrekare olduğu ve metrekaresinin 50TL olduğunun şahadetten ortay a çıkmasıyla, şikayet konusunun toplamda 1020 TL olduğu neticesine varmıştır. Yukarıdaki bulgularımız neticesinde, ürünün hem kendisinde hem de montajında kusur olması nedeni ile, tüketicinin talebi doğrultusunda toplam şikayet konusu olan 1020 TL'nin, şikayet edilen tarafından şikayet edene ödenmesi uygun ve adil bulunmuştur.
Bu haber 287 defa okunmuştur

:

:

:

: